Tài liệu

GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ MẠNG NÂNG CAO

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 5579     Tải về: 69     Lượt mua: 4     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 36
Tài liệu GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ MẠNG NÂNG CAO - tài liệu, sách iDoc.VnGIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ MẠNG NÂNG CAO,   Các chủ đề chính:   Dịch vụ CấpIP động DHCP¨ Dịch vụ Tên miềnDNS¨ Dịch vụ Web, FTP Server (IIS 5.0)¨ Dịch vụ Routing and Remote Access(RRAS)¨…
Trung tâm Tin hcBáchkhoaAptech
@BáchKhoaAptech2004
Trang 1
QUN TR MNG WINDOWS 2000
(Nâng cao)
Gv : NguynVănTn
tannv@hcmut.edu.vn
Tài liuthamkho:
1. Hinthc Windows 2000 Server, nxb
Thng kê
2. E-book MCSE CDROM
Trung tâm Tin hcBáchkhoaAptech
@BáchKhoaAptech2004
Trang 2
Bài 01 : CÁC DCH V MNG
WINDOWS 2000
Trung tâm Tin hcBáchkhoaAptech
@Bách Khoa Aptech 2004
Trang 3
Các chủđchính
¨ Dch v CpIP động DHCP
¨ Dch v Tên minDNS
¨ Dch v Web, FTP Server (IIS 5.0)
¨ Dch v Routing and Remote Access(RRAS)
¨ Dch v Internet (NAT, Proxy…)
¨ Dch v Mail (MDAEMON Mail Server)
Trung tâm Tin hcBáchkhoaAptech
@Bách Khoa Aptech 2004
Trang 4
Dch v CpIP động DHCP
Khái nimDHCP
Cài đặtvàcuhìnhDHCP Server
Cu hình DHCP Client
Trung tâm Tin hcBáchkhoaAptech
@Bách Khoa Aptech 2004
Trang 5
Khái nimDHCP
Yêu cuchoDHCP
DHCP Server
Cài dch v DHCP
Địach IP tĩnh, subnet mask, default gateway
Phmvi IP s cp cho Client
DHCP Clients
Windows 2000 Professional hay Windows 2000 Server
Windows NT Server or Workstation 3.51 or later
Windows 95 or Windows 98
Windows for Workgroups 3.11, running TCP/IP-32
Microsoft Network Client 3.0 for MS-DOS
LAN Manager 2.2c
Non-Microsoft operating systems
Trung tâm Tin hcBáchkhoaAptech
@Bách Khoa Aptech 2004
Trang 6
Khái nimDHCP
Không đượcphépvà
dch v không th
khi động bình được
(DHCP server2)
Đượcphépvàdch v
khi động bình thường
(DHCP server1)
DC
DC
ki
ki
m
m
tra
tra
DHCP server
DHCP server
c
c
ó
ó
đư
đư
c
c
ph
ph
é
é
p
p
Clients DHCP Server2
Domain Controller
DHCP Server1
Trung tâm Tin hcBáchkhoaAptech
@Bách Khoa Aptech 2004
Trang 7
Khái nimDHCP
Trung tâm Tin hcBáchkhoaAptech
@Bách Khoa Aptech 2004
Trang 8
Khái nimDHCP
DHCP ServersDHCP Client
1
1
1
IP Lease Request
IP Lease Request
3
3
3
IP Lease Selection
IP Lease Selection
2
2
2
IP Lease Offer
IP Lease Offer
4
4
4
IP Lease
Acknowledgement
IP Lease
Acknowledgement
Liên hệ quảng cáo

Trung tâm Tin hcBáchkhoaAptech
@Bách Khoa Aptech 2004
Trang 9
Khái nimDHCP
Sau 50 % (87.5 %) thigianđượccp
Trung tâm Tin hcBáchkhoaAptech
@Bách Khoa Aptech 2004
Trang 10
Cài đặtvàcuhìnhDHCP Server
Trung tâm Tin hcBáchkhoaAptech
@Bách Khoa Aptech 2004
Trang 11
Cài đặtvàcuhìnhDHCP Server
Trung tâm Tin hcBáchkhoaAptech
@Bách Khoa Aptech 2004
Trang 12
Cài đặtvàcuhìnhDHCP Server
D
D
à
à
nh
nh
n
n
đ
đ
nh
nh
cho
cho
c
c
á
á
c
c
Servers
Servers
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ MẠNG NÂNG CAO

   Các chủ đề chính:   Dịch vụ CấpIP động DHCP¨ Dịch vụ Tên miềnDNS¨ Dịch vụ Web, FTP Server (IIS 5.0)¨ Dịch vụ Routing and Remote Access(RRAS)¨ Dịch vụ Internet (NAT, Proxy…)¨ Dịch vụ Mail (MDAEMON Mail Server)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 5579     Tải về: 69     Lượt mua: 4     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Quản trị mdeamon Lượt tải: 33 Lượt xem: 8046
PHƯƠNG PHÁP CHIA MẠNG CON (SUBNET) THEO VLSM Lượt tải: 73 Lượt xem: 7214
Cấu hình LDAP Server Centos 5.0 Lượt tải: 86 Lượt xem: 6446