Chia sẻ Download
Tài liệu Giáo trình môi trường và con người
/114 trang
Thành viên builuyen

Giáo trình môi trường và con người

- 12 tháng trước
6,006
Báo lỗi

1.1. Khái niệm về môi trường
1.1.1. Định nghĩa
Môi trường (Environment), được hiểu chung là tất cả những gì xung quanh
chúng ta.
Tùy theo cách tiếp cận khác nhau, các tác giả có những định nghĩa khác nhau.
Masn và Langenhim (1957) cho rằng môi trường là tổng hợp các yếu tố tồn tại xung
quanh sinh vật và ảnh hưởng đến sinh vật. Joe Whiteney (1993) thì cho rằng môi
trường là tất cả những gì ngoài cơ thể, có liên quan mật thiết và có ảnh hưởng đến
sự tồn tại của con người như: đất, nước, không khí, ánh sáng mặt trời, rừng, biển,
tầng ozôn, sự đa dạng các loài. Lương Tử Dung, Vũ Trung Ging (Trung Quốc) định
nghĩa môi trường là hoàn cảnh sống của sinh vật, kể cả con người, mà sinh vật và
con người đó không thể tách riêng ra khỏi điều kiện sống của nó.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
Địa chỉ: 41-43 Trần Cao Văn, P6, Q3, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT