Thành viên ctu189

Giáo án Vật lý 10 Nâng cao bài 46 Định luật Sác-lơ. Nhiệt độ tuyệt đối

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/6 trang
7,000 VNĐ
Tài liệu này có phí 7,000 VNĐ

bạn cần mua tài liệu để được xem đầy đủ nội dung

Tài liệu này có thể xem trước 1 trang

Thành viên ctu189

Giáo án Vật lý 10 Nâng cao bài 46 Định luật Sác-lơ. Nhiệt độ tuyệt đối

- 12 tháng trước
1,220
Báo lỗi

GIÁO ÁN GIẢNG DẠY
BÀI 46: ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ. NHIỆT ĐỘ TUYỆT ĐỐI
I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức cơ bản: - Định nghĩa được quá trình đẳng tích. - Mô tả được thí nghiệm về định luậtLuận Văn - Đề Án - Tiểu Luận Luật Học Sác-lơ. - Phát biểu được nội dung, viết được biểu thức và phạm vi áp dụng của định luật 2. Kỹ năngThư viện kỹ năng mềm: - Quan sát và theo dõi thí nghiệm , rút ra nhận xét (nếu có ). - Giải thích được một số hiện tượng có liên quan. - Vận dụng công thức để tính toán được một số bài tập. 3. Thái độ: - Có thái độ khách quan khi theo dõi thí nghiệm (nếu có ). - Sôi nổi, hào hứng trong giờ học. - Liên hệ kiến thức vật lýLuận Văn - Đề Án - Tiểu Luận Vật Lý với thực tiễn cuộc sống, tích cực tìm hiểu, sáng tạo. II. PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 1. Phương pháp: - PP đọc sáchKho Sách Trực Tuyến. - PP hợp tác. - PP diễn giải. - PP đàm thoại mở, phát vấn. 2. Phương tiện: - Giáo ánGiáo án dạy học, giáo án điện tử, sách giáo khoa, sách bài tập vật lý nâng cao, sách danh cho giáo viên. - Hệ thống bài tập củng cố kiến thức. - Có thể sử dụng các sile, hình ảnh, phần mềm thí nghiệm ảo để phục vụ cho bài học. III. NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1. Kiểm tra bài cũ: (8p) - Phát biểu định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt và điều kiện áp dụng. - Hãy vẽ đường đẳng nhiệtLuận Văn - Đề Án - Tiểu Luận Nhiệt Lạnh trên hệ trục (p, V ). - Như thế nào là quá trình đẳng nhiệt. 2. Giới thiệu bài mới: Tại sao khi để xe đạp ngoài trời nắng thì xe bị nổ lốp hoặc khi đặt 1 quả bong bóng ngoài trời nắng thì quả bong bóng sẽ bị nổ ? Vậy hiện tượng vật lý và định luật vật lý nào liên quan? bài trước ta đã tìm hiểu sự phụ thuộc của áp suất vào thể tích của một lượng khí khi nhiệt độ không đổi. Bây giờ nếu ta giữ thể tích không đổi thì áp suất sẽ quan hệ với nhiệt độ như thế nào?. Chúng ta sẽ đi nghiên cứu nội dung bài học hôm nay. Bài 46
3. Dạy bài mới:
Củng cố kiến thức
: (3p)
Sau khi học xong em hãy nêu nội dung, biểu thức của định luật Sác-lơ và phạm vi áp dụng của định luật này?( Với một lượng khí xác định, thể tích khí không đổi ).
Trả lời các câu hỏi 1, 2, 3 SGK/ 229, câu trắc nghiệm 1 SGK/230.
Bài tập về nhà:
(2p) Bài tập 2, 3, 4 SGK/230.

Trích từ: http://www.kilobooks.com

Nội dung

Cẩm Tú – Đại học Cần Thơ – SP Vật Lý – khóa 35

GIÁO ÁN GIẢNG DẠY

BÀI 46: ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ. NHIỆT ĐỘ TUYỆT ĐỐI

MỤC TIÊU

Kiến thức cơ bản:

Định nghĩa được quá trình đẳng tích.

Mô tả được thí nghiệm về định luật Sác-lơ.

Phát biểu được nội dung, viết được biểu thức và phạm vi áp dụng của định luật

Kỹ năng:

Quan sát và theo dõi thí nghiệm , rút ra nhận xét (nếu có ).

Giải thích được một số hiện tượng có liên quan.

Vận dụng công thức để tính toán được một số bài tập.

Thái độ:

Có thái độ khách quan khi theo dõi thí nghiệm (nếu có ).

