Tài liệu

Giáo án văn học - Bài thơ: Cây dừa bạn

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3041     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 7
Tài liệu Giáo án văn học - Bài thơ: Cây dừa bạn - tài liệu, sách iDoc.Vn- Giúp trẻ hiểu và cảm nhận bài thơ - Nhớ tựa đề bài thơ" Cây dừa" của tác giả Trần Đăng Khoa - Hiểu đư
Giáo án văn học
Bài t: Cây dừa bn
Tiết 1
I. Mục đích yêu cầu
- Giúp tr hiu cm nhn bài thơ
- Nh tựa đề bài thơ" Cây dừa" ca tác gi Trần Đăng Khoa
- Hiểu được nội dung cơ bản của bài thơ: Trẻ hiu trong thiên nhiên có nhiu loi
y. Mi loi y đu có hình dáng và tên gi riêng. Mt s loi cây ra hoa kết qu
phc v đời sống con người.
- Giúp tr làm quen vi các bin pháp so sánh, nhân cách hoa
- Giáo dc tr yêu mến và bo v tài ngun thiên nhiên
II. Chun b
- Tranh v
III. Hướng dn
Hot đng ca Hot đng ca tr
1. Ổn định -gii thiu
- Cô đố, cô đố
- Đố gì? Đố gì?
- Cô đố:
" Thân em tròn tra
Nước ung ngt thanh
Trong trng ngoài xanh
Người người ưa thích"
Đó là quả gì?
- Thế lp mình đã biết cây da và trái
da, Bây gi lp mình t cây da cho cô
nghe nào.
- À ! Tn cây da mc thng, tròn, màu
bc, chia tnh từng đốt, nhn
- Lá da màu xanh dài và thng, có
chùm qu da, qu da tròn, trong có
i, có nhiều nước rt ngon
- Cô cũng có bài thơ " Cây dừa" ca tác
gi Trần Đăng Khoa. Bây giờ cô đọ
c cho
các cong nghe nha
2. Tiến hành
a .Cô đọci t
- Lần 1: Đọc din cảm +điệu b
- Lần 2: Đọc din gii, trích dn+ tranh
- Tr tr li
- Tr t cây da theo s gi ý ca cô( tr
t do phát biu)
- Tr chú ý lng nghe
Liên hệ quảng cáo

Sau đó giải thích cho tr v v vẻ đẹp
ca cây dừa đã được Trn Đăng Khoa
miêu t, ví von, so sánh... trong bài thơ
Tàu lá giống như con người giang tay
đón gió, gật đầu gọi trăng
Thân da bc phết tng năm
Qu da giống như đàn ln con đang
nm trên cao
Tàu lá dừa như chiếc lược th vào mây
xanh
- Lần 3: Cô đc din cm c bài thơ +
tranh
Sau mi lần đọc cô hi li tên bài thơ,
tên tác gi
b. Trẻ đọc bài thơ
- Tr đọc theo yêu cu ca cô( c lp, t
nhóm, cá nhân)
c. Đàm thoại
- Các con vừa đọc xong bài thơ có tựa đề
là gì?
- Và do ai sáng tác?
- Tr thích thú khi đọc thơ
- D ! Chúng con vừa đọc bài thơ "cây
da"
- Bài t do chú Trần Đăng Khoa sáng
tác
- Tàu da giống như con người giang tay
đón gió, gật đầu gi trăng
- Tr tr lời đưc câu hi ca
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo án văn học - Bài thơ: Cây dừa bạn
- Giúp trẻ hiểu và cảm nhận bài thơ - Nhớ tựa đề bài thơ" Cây dừa" của tác giả Trần Đăng Khoa - Hiểu được nội dung cơ bản của bài thơ: Trẻ hiểu trong thiên nhiên có nhiều loại cây. Mỗi loại cây đều có hình dáng và tên gọi riêng. Một số loại cây ra hoa kết quả phục vụ đời sống con người. - Giúp trẻ làm quen với các biện pháp so sánh, nhân cách hoa - Giáo dục trẻ yêu mến và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên II. Chuẩn bị - Tranh vẽ
Nội dung trích xuất từ tài liệu
Microsoft Word - Cay dua ban

