Chia sẻ Download
Tài liệu Giáo trình quản trị sản xuất(bài tập có đáp án)
/14
Thành viên bautroidemcuaem1010

Giáo trình quản trị sản xuất(bài tập có đáp án)

- 12 tháng trước
40,677
Báo lỗi
CHƯƠNG 1:GIỚI THIỆU VỀ QUẢN TRỊ SẢN XUẤT CHƯƠNG 2: DỰ BÁO - TÓM LƯỢC CÔNG THỨC & BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG & BT CÓ LỜI GIẢICHƯƠNG 3:HOẠCH ĐỊNH NĂNG LỰC SẢN XUẤT - TÓM LƯỢC CÔNG THỨC & BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG & BT CÓ LỜI GIẢI CHƯƠNG 4:XÁC ĐỊNH ĐỊA ĐIỂM NHÀ MÁY - TÓM LƯỢC CÔNG THỨC & BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG & BT CÓ LỜI GIẢICHƯƠNG 5: BỐ TRÍ MẶT BẰNG SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ - TÓM LƯỢC CÔNG THỨC & BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG & BT CÓ LỜI GIẢI CHƯƠNG 6: HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP - TÓM LƯỢC CÔNG THỨC & BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG & BT CÓ LỜI GIẢI CHƯƠNG 7:HOẠCH ĐỊNH TỒN KHO - TÓM LƯỢC CÔNG THỨC & BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG & BT CÓ LỜI GIẢI * CÂU HỎI ÔN TẬP TỪNG CHƯƠNG
Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
Địa chỉ: 41-43 Trần Cao Văn, P6, Q3, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT