Tài liệu

Giáo trình -Quy hoạch phát triển nông thôn -chương 2

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 411     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 19
Tài liệu Giáo trình -Quy hoạch phát triển nông thôn -chương 2 - tài liệu, sách iDoc.Vn
Giáo trình -Quy hoạch phát triển nông thôn -chương 2
Chương 2 ĐẶC TRƯNG CỦA VÙNG NÔNG THÔN VÀ SỰ CẦN THIẾT PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 1. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC TRƯNG CỦA VỪNG NÔNG THÔN 1.1. Khái niệm vùng nông thôn Vùng nông thôn được quan niệm khác nhau ở mỗi nước vì điều kiện kinh tế - xã hội, điều kiện tự nhiên ở mỗi nước khác nhau. Cho đến nay chưa có một khái niệm nào được chấp nhận một cách rộng rãi về nông thôn. Để có được định nghĩa nô lo thôn, người ta so sánh nông thôn và thành thị. Trong khi so sánh có ý kiến dùng chỉ tiêu mật độ dân số và số lượng dân cư. Có ý kiến dùng chỉ tiêu trình độ phát triển kết cấu hạ tầng để phân biệt thành thị và nông thôn. Có ý kiến dùng chỉ tiêu phát triển sản xuất hàng hoá, tiếp cận thị trường để phân biệt thành thị và nông thôn (điều này còn phụ thuộc vào cơ
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 19 Lượt xem: 190987
GIÁO ÁN MÔN LUẬT SO SÁNH Lượt tải: 65 Lượt xem: 163433
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 1977 Lượt xem: 143019
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 843 Lượt xem: 134389
Có thể bạn quan tâm
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 843 Lượt xem: 134389
Đề thi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô 240 câu… Lượt tải: 2522 Lượt xem: 132096
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 341 Lượt xem: 92813
tâm lý học đại cương Lượt tải: 490 Lượt xem: 80470
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 310 Lượt xem: 63379