Sôi nổi, hào hứng trong giờ học.

Liên hệ kiến thức vật lý với thực tiễn cuộc sống, tích cực tìm hiểu, sáng tạo.

PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

Phương pháp:

PP đọc sách.

PP hợp tác.

PP diễn giải.

PP đàm thoại mở, phát vấn.

Phương tiện:

Giáo án, sách giáo khoa, sách bài tập vật lý nâng cao, sách danh cho giáo viên.

Hệ thống bài tập củng cố kiến thức.

Có thể sử dụng các sile, hình ảnh, phần mềm thí nghiệm ảo để phục vụ cho bài học.

NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

Kiểm tra bài cũ: (8p)

Phát biểu định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt và điều kiện áp dụng.

Hãy vẽ đường đẳng nhiệt trên hệ trục (p, V ).

Như thế nào là quá trình đẳng nhiệt.

Giới thiệu bài mới:

Tại sao khi để xe đạp ngoài trời nắng thì xe bị nổ lốp hoặc khi đặt 1 quả bong bóng ngoài trời nắng thì quả bong bóng sẽ bị nổ ?

Vậy hiện tượng vật lý và định luật vật lý nào liên quan? bài trước ta đã tìm hiểu sự phụ thuộc của áp suất vào thể tích của một lượng khí khi nhiệt độ không đổi. Bây giờ nếu ta giữ thể tích không đổi thì áp suất sẽ quan hệ với nhiệt độ như thế nào?. Chúng ta sẽ đi nghiên cứu nội dung bài học hôm nay. Bài 46

Dạy bài mới:

Nội dung lưu bảng

Thời gian

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Hoạt động 1: Tìm hiểu và tiến hành TN

1. Bố trí thí nghiệm.

Gồm có:

- Bình A nhúng vào chậu nước B.

- Điện trở R để làm nóng nước trong chậu

- 1 cánh quạt để khuấy cho nước nóng đều

- Nhiệt kế T

- Ống chứa nước hình chữ U.

2. Thao tác TN

3. Kết quả TN:

(0C)

H

(mm)

(Pa)

10C

36

360

360

20C

70

700

350

30C

104

1040

347

40C

138

1380

345

Chú ý: h = 1mm ứng với giá trị :

gh=1000kg/m3.10m/s2.0.001m =10 Pa

Nhận xét: Kết quả cho thấy gần đúng tỉ số: (hằng số) (1)

- Nếu cho nhiệt độ biến đổi từ 00 đến t0

- Độ biến thiên áp suất tương ứng là

. Thay giá trị và vào (1) ta được:

15p

? Từ hiện tượng trên. Các em có dự đoán gì về sự thay đổi của áp suất khi nhiệt độ thay đổi?

- Các em hãy đọc SGK trang 226 phần 1 .Và đưa ra phương án TN.

- Nhận xét:

- Giới thiệu bộ TN:

- Xét lượng khí chứa trong bình A có thể tích không đổi. Nhiệt kế T đo nhiệt độ khí trong bình A.

? Bây giờ ta muốn tăng nhiệt độ khối khí thì phải làm gì?

? Ở đây có quạt khuấy nước, có tác dụng gì?

- Do không có TN nên yêu cầu HS quan sát bảng số liệu và yêu cầu HS tính tỷ số và kiểm tra dự đoán.

- Làm nhiều thí nghiệm với các lượng khí khác nhau thì hằng số B khác nhau .Vì vậy B là hằng số đối với lượng khí nhất định.

- Dựa vào nhiều thí nghiệm với phạm vi đo rộng hơn có thể thừa nhận rằng hệ thức (1) đúng với mọi độ biến thiên nhiệt độ Δt khác nhau.

? Nếu cho nhiệt độ biến đổi từ 00C đến t0C thì độ biến thiên nhiệt độ và áp suất xác định thế nào? khi đó biểu thức (1) được biến đổi như thế nào?

Nhiệt độ tăng thì áp suấy cũng tăng

- HS đọc sách

- Dùng một bình chứa khối khí, thay đổi nhiệt của khối khí và đo áp suất tương ứng. Đo áp suất bằng áp kế, đo nhiệt độ bằng nhiệt kế.

- Cho dòng điện chạy quađiện trở R, dây nóng lên làm nước nóng và truyền nhiệt vào khối khí trong bình.

- Quạt khuấy làm nhiệt độ trong khối khí nóng đều.

Kiểm tra đúng với dự đoán: Nhiệt độ tỉ lệ thuận với áp suất

(1)

- Lắng nghe, chú ý.

