Chia sẻ Download
Tài liệu Giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu
/7
Thành viên khuugiahy

Giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu

- 12 tháng trước
38,777
Báo lỗi
[b]Giáo dục[/b] và [b]đào tạo[/b] là một vấn đề hết sức quan trọng trong đời sống chính trị của mỗi nước, là biểu hiện trình độ phát triển của mỗi nước. Vì vậy, ngay từ khi giành được chính quyền, Hồ Chí Minh đã chỉ rõ “một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”. Do đó xác định [b]Giáo dục[/b] và [b]đào tạo[/b] là một nhiệm vụ quan trọng của cách mạng Việt Nam. Bắt đầu từ Nghị quyết của Đại hội lần thứ IV của Đảng (1979) đã ra quyết định số 14-NQTƯ về [b]cải cách giáo dục[/b] với tư tưởng: Xem [b]giáo dục[/b] là bộ phận quan trong của cuộc cách mạng tư tưởng; thực thi nhiệm vụ chăm sóc và [b]giáo dục[/b] thế hệ trẻ từ nhỏ đến lúc trưởng thành; thực hiện tốt nguyên lý giáo dục học đi đôi với hành, [b]giáo dục[/b] kết hợp với lao động sản xuất, nhà trường gắn liền với xã hội.
Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
Địa chỉ: 41-43 Trần Cao Văn, P6, Q3, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT