Tài liệu

Giáo trình -Quy hoạch phát triển nông thôn -chương 2

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 385     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 19
Tài liệu Giáo trình -Quy hoạch phát triển nông thôn -chương 2 - tài liệu, sách iDoc.Vn
Giáo trình -Quy hoạch phát triển nông thôn -chương 2

Chương 2 ĐẶC TRƯNG CỦA VÙNG NÔNG THÔN VÀ SỰ CẦN THIẾT PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 1. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC TRƯNG CỦA VỪNG NÔNG THÔN 1.1. Khái niệm vùng nông thôn Vùng nông thôn được quan niệm khác nhau ở mỗi nước vì điều kiện kinh tế - xã hội, điều kiện tự nhiên ở mỗi nước khác nhau. Cho đến nay chưa có một khái niệm nào được chấp nhận một cách rộng rãi về nông thôn. Để có được định nghĩa nô lo thôn, người ta so sánh nông thôn và thành thị. Trong khi so sánh có ý kiến dùng chỉ tiêu mật độ dân số và số lượng dân cư. Có ý kiến dùng chỉ tiêu trình độ phát triển kết cấu hạ tầng để phân biệt thành thị và nông thôn. Có ý kiến dùng chỉ tiêu phát triển sản xuất hàng hoá, tiếp cận thị trường để phân biệt thành thị và nông thôn (điều này còn phụ thuộc vào cơ

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 17 Lượt xem: 180508
GIÁO ÁN MÔN LUẬT SO SÁNH Lượt tải: 45 Lượt xem: 162614
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 1819 Lượt xem: 139752
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 773 Lượt xem: 131738
Có thể bạn quan tâm
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 773 Lượt xem: 131738
Đề thi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô 240 câu… Lượt tải: 2381 Lượt xem: 129789
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 300 Lượt xem: 90242
tâm lý học đại cương Lượt tải: 428 Lượt xem: 79074
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 289 Lượt xem: 61957