- Nếu cho nhiệt độ biến đổi từ 00C đến t0C. thì:

Δt = t – 0 = t (2)

- Độ biến thiên áp suất tương ứng:

Δp = p – p0 (3)

- Trong đó: p và p0 là áp suất của khí lần lượt ở nhiệt độ 00C và t0C.

Thay (2) ,(3) vào (1)

Hay:

Hoạt động 2:Định luật Sác-lơ

4.Định luật Sác-lơ.

Với một lượng khí có thể tích không đổi thì áp suất p phụ thuộc vào nhiệt độ t của khí như sau:

có giá trị như nhau đối với mọi chất khí, mọi nhiệt độ và bằng độ-1.

gọi là hệ số tăng áp đẳng tích.

7p

- Nhà vật lí Sac-lơ đã làm thí nghiệm với nhiều chất khí khác nhau và phát hiện ra tỉ số B/p0 mà ông kí hiệu đọc là (gama) thì có cùng một giá trị đối với mọi chất khí ở mọi khoảng nhiệt độ.

- Yêu cầu HS đọc SGK và nêu định luật.

? Nêu biểu thức định luật sac-lơ?

- Quá trình biến đổi của lượng khí có thể tích không đổi gọi là quá trình đẳng tích.

- HS đọc SGK và nêu định luật: Với một lượng khí có thể tích không đổi thì áp suất p phụ thuộc vào nhiệt độ t của khí như sau:

- Lắng nghe.

Hoạt động 3: Tìm hiểu khí lí tưởng và nhiệt độ tuyệt đối

5. Khí lí tưởng

Khí lý tưởng (theo quan điểm vĩ mô) là khí tuân theo đúng hai định luật Bôilơ-Ma-ri-ôt và Sac-lơ.

Ở áp suất thấp, có thể coi khí thực như là khí lý tưởng.

6. Nhiệt độ tuyệt đối

- Nếu: theo ta sẽ có

=> không thể

- Nhịêt giai Kelvin là nhiệt giai trong đó không độ (0 K) tương ứng với nhiệt độ -273oC và khoảng cách nhiệt độ kelvin (1K) bằng khoảng cách 1oC.

- Nhiệt độ đo trong nhịêt giai Kelvin được gọi là nhiệt độ tuyệt đối, ký hiệu T.

T = t +273

- Trong nhiệt giai Kelvin, định luật Charles được viết như sau:

Hay

10p

- Nhắc lại mô hình khí lý tưởng theo quan điểm vi mô (ở bài 44).

- Yêu cầu HS đọc SGK tìm hiểu mô hình khí lý tưởng (theo quan điểm vĩ mô).

? Nếu ở nhiệt độ thì theo định luật Sac-lơ áp suất sẽ bằng bao nhiêu?

? Nhiệt độ tuyệt đối là gì?

? Vậy định luật Sac-lơ trong nhiệt giai Ken-vin viết lại như thế nào? (gợi ý HS thay t = T) ?

- Phân tử của những chất khí là những chất điểm, chuyển động hỗn loạn và chỉ tương tác nhau khi va chạm.

- Khí lý tưởng (theo quan điểm vĩ mô) là khí tuân theo đúng hai định luật Bôilơ-Ma-ri-ôt và Sac-lơ.

- Nhiệt độ trong nhiệt giai Ken-vin còn được gọi là nhiệt độ tuyệt đối.

�� EMBED Equation.3 là một hằng số.

Củng cố kiến thức: (3p)

Sau khi học xong em hãy nêu nội dung, biểu thức của định luật Sác-lơ và phạm vi áp dụng của định luật này?( Với một lượng khí xác định, thể tích khí không đổi ).

Trả lời các câu hỏi 1, 2, 3 SGK/ 229, câu trắc nghiệm 1 SGK/230.

Bài tập về nhà: (2p) Bài tập 2, 3, 4 SGK/230.

_1119079324.unknown _1395579188.unknown _1395581649.unknown _1423674759.unknown _1423676060.unknown _1395581721.unknown _1395581762.unknown _1395580493.unknown _1395580501.unknown _1395579203.unknown _1119079369.unknown _1224315215.unknown _1393783405.unknown _1395579165.unknown _1224315641.unknown _1224315138.unknown _1119090561.unknown _1224315096.unknown _1119080765.unknown _1119081286.unknown _1119079621.unknown _1119079355.unknown _1119078953.unknown _1119079001.unknown _1119078803.unknown _1119078573.unknown
Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang