Tài liệu

Giáo án Vật Lý lớp 8: CƠ NĂNG

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4625     Tải về: 9     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu Giáo án Vật Lý lớp 8: CƠ NĂNG - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án Vật Lý lớp 8: CƠ NĂNG,I/Mục tiêu 1. Kiến thức: Tìm được ví dụ minh hoạ cho khái niệm cơ năng, thế năng, động năng. Thấy được một cách định tính thế…
background image

CƠ NĂNG

 

I/Mục tiêu 

1.  Kiến thức: 

Tìm được ví dụ minh hoạ cho khái niệm cơ năng, thế năng, động năng. 

Thấy  được  một  cách  định  tính  thế  năng  hấp  dẫn  phụ  thuộc  vào  độ  cao  của 

vật so với mặt đất và động nang của vật phụ thuộc vào khối lượng và vận tốc của 

vật. 

2.Kỉ năng: 

Làm được TN ở sgk 

3. Thái độ: 

Trung thực, nghiêm túc trong học tập 

II/ Chuẩn bị: 

1.  Giáo viên: 

1 lò xo bằng thép. 1 máng nghiêng, 1 quả nặng và một miếng gỗ. Các hình 

vẽ hình 16.1 a,b. 

2. Học sinh: 

Nghiên cứu kĩ sgk 

III/ Giảng dạy: 

 

1.Ổn định lớp: 

 

2. Kiểm tra sự chuẩn bị của hs cho bài mới 

background image

 

3. Tình huống bài mới 

 

Giáo viên lấy tình huống như ghi ở sgk 

 

4. Bài mới: 

PHƯƠNG PHÁP

 

NỘI DUNG 

         HOẠT ĐỘNG 1:  

              Tìm hiểu cơ năng 

GV: Cho hs đọc phần thông báo skg 

HS: Thực hiện 

GV: Khi nào vật đó có cơ năng? 

HS: Khi vật có khả năng thực hiện công 

GV: Em hãy lấy ví dụ về vật có cơ năng? 

HS:      Quả nặng được đặt trên giá 

            Nước ngăn ở trên đập cao 

GV: Đơn vị của cơ năng là gì? 

HS: Jun 

           HOẠT ĐỘNG 2:  

           Tìm hiểu thế năng 

GV: Treo hình vẽ hình 16.1a lên bảng 

HS: Quan sát 

GV: Vật a này có sinh công không? 

I/ Cơ năng: 

Khi  một  vật  có  khả  năng  thực  hiện 

công  ta nói vật có cơ năng. 

Vật có khả năng thực hiện công càng 

lớn thì cơ năng của vật càng lớn. Cơ 

năng được tính bằng đơn vị Jun. 

 

 

 

 

 

 

II/ Thế năng: 

1.  Thế năng hấp dẫn: 

C1:  Quả  nặng  A  chuyển  động  

xuống  làm  dây  căng.  Dây  căng 

background image

HS:  Quả  nặng  A  chuyển  động  xuống  làm 

dây  căng,  sức  căng  của  dây  làm  thỏi  B  có 

khả năng chuyển động. Vậy quả nặng A có 

khả năng sinh công. 

GV: Cơ năng của vật trong trường hợp này 

gọi là gì? 

HS: Thế năng 

GV:  Vật  càng  cao  so  với  mặt  đất  thì  thế 

năng càng lớn hay nhỏ? 

HS: Càng lớn. 

GV: Thế năng  được xác định bỡi vị trí của 

vật so với mặt đất gọi là gì? 

HS: Thế năng hấp dẫn  

GV: Thế năng hấp dẫn phụ thuộc vào gì? 

HS:  Độ  cao  so  với  vật  mốc  và  khối  lượng 

của vật. 

GV: Treo hình vẽ hình 16.2 sgk lên bảng 

HS: Quan sát 

GV: Hai lò xo này, cái nào có cơ năng? 

HS: Lò xo hình b 

làm  quả  nặng  B  có  khả  năng 

chuyển  động.  Như  vậy  vật  a  có 

khả năng sinh công. 

 

* Ở vị trí càng cao so với mặt đất 

thì công  mà  nó có  khả  năng thực 

hiện  được  càng  lớn  nghĩa  là  thế 

năng của vật càng lớn. 

 

 

*  Thế  năng  hấp  dẫn  là  thế  năng 

được  xác  định  bỡi  vị  trí  của  vật 

so với  mặt đất. Vật  nằm trên  mặt 

đất thì thế năng hấp dẫn bằng 0 

*  Vật  có  khối  lượng  càng  lớn  thì 

có thế năng càng lớn. 

 

2.  Thế năng đàn hồi: 

-  Thế  năng  đàn  hồi  là  thế  năng 

phụ  thuộc  vào  độ  biến  dạng  đàn 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo án Vật Lý lớp 8: CƠ NĂNG

I/Mục tiêu 1. Kiến thức: Tìm được ví dụ minh hoạ cho khái niệm cơ năng, thế năng, động năng. Thấy được một cách định tính thế năng hấp dẫn phụ thuộc vào độ cao của vật so với mặt đất và động nang của vật phụ thuộc vào khối lượng và vận tốc của vật. 2.Kỉ năng: Làm được TN ở sgk 3. Thái độ: Trung thực, nghiêm túc trong học tập II/ Chuẩn bị: 1. Giáo viên: 1 lò xo bằng thép. 1 máng nghiêng, 1 quả nặng và một miếng gỗ. Các hình vẽ hình 16.1 a,b. 2. Học sinh: Nghiên cứu kĩ sgk III/ Giảng dạy: 1.Ổn định lớp: 2. Kiểm tra sự chuẩn bị của hs cho bài mới

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Bài tập môn XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ Lượt tải: 465 Lượt xem: 19594
Tổng kết lý thuyết vật lý 12 Lượt tải: 248 Lượt xem: 15885
Công thức vật lý lớp 10 Lượt tải: 141 Lượt xem: 15863