Tài liệu

Giáo trình Autocad 2D - 2007.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1784     Tải về: 17     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 128
Tài liệu Giáo trình Autocad 2D - 2007. - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo trình Autocad 2D - 2007.,Chương 1: Mở đầu Chương 2: Các lệnh về file Chương 3: Các lệnh cơ bản thiết lập bản vẽ Chương 4: Các lệnh cơ bản về hệ tọa độ…
Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguyn Hi Hng
1
Trng i Hc Quc gia Hà Ni - Hc vin vnskills
Giáo trình Autocad 2D - 2007.
Ngi son tho: KS Nguyn Hi Hng.
CHNG I
PHN I
GII THIU AUTOCAD 2007
(Computer-Aided Design [com·puter aide de·sign] hoc Computer-Aided Drafting
[com·puter aide]  và thit k vi s tr giúp ca máy tính)
CÁC THAO TÁC CN THIT
I.1. Khi ng AutoCAD 2007
 khi ng AutoCAD 2007, ta có th thc hin theo các cách sau:
Double click vào biu tng trên màn hình nn.
Click theo ng dn Start\programs\Auto Desk\AutoCAD 2007 \
AutoCAD 2007.
nh 1.1. Màn hình AutoCad khi mi khi ng
Chú ý: Nu hp thoi Create New Drawing không xut hin ta thc hin nh
sau: Trên thanh Menu chn Tools\Options\System. Chn ô “Show Startup
dialog” /Apply/ok. Hay nhp vào dòng lnh (giá tr bin là 1).
Command: Filedia
Enter new value for FILEDIA <1>:
Thông thng chn Metric/ Ok
Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguyn Hi Hng
2
Hình 1.2. Màn hình  ha AutoCAD 2007
Hình 1.3. Graphics Area - Vùng thc hin bn v
Menu Bar : Thanh cha các lnh File, Edit, View,
Status Line : Dòng trng thái (hin th các trng thái nh: Grip,Snap).
Command Line : Dòng lnh (nhp các mnh lnh v vào dòng này).
UCSicon : Biu tng h ta .
Toolbar : Thanh công c (cha nhiu biu tng, mi biu tng
nh trong toolbar).
Cross-hair : Giao m ca hai si tóc theo phng X Y.
Cursor : Con chy
Screen Menu : Danh mc (theo mc nh danh mc này không m). tt
hay m thc hin nh sau: Trên menu Bar chn Tool/ Options/ Display/ chn ô
“Display screen menu”.
Cý:
Menubar
Toolbar
Cross
UCSicon
Command
Status
Graphics
Cross
Liên hệ quảng cáo

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguyn Hi Hng
3
Ch in hoa: Tên menu
Chu in hoa sau có du hai chm: Tên lnh
Chu in hoa sau không có du hai chm: Tên la chn
(Ít dùng n Screen Menu vì không thun tin).
nh 1.4. Graphics Area - Vùng thc hin bn v
I.2. Lu tr
I.2.1. Lu bn v vi tên mi
Khi m mt bn v mi v, ta nên t n ngay, bng cách:
* Trên thanh Menu : Chn File\Save as
* T bàn phím : Nhn t hp phím Crtl-Shift-S
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo trình Autocad 2D - 2007.

Chương 1: Mở đầu Chương 2: Các lệnh về file Chương 3: Các lệnh cơ bản thiết lập bản vẽ Chương 4: Các lệnh cơ bản về hệ tọa độ Chương ...

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1784     Tải về: 17     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Các lệnh cơ bản trong Autocad 2007 Lượt tải: 268 Lượt xem: 26764
Tuyển tập hướng dẫn sử dụng photoshop 7 Lượt tải: 295 Lượt xem: 26420
Hướng dẫn sử dụng Nova -TDN Lượt tải: 371 Lượt xem: 21122
Có thể bạn quan tâm
Hướng dẫn học photoshop cs3 Lượt tải: 369 Lượt xem: 18835
Giáo trình SolidWorks (Tiếng Việt) Lượt tải: 321 Lượt xem: 14469
Hướng dẫn chỉnh sửa trong photoshop Lượt tải: 106 Lượt xem: 8533
Hướng dẫn học Adobe Photoshop CS3 Lượt tải: 148 Lượt xem: 8488
hướng dẫn sử dụng Rhino Ceros phần 1 Lượt tải: 144 Lượt xem: 7899