Thành viên khuugiahy

Giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/7 trang
Tải xuống
Thành viên khuugiahy

Giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu

- 12 tháng trước
39,775
Báo lỗi

Giáo dụcđào tạo là một vấn đề hết sức quan trọng
trong đời sống chính trị của mỗi nước, là biểu hiện trình độ phát triển của mỗi
nước. Vì vậy, ngay từ khi giành được chính quyền, Hồ Chí Minh đã chỉ rõ “một
dân tộc dốt là một dân tộc yếu”. Do đó xác định Giáo dụcđào tạo là một
nhiệm vụ quan trọng của cách mạng Việt Nam.
Bắt đầu từ Nghị quyết của Đại hội lần thứ IV của Đảng (1979) đã ra quyết định
số 14-NQTƯ về cải cách giáo dục với tư tưởng: Xem giáo dục là bộ phận quan
trong của cuộc cách mạng tư tưởng; thực thi nhiệm vụ chăm sóc và giáo dục thế
hệ trẻ từ nhỏ đến lúc trưởng thành; thực hiện tốt nguyên lý giáo dục học đi đôi
với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nhà trường gắn liền với xã
hội.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang