Thành viên idoc2012

Giáo trình điện tử mầm non: Khám phá thế giới động vật

- 12 tháng trước
Chia sẻ 1,000 VNĐ
Tài liệu Giáo trình điện tử mầm non: Khám phá thế giới động vật
/ 27 trang
Thành viên idoc2012

Giáo trình điện tử mầm non: Khám phá thế giới động vật

- 12 tháng trước
359
Báo lỗi

Tài liệu tham khảo về giáo án điện tử mầm non, với các hình ảnh sinh động và nhiều màu sắc sẽ giúp trẻ thích thú và tiếp thu nhanh hơn.

Nội dung
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG Hoạt động học có chủ đích

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BÌNH LỤC TRƯỜNG MẦM NON XÃ ĐỒNG DU

®Ò tµi : ®éng vËt sèng d­íi n­íc ®é tuæi : líp mÉu gi¸o 5 – 6 tuæi Ng­êi thùc hiÖn : nguyÔn thÞ xinh ®¬n vÞ : tr­êng mÇm non ®ång du

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU Trẻ nhận biết được tên gọi, ích lợi, đặc điểm môi trường sống và vận động của một số loài động vật sống dưới nước . Phát triển khả năng quan sát, so sánh, phân biệt nhanh đặc điểm về cấu tạo của các con vật sống dưới nước . Giáo dục trẻ biết động vật sống dưới nước là nguồn hải sản - thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao đối với sức khoẻ con người, muốn bảo vệ nguồn hải sản thì phải biết đánh bắt có kế hoạch, kết hợp nuôi trồng, phát triển các loài động vật sống dưới nước .

II . CHUẨN BỊ : - Slide hình ảnh động vật sống dưới nước . Bài hát “ Tôm cá cua thi tài” - Đoạn phim về động vật sống dưới nước . - Một số hình ảnh động vật sống dưới nước

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC H§1: Trß chuyÖn vÒ chñ ®Ò. H§2: QS - §T mét sè ®éng vËt sèng d­íi n­íc. H§3: Më réng kiÕn thøc. H§4: LuyÖn tËp cñng cè.

Câu đố: Con gì có vẩy có đuôi Tung tăng bơi lội khắp nơi sông hồ Mẹ thường đem rán đem kho Ăn vào mau lớn giúp cho khỏe người Đố là con gì ?

C¸ chÐp

Con t«m

Con c¸ Con t«m

§ố bÐ ®è bÐ: Con g× t¸m c¼ng hai cµng Ch¼ng ®i mµ l¹i bß ngang c¶ ngµy Đố là con gì ?

Con Cua

Con èc

Con cua Con èc

Các con hãy quan sát

* * * *

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang