Tài liệu

Giáo án Vật lý lớp 7 : Tên bài dạy : TỔNG KẾT CHƯƠNG I : QUANG HỌC.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1424     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu Giáo án Vật lý lớp 7 : Tên bài dạy : TỔNG KẾT CHƯƠNG I : QUANG HỌC. - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án Vật lý lớp 7 : Tên bài dạy : TỔNG KẾT CHƯƠNG I : QUANG HỌC.,A.MỤC TIÊU : 1.Kiến thức : -Cùng ôn lại, củng cố lại những kiến thức cơ bản liên quan đến sự nhìn thấy vật sáng, tính chất ảnh…
background image

TỔNG KẾT CHƯƠNG I : QUANG 

HỌC. 

     A.MỤC TIÊU : 

       1.Kiến thức : -Cùng ôn lại, củng cố lại những kiến thức cơ 

bản liên quan đến sự nhìn thấy vật sáng, tính chất ảnh của một 

vật  tạo  bởi  gương  phẳng,  gương  cầu  lồi,  gương  cầu  lõm.  Xác 

định  vùng  nhìn  thấy  của  gương  phẳng.  So  sánh  với  vùng  nhìn 

thấy của gương cầu lồi. 

       2.Kỹ  năng :  Vẽ  ảnh  của  một  vật  tạo  bởi  gương  phẳng  và 

vùng quan sát được trong gương phẳng. 

     B.CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

GV : Vẽ sẵn trò chơi ô chữ do GV chuẩn bị hoặc trò chơi ô chữ 

hình 9.3. 

HS : Trả lời câu hỏi phần tự kiểm tra. 

     C.PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC.

 

 Trực quan,( hệ thống hóa, khái quát hoá kiến thức đã học) dùng 

lời. 

D.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

background image

*ỔN ĐỊNH (1 phút). 

*HOẠT  ĐỘNG 1 :  ÔN  LẠI  KIẾN  THỨC  CƠ  BẢN.(15 

phút) 

I.TỰ KIỂM TRA. 

-Yêu  cầu  HS  trả 

lời  lần  lượt  từng 

câu  hỏi  mà  HS  đã 

chuẩn bị. 

-GV  hướng  dẫn 

HS  thảo  luận  đi 

đến  kết  quả  đúng, 

yêu  cầu  sửa  chữa 

nếu cần. 

-HS  trả  lời  lần  lượt  các  câu  hỏi  phần  tự 

kiểm tra, HS khác bổ sung. 

-HS tự sửa chữa nếu sai. 

Đáp : 1-C ; 2-B ;  

3-trong suốt, đồng tính, đường thẳng. 

4- tia tới, pháp tuyến, góc tới. 

5-Ảnh  ảo,  có  độ  lớn  bằng  vật,  cách  gương 

một  khoảng  bằng  khoảng  cách  từ  vật  đến 

gương. 

6-Giống : Ảnh ảo. 

-Khác :  Ảnh  ảo  tạo  bởi  gương  cầu  lồi  nhỏ 

hơn ảnh ảo tạo bởi gương phẳng. 

7-Khi một vật ở gần sát gương.Ảnh này lớn 

hơn vật. 

background image

8--Ảnh  ảo  tạo  bởi  gương  cầu  lõm  không 

hứng được trên màn chắn và lớn hơn vật. 

-Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lồi, không hứng 

được trên màn chắn và bé hơn vật. 

-Ảnh  ảo  tạo  bởi  gương  phẳng  không  hứng 

được trên màn chắn và bằng vật. 

9-Vùng  nhìn  thấy  trong  gương  cầu  lồi  lớn 

hơn  vùng  nhìn  thấy  trong  gương  phẳng  có 

cùng kích thước. 

*.HOẠT ĐỘNG 2 : VẬN DỤNG.( 20 PHÚT) 

II.VẬN DỤNG. 

-Yêu  cầu  HS  trả  lời  câu  hỏi  C1 

bằng  cách  vẽ  vào  vở,  gọi  một  HS 

lên bảng vẽ. 

 

 

Vùng 

nhìn thấy  

 

S1 

cả 

S1’và 

S2’ 

 

-HS  làm  việc  cá  nhân  trả 

lời C1.  

+Với phần a : 

-Vẽ ảnh của điểm S1, S2 tạo 

bởi  gương  phẳng  có thể vẽ 

theo 2 cách. 

Lấy  S1’  đối  xứng  với  S1 

 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo án Vật lý lớp 7 : Tên bài dạy : TỔNG KẾT CHƯƠNG I : QUANG HỌC.

A.MỤC TIÊU : 1.Kiến thức : -Cùng ôn lại, củng cố lại những kiến thức cơ bản liên quan đến sự nhìn thấy vật sáng, tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm. Xác định vùng nhìn thấy của gương phẳng. So sánh với vùng nhìn thấy của gương cầu lồi. 2.Kỹ năng : Vẽ ảnh

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Bài tập môn XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ Lượt tải: 462 Lượt xem: 19503
Công thức vật lý lớp 10 Lượt tải: 141 Lượt xem: 15833
Tổng kết lý thuyết vật lý 12 Lượt tải: 248 Lượt xem: 15788