Giáo án văn học

Bài thơ: Cây dừa bạn

Tiết 1

I. Mục đích yêu cầu

- Giúp trẻ hiểu và cảm nhận bài thơ

- Nhớ tựa đề bài thơ" Cây dừa" của tác giả Trần Đăng Khoa

- Hiểu được nội dung cơ bản của bài thơ: Trẻ hiểu trong thiên nhiên có nhiều loại

cây. Mỗi loại cây đều có hình dáng và tên gọi riêng. Một số loại cây ra hoa kết quả

phục vụ đời sống con người.

- Giúp trẻ làm quen với các biện pháp so sánh, nhân cách hoa

- Giáo dục trẻ yêu mến và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

II. Chuẩn bị

- Tranh vẽ

III. Hướng dẫn

Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ

1. Ổn định -giới thiệu

- Cô đố, cô đố

- Đố gì? Đố gì?

- Cô đố:

" Thân em tròn trịa

Nước uống ngọt thanh

Trong trắng ngoài xanh

Người người ưa thích"

Đó là quả gì?

- Thế lớp mình đã biết cây dừa và trái

dừa, Bây giờ lớp mình tả cây dừa cho cô

nghe nào.

- À ! Thân cây dừa mọc thẳng, tròn, màu

bạc, chia thành từng đốt, nhẵn

- Lá dừa màu xanh dài và thẳng, có

chùm quả dừa, quả dừa tròn, trong có

cùi, có nhiều nước rất ngon

- Cô cũng có bài thơ " Cây dừa" của tác

giả Trần Đăng Khoa. Bây giờ cô đọc cho

các cong nghe nha

2. Tiến hành

a .Cô đọc bài thơ

- Lần 1: Đọc diễn cảm +điệu bộ

- Lần 2: Đọc diễn giải, trích dẫn+ tranh

- Trẻ trả lời

- Trẻ tả cây dừa theo sự gợi ý của cô( trẻ

tự do phát biểu)

- Trẻ chú ý lắng nghe

Sau đó giải thích cho trẻ về về vẻ đẹp

của cây dừa đã được Trần Đăng Khoa

miêu tả, ví von, so sánh... trong bài thơ

Tàu lá giống như con người giang tay

đón gió, gật đầu gọi trăng

Thân dừa bạc phết tháng năm

Quả dừa giống như đàn lợn con đang

nằm trên cao

Tàu lá dừa như chiếc lược thả vào mây

xanh

- Lần 3: Cô đọc diễn cảm cả bài thơ +

tranh

Sau mỗi lần đọc cô hỏi lại tên bài thơ,

tên tác giả

b. Trẻ đọc bài thơ

- Trẻ đọc theo yêu cầu của cô( cả lớp, tổ

nhóm, cá nhân)

c. Đàm thoại

- Các con vừa đọc xong bài thơ có tựa đề

là gì?

- Và do ai sáng tác?

- Trẻ thích thú khi đọc thơ

- Dạ ! Chúng con vừa đọc bài thơ "cây

dừa"

- Bài thơ do chú Trần Đăng Khoa sáng

tác

- Tàu dừa giống như con người giang tay

đón gió, gật đầu gọi trăng

- Trẻ trả lời được câu hỏi của cô

- Tàu dừa/ quả dừa/ lá dừa giống cái gì?

d. Kết thúc

- Củng cố: Hỏi tên bài thơ và tác giả

- Nhận xét - tuyên dương

Giáo án văn học

Bài thơ: Cây dừa Tiết 2

I. Mục đích yêu cầu

- Trẻ ghi nhớ, thuộc và đọc diễn cảm bài thơ

- Trẻ cảm nhận vẻ đẹp của cây dừa qua bài thơ của chú Trần Đăng Khoa

- Trẻ thể hiện tình cảm qua diễn đạt ngữ điệu khi đọc bài thơ cây dừa

- Trẻ hiểu nội dung bài thơ

- Trẻ phát triển trí nhớ, tưởng tượng, tư duyn của trẻ

- Giáo dục trẻ luôn biết yêu quý và bảo vệ cây

II. Chuẩn bị

- Quả dừa thật

- Câu đố về quả dừa và cây dừa

- Cho trẻ quan sát tranh ảnh về cây dừa

- Giấy màu, giấy vụn, họa báo, bút lông, hồ dán, kéo để trẻ làm cây dừa

IV. Hướng dẫn

s Hoạt động của trẻ

1. Ổn định -giới thiệu

- Đố trẻ

Chẳng phải giếng đào

Mà có nước trong

Con kiến chẳng lọt

Con ong chẳng vào"

Đó là quả gì?

- À ! Đúng rồi đó là quả dừa

- Cô đưa quả dừa thật và hỏi: " Thế có

bao giờ các con được ăn dừa chưa ? Dừa

có ngon không?

- Có bài thơ mà chú Trần Đăng Khoa

viết về dừa đó là bài thơ gì?

2. Tiến hành

a .Cô đọc bài thơ

- Lần 1: Cô đọc diễn cảm cả bài thơ+ cử

chỉ điệu bộ

- Lần 2: Cô đọc diễn cảm + tranh

b. Trẻ đọc bài thơ

- Trẻ đọc theo yêu cầu của cô( Cả lớp, tổ

nhóm, cá nhân)

- Thưa cô! Đó là quả dừa!

- Dạ rồi !Dừa rất ngon ngọt !

- Đó là bài thơ "Cây dừa."

- Trẻ chú ý lắng nghe

- Bài thơ " Cây dừa của Trần Đăng Khoa

- " Dang tay đón gió

- Khi đọc cô lưu ý sửa sai cho trẻ về câu,

từ cũng như về sự ngưng nghỉ, diễn cảm

c. Đàm thoại

- Các con vừa đọc bài thơ gì? Do ai sáng

tác ?

- Cây dừa giang tay làm gì? Và gật đầu

gọi ai?

- Theo năm tháng thân dừa như thế nào?

- Tác giả ví quả dừa như đàn lợn nằm ở

đâu?

- Còn tàu dừa tác giả so sánh với cái gì?

- Những câu thơ nào nói lên mối liên hệ

giữa cây dừa và sự vật xung quanh?

d. Kết thúc

- Hỏi trẻ tên bài thơ, tên tác giả

- Cô cùng trẻ đọc lại bài thơ

- Mời 1-2 trẻ lên đọc bài thơ

- Giáo dục: Dừa là cây có ích cho cuộc

sống, tàu dừa đã che nắng cho chúng ta,

dừa ra hoa kết quả cho ta uống nước

ngọt, ngon, nhờ tiếng của tàu dừa đưa

Gật đầu gọi trăng"

" Thân dừa bạc phết tháng năm"

" Quả dừa - đàn lợn con nằm trên cao"

" Tàu dừa chiếc lược chải vào mây

xanh"

" Ai mang nước ngọt nước lành"

"Ai đeo bao hủ rượu quanh cổ dừa"

Tiếng dừa làm dịu nắng trưa

Gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo

Trời trong đầy tiếng rì rào

Đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra

Đứng canh trời đất bao la

Mà dừa đủng đỉnh như là đứng chơi

- Trẻ trả lời được câu hỏi của cô

qua đưa lại vi vu trong gió làm cho cái

nắng của buổi trưa cũng dịu đi. Do vậy

các con muốn được ăn dừa và uống

nước dừa, muốn cây dừa có nhiều tàu lá

để che mát thì các con phải biết chăm

sóc và bào vệ cây dừa nha.

- Cô hướng dẫn trẻ tạo ra nhiều cây dừa

bằng các nguyên vật liệu( xé dán vườn

dừa)

- Nhận xét và tuyên dương

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 217 Lượt xem: 68239
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 726 Lượt xem: 66454
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 37 Lượt xem: 65213
Có thể bạn quan tâm