Tài liệu

GIÁO TRÌNH MARKETING NGÂN HÀNG

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 10703     Tải về: 82     Lượt mua: 2    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 189
Tài liệu GIÁO TRÌNH MARKETING NGÂN HÀNG - tài liệu, sách iDoc.Vn[b]Giáo trình Marketing ngân hàng, PGS.TS. Nguyễn [/b][b]Thị Minh Hiền-Học viện ngân hàng-NXB Thống kê [/b][b]2007 [/b][b]Giáo tr
1
MARKETING NGÂN HÀNG
Gi ng viên: ThS. Thái Th Kim Oanh
Mobile: 0917.77.44.89
Email: Thaithikimoanhkt@gmai.com
2
Ch ng trình h c t pươ
-
Lên l p: 45 ti t ế
-
Ki m tra và thi c :
-
M t bài ki m tra gi a môn
-
Thi k t thúc môn h c ế
-
Đi m khuy n khích: Tìm hi u th c ti n ho t đ ng ế
marketing ngân hàng trên đ a bàn,Th o lu n nhóm
và phát bi u ý ki n ế
- Ph ng pháp h c: Chu n b i li u,H ng d n, ươ ướ
trao đ i
3
Go trình h c t p
Go trình Marketing ngân hàng, PGS.TS.
Nguy n Th Minh Hi n-H c vi n ngân
hàng-NXB Th ng kê 2007
Go trình Marketing căn bn-GS.TS
Trẩn Minh Đảo-T̉̉ng ĐH KTQD-NXB ươ
Tr ̉ng ĐHKTQD 2009ươ
Cc ti liểu c liên quan trên mng
internet
GIÁO TRÌNH MARKETING NGÂN HÀNG
[b]Giáo trình Marketing ngân hàng, PGS.TS. Nguyễn [/b][b]Thị Minh Hiền-Học viện ngân hàng-NXB Thống kê [/b][b]2007 [/b][b]Giáo trình Marketing căn bản-GS.TS Trần Minh [/b][b]Đạo-Trường ĐH KTQD-NXB Trường ĐHKTQD [/b][b]2009 [/b][b]Các tài liệu có liên quan trên mạng internet [/b]
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 10703     Tải về: 82     Lượt mua: 2    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Bài tập môn Tài chính doanh nghiệp Lượt tải: 132 Lượt xem: 33515
Mẫu viết lời cảm ơn trong báo cáo Lượt tải: 23 Lượt xem: 21228
tai lieu Lượt tải: 0 Lượt xem: 17510
GIÁO TRÌNH MARKETING NGÂN HÀNG Lượt tải: 82 Lượt xem: 10703