Thành viên quyenvuu

GIÁO TRÌNH CƠ HỌC KẾT CẤU I

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/246 trang
Tải xuống
Thành viên quyenvuu

GIÁO TRÌNH CƠ HỌC KẾT CẤU I

- 12 tháng trước
62,163
Báo lỗi

Nhiệm vụ chủ yếu của môn cơ học kết cấu là đi xác định nội lực, biến dạng và chuyển vị trong công trình nhằm xây dựng công trình thỏa mãn các yêu cầu:
-          Điều kiện về độ bền: đảm bảo cho công trình không bị phá hoại dưới tác dụng của các nguyên nhân bên ngoài
-          Điều kiện về độ cứng: đảm bảo cho công trình không có chuyển vị và biến dạng vượt quá giới hạn cho phép nhằm đảm bảo sự làm việc bình thường của công trình
-          Điều kiện về ổn định: đảm bảo cho công trình có khả năng bảo tồn vị trí và hình dạng ban đầu của nó dưới dạng cân bằng trong trạng thái biến dạng
-           

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang