Thành viên idoc2012

GIÁO ÁN VĂN HỌC - Truyện : Sơn tinh Thủy tinh

- 11/12/2012
Chia sẻ
/10 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (10 trang)
Thành viên idoc2012

GIÁO ÁN VĂN HỌC - Truyện : Sơn tinh Thủy tinh

- 11/12/2012
2,208
Báo lỗi

- Trẻ hiểu nội dung câu chuyện: Sơn tinh và thủy tinh đều có tài, đều mốn làm con rể vua Hùng. Do Sơn tinh mang lễ vật đến sớm nên được rước công chúa về núi, còn thuỷ tinh đến sau tức giận dâng nước vây núi đánh Sơn tinh. Đánh mãi không thắng được Thủy tinh dành rút quân về.

Nội dung
Microsoft Word - Son tinh thuy tinh

GIÁO ÁN VĂN HỌC

Truyện : Sơn tinh Thủy tinh

Tiết 1

I. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ hiểu nội dung câu chuyện: Sơn tinh và thủy tinh đều có tài, đều mốn làm con

rể vua Hùng. Do Sơn tinh mang lễ vật đến sớm nên được rước công chúa về núi,

còn thuỷ tinh đến sau tức giận dâng nước vây núi đánh Sơn tinh. Đánh mãi không

thắng được Thủy tinh dành rút quân về.

II. Chuẩn bị:

Tranh minh hoạ cho câu chuyện

III. Hướng dẫn:

Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ

1.Ổn định giới thiệu

- Chơi trò chơi ”Mưa to, mưa nhỏ”

- Lắng nghe, lắng nghe

- Sơn tinh là vị thần núi, Thủy tinh là vị thần nước. Hai

thần đều tài giỏi và đều muốn làm rể vua Hùng. Ai

trong hai vị thần ấy được làm rể vua Hùng? Bé hãy

lắng nghe cô kể câu chuyện sau:

2. Tiến hành:

a. Cô kể diễn cảm:

- Lần 1:Cô kể diễn cảm không

tranh

- Lần 2: Cô kể diễn cảm có tranh.

- Lần 3: Cô kể vắng tắt và trích dẫn.

- Vua Hùng muốn chọn một chàng rể vừa hiền, vừa tài

giỏi, vua liền truyền lệnh mở hội kén rể. Nhiều chàng

trai tuấn tú tài ba trổ tài nhưng vua đều không ưng ý.

- Sơn tinh và thủy tinh đến cùng một lúc đều là người

tài giỏi (Thủy tinh ra oai… cây cỏ xanh tươi)

- Sơn tinh đem lễ vật đến trước, lễ vật của Sơn tinh đều

là Voi 9 ngà, gà 9 cựa, ngựa chín hồng mau… được

rước Mỵ nương về làm vợ

- Sơn tinh và Thủy tinh giao chiến. Thủy tinh dâng

- Trẻ chơi

- Trẻ lắng nghe

nước, mưa gió mịt mùng. Sơn tinh làm cho núi dâng

cao, bắn đá làm cho quân Thuỷ tinh chết.

Thủy tinh bị thua

b. Đàm thoại:

- Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì

- Vua hùng muốn chọn rể như thế nào

- Sơn tinh có tài gì?

- Thuỷ tinh có tài gì?

- Vì sao Thuỷ tinh dâng nước lên cao đánh Sơn tinh?

3. Kết thúc:

- Nhận xét tuyên dương.

- Thưa cô đó là câu

chuyện Sơn tinh

Thuỷ tinh

- Vua Hùng muốn chọn

người tài giỏi

- Sơn tinh có tài…

- Thủy tinh có tài…

- Vì Sơn tinh đã đến

Sớm hơn Thủy tinh

và đã cưới Mỵ

Nương là vợ.

GIÁO ÁN VĂN HỌC

Truyện : Sơn tinh Thủy tinh Tiết 2

I.Mục đích yêu cầu:

- Trẻ hiểu nội dung câu chuyện: Sơn tinh và Thuỷ tinh đều có tài, đều muốn làm

con rể của vua Hùng. Do Sơn tinh đem lễ vật đến trước nên được rước Mỵ Nương

- Trẻ biết chú ý và trả lời các câu hỏi của cô.

- Trẻ biết lắng nghe cô kể.

II. Chuẩn bị:

- Như tiết 1.

III. Hướng dẫn:

Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ

1.Ổn định giới thiệu:

- Chơi trò chơi “Con thỏ”.

- Hôm trước cô đã kể cho lớp mình nghe câu

chuyện gỉ?

2.Tiến hành:

- Trẻ chơi

- Đó là câu chuyện “Sơn tinh,

Thủy tinh”

a. Cô kể chuyện:

- Lần 1: Cô kể diễn cảm không tranh

b. Đàm thoại:

- Vua Hùng muốn kén rể như thế nào?

- Hai chàng trai tên là gì?

- Sơn tinh có tài làm được gì ?

- Thuỷ tinh có tài làm được gì ?

- Sau khi Sơn tinh và Thuỷ tinh thi tài xong vua Hùng

nói như thế nào?

- Ai đã mang lễ vật đến trước?

- Khi biết Sơn tinh đã rước công chúa thì Thuỷ tinh

làm gì?

- Sơn tinh đã làm gì để chống lại Thuỷ tinh?

- Cuộc giao tranh đã kết thúc như thế nào

- Lần 2: Cô kể diển cảm + tranh.

3. Kết thúc:

- Cô đọc lời thoại cho trẻ đoán tên nhân vật.

- Hoạt động tiếp nối: Cho trẻ vẻ nhân vật Sơn tinh,

Thuỷ tinh.

- Nhận xét tuyên dương.

- Vua Hùng muốn kén rể phải là 1

người tài giỏi.

- Tên là Sơn tinh và Thuỷ tinh.

- Sơn tinh có tài ..

- Thuỷ tinh có tài…

- Sau khi Sơn tinh và Thuỷ tinh thi

tài xong vua Hùng đã nói : “Cả hai

nhà ngươi rất tài giỏi, rất xứng đáng

làm con rể của ta, ngày mai ai đem

lễ vật đến trước ta sẽ gả công chúa

cho ”.

- Sơn tinh đã mang lễ vật đến

trước.

- Khi biết Sơn tinh đã rước công

chúa thì Thuỷ tinh rất tức giận đã

đem quân đi đánh

Sơn tinh làm cho nước dâng cao, lũ

lụt…

- Nước dâng cao bao nhiêu Sơn

tinh làm cho núi dâng cao bấy

nhiêukhiến cho quân Thuỷ tinh chết

hàng loạt…

- Sơn tinh đã thắng Thuỷ tinh

nhưng hàng năm cứ vào tháng 07 là

Thuỷ tinh lại đem quân đi đánh Sơn

tinh.

- Trẻ đoán được tên nhân vật khi

cô đọc lời thoại.

- Trẻ thích thú khi vẻ nhân vật.

GIÁO ÁN VĂN HỌC

Truyện : Sơn tinh Thủy tinh Tiết 3

I. Mục đích yêu cầu:

Củng cố cảm nhận của trẻ về nội dung của câu chuyện qua việc rèn

luyện cho trẻ các kỷ năng như ghi nhơ và kể lại nội dung thuyện.

- Yêu cầu trẻ kể được nội dung truyện theo các đoạn.

- Đoạn 1 : Từ đầu … nhà vua ưng chọn

- Đoạn 2 : Vua truyền cho 2 người trổ tài…xanh tươi.

- Đoạn 3 : Vua Hùng thất 2 người… về núi mất rồi.

- Đoạn 4 : Thuỷ tinh không lấy … đến hết.

II. Chuẩn bị:

- Như tiết 1

III. Hướng dẫn:

Hoạt động của cô Hoạt động của cháu

1. Ổn định giới thiệu

- Chơi trò chơi “Mưa to mưa nhỏ”

- Các con lắng nghe lời cô: Lời nói của nhân vật

- Trẻ chơi

- Đó là lời nói của vua Hùng trong câu chuy

nào và nằm trong câu chuyện nào :

- “Vậy rạng sáng mai, ai mang lễ vật đến trước

ta sẽ gả con gái cho người ấy.”

2. Tiến hành:

a. Cô kể chuyện:

- Lần 1: Cô diễn cảm không tranh

- Lần 2 : Trích dẫn và làm rõ các ý.

+ Vua Hùng muốn kén rễ (từ đầu … vua

ưng chọn).

+ Vua cho hai người thi tài để chọn ra

chàng rễ (vua truyền lệnh… cây cỏ xanh tươi`).

+ Vua Hùng không biết chọn chàng nào

làm rể vì cả hai cũng đều tài giỏi nên vua phân bảo

(vua thấy 2 người … về núi mất rồi).

+ Thuỷ tinh đến sau nên không lấy được

công chúa nổi giận đánh lại Sơn tinh (Thuỷ tinh không

lấy được … đến hết)

b. Đàm thoại:

- Trong câu chuyện này gồm có những ai.

- Vua Hùng kén rễ như thế nào?

- Sơn tinh và Thuỷ tinh có tài gì?

tinh, Thuỷ tinh” .

- Trẻ chú ý lắng nghe cô

- Trong câu chuyện gồm có: Sơn tinh, Thu

Hùng, Mỵ Nương.

- Vua Hùng chọn người tài giỏi làm rể củ

- Sơn tinh và Thuỷ tinh có tài.

- Sau khi thi tài xong vua Hùng đã giải quyết

như thế nào

- Ai đã mang lễ vât đến trước?

- Thuỷ tinh biết mình không lấy được công chúa

Thuỷ tinh đã làm gì?

- Sơn tinh đã làm gì để chống lại Thuỷ tinh?

- Cuộc giao tranh đã kết thúc như thế nào?

- Hàng năm cứ vào tháng 07 tháng 08 thì Thuỷ

tinh đã làm gì ?

c. Trẻ kể lại truyện:

- Trẻ kể theo sự dẫn dắt của cô qua việc cô đặt

câu hỏi cho trẻ trả lời.

3. Kết thúc:

- Cho trẻ đóng kịch theo từng vai

- Nhận xét tuyên dương.

- Vua Hùng nói “Cả hai nhà ngươi đều tài gi

ưng thuận sáng sớm ngày mai ai mang sính l

trước thì ta sẽ gả con gái cho”.

- Sơn tinh đã mang lễ vật đến trước.

- Khi biết Sơn tinh đã rước công chúa thì Thu

rất tức giận đã đem quân đi đánh Sơn tinh làm cho

nước dâng cao, lũ lụt …

- Nước dâng cao bao nhiêu Sơn tinh làm cho núi lên

cao bấy nhiêu khiến cho quân của Thuỷ tinh ch

loạt …

- Sơn tinh đã thắng Thuỷ tinh.

- Hàng năm cứ vào tháng 07 là Thuỷ tinh l

quân đi đánh Sơn tinh.

- Trẻ kể dược qua sự dẫn dắt của cô.

- Trẻ thích thú khi được đóng vai Sơn tinh.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang