Thành viên idoc2012

Giáo án Vật lý lớp 7 : Tên bài dạy : TỔNG KẾT CHƯƠNG I : QUANG HỌC.

- 04/18/2013
Chia sẻ
/6 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (6 trang)
Thành viên idoc2012

Giáo án Vật lý lớp 7 : Tên bài dạy : TỔNG KẾT CHƯƠNG I : QUANG HỌC.

- 04/18/2013
2,100
Báo lỗi

A.MỤC TIÊU : 1.Kiến thức : -Cùng ôn lại, củng cố lại những kiến thức cơ bản liên quan đến sự nhìn thấy vật sáng, tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm. Xác định vùng nhìn thấy của gương phẳng. So sánh với vùng nhìn thấy của gương cầu lồi. 2.Kỹ năng : Vẽ ảnh

Nội dung

TỔNG KẾT CHƯƠNG I : QUANG

HỌC.

A.MỤC TIÊU :

1.Kiến thức : -Cùng ôn lại, củng cố lại những kiến thức cơ

bản liên quan đến sự nhìn thấy vật sáng, tính chất ảnh của một

vật tạo bởi gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm. Xác

định vùng nhìn thấy của gương phẳng. So sánh với vùng nhìn

thấy của gương cầu lồi.

2.Kỹ năng : Vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng và

vùng quan sát được trong gương phẳng.

B.CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH.

GV : Vẽ sẵn trò chơi ô chữ do GV chuẩn bị hoặc trò chơi ô chữ

hình 9.3.

HS : Trả lời câu hỏi phần tự kiểm tra.

C.PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC.

Trực quan,( hệ thống hóa, khái quát hoá kiến thức đã học) dùng

lời.

D.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

*ỔN ĐỊNH (1 phút).

*HOẠT ĐỘNG 1 : ÔN LẠI KIẾN THỨC CƠ BẢN.(15

phút)

I.TỰ KIỂM TRA.

-Yêu cầu HS trả

lời lần lượt từng

câu hỏi mà HS đã

chuẩn bị.

-GV hướng dẫn

HS thảo luận đi

đến kết quả đúng,

yêu cầu sửa chữa

nếu cần.

-HS trả lời lần lượt các câu hỏi phần tự

kiểm tra, HS khác bổ sung.

-HS tự sửa chữa nếu sai.

Đáp : 1-C ; 2-B ;

3-trong suốt, đồng tính, đường thẳng.

4- tia tới, pháp tuyến, góc tới.

5-Ảnh ảo, có độ lớn bằng vật, cách gương

một khoảng bằng khoảng cách từ vật đến

gương.

6-Giống : Ảnh ảo.

-Khác : Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lồi nhỏ

hơn ảnh ảo tạo bởi gương phẳng.

7-Khi một vật ở gần sát gương.Ảnh này lớn

hơn vật.

8--Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm không

hứng được trên màn chắn và lớn hơn vật.

-Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lồi, không hứng

được trên màn chắn và bé hơn vật.

-Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng không hứng

được trên màn chắn và bằng vật.

9-Vùng nhìn thấy trong gương cầu lồi lớn

hơn vùng nhìn thấy trong gương phẳng có

cùng kích thước.

*.HOẠT ĐỘNG 2 : VẬN DỤNG.( 20 PHÚT)

II.VẬN DỤNG.

-Yêu cầu HS trả lời câu hỏi C1

bằng cách vẽ vào vở, gọi một HS

lên bảng vẽ.

Vùng

nhìn thấy

S1 cả S1’và

S2’

-HS làm việc cá nhân trả

lời C1.

+Với phần a :

-Vẽ ảnh của điểm S1, S2 tạo

bởi gương phẳng có thể vẽ

theo 2 cách.

Lấy S1’ đối xứng với S1

S2

A

B

S2’

S1’

-Sau khi kiểm tra, hướng dẫn HS

cách vẽ dựa trên tính chất ảnh.

-Yêu cầu HS trả lời câu hỏi C2.

-Yêu cầu HS trả lời câu hỏi C3.

Muốn nhìn thấy bạn, nguyên tắc

phải như thế nào ?

-Yêu cầu HS kẻ tia sáng, GV chú ý

sửa cho HS cacvhs đánh mũi tên

qua gương.

Lấy S2’ đối xứng với S2

qua gương.

+Với phần b.

-Lấy 2 tia tới đến 2 mép

gương, tìm tia phản xạ

tương ứng.

S2 tương tự.

+Với phần C.

-Đặt mắt trong vùng gạch

chéo nhìn thấy ảnh của S1

và S2.

-HS: Thảo luận nhóm trả

lời C2.

Ảnh quan sát được trong 3

gương đều là ảnh ảo. Ảnh

nhìn thấy trong gương cầu

lồi nhỏ hơn trong gương

phẳng, ảnh trong gương

chỉ đường truyền ánh sáng. phẳng lại nhỏ hơn ảnh

trong gương cầu lõm.

-Muốn nhìn thấy bạn thì

ánh sáng từ bạn phải tới

mắt mình.

*.HOẠT ĐỘNG 3: TỔ CHỨC TRÒ CHƠI Ô CHỮ.( 10

phút)

-Từ hàng ngang thứ nhất: Bức

tranh mô tả thiên nhiên.(7 ô)

-Từ hàng ngang thứ hai: Vật tự

phát ra ánh sáng (9 ô).

-Từ hàng ngang thứ ba: Gương

cho ảnh bằng kích thước

vật.(10 ô)

-Từ hàng ngang thứ tư: Ảnh

nhỏ hơn vật tạo bởi gương cầu

lõm (7 ô)

-HS: Cảnh vât.

-HS: Nguồn sáng.

-HS: Gương phẳng.

-HS: Ảnh thật.

-HS: Cao

-Từ hàng ngang thứ năm: Tính

chất hùng vĩ của tháp

Épphen.(3 ô)

*HOẠT ĐỘNG 4: HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ.

Ôn tập kiến thức đã học chuẩn bị giờ sau kiểm tra 1 tiết.

E.RÚT KINH NGHIỆM.

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang