Tài liệu

GIÁO TRÌNH CƠ SỞ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG part 6

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 406     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 19
Tài liệu GIÁO TRÌNH  CƠ SỞ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG part 6 - tài liệu, sách iDoc.Vn
GIÁO TRÌNH CƠ SỞ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG part 6

Phản ứng của xã hội đối với sự suy thoái đất là bảo tồn đất, có thể đưa ra các phương pháp có thể kiểm soát hoặc ngăn chặn sự thoái hóa đất. Mục đích của bảo tồn đất là duy trì sự hoạt động của sinh vật liên tục và lâu dài trong đất, hạn chế mức độ suy thoái đất. Trong thực tế, bảo tồn đất và nước là một trong những thách thức to lớn. Đã có những giải pháp công bố và đưa vào thực tiễn, tuy nhiên đễ làm sao áp dụng tốt và có những giải pháp thích hợp cho từng quốc gia là vấn đề rất cần thiết.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 19 Lượt xem: 184051
GIÁO ÁN MÔN LUẬT SO SÁNH Lượt tải: 45 Lượt xem: 162711
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 1853 Lượt xem: 140184
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 793 Lượt xem: 132196
Có thể bạn quan tâm
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 793 Lượt xem: 132196
Đề thi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô 240 câu… Lượt tải: 2435 Lượt xem: 130348
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 314 Lượt xem: 90835
tâm lý học đại cương Lượt tải: 450 Lượt xem: 79287
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 289 Lượt xem: 62214