Tài liệu

Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 3: Đề bài: TRÁI ĐẤT-QUẢ ĐỊA CẦU

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4303     Tải về: 18     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 5
Tài liệu Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 3: Đề bài: TRÁI ĐẤT-QUẢ ĐỊA CẦU - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án Tự nhiên xã hội lớp 3: Đề bài: TRÁI ĐẤT-QUẢ ĐỊA CẦU,-Nhận biết được hình dạng của Trái Đất trong không gian -Biết cấu tạo quả địa cầu gồm: giá đỡ, trục gắn quả địa cầu với…
Đề bài: TRÁI ĐẤT-QUĐỊA CẦU
I.Mc tiêu: Sau bài học, hs biết:
-Nhn biết được hình dng của Trái Đất trong không gian
-Biết cấu tạo qu địa cầu gm: giá đ, trục gắn qu địa cầu vi giá đỡ
-Ch trên qu địa cầu cực Bc, cực Nam , xích đạo, Bc bán cu và Namn
cầu, có ý thức bảo v qu địa cu
II. Đ dùng dạy học:
-Các hình trong SGK trang 112,113
-Qu địa cầu
-2 hình phóng to như hình 2 trong SGK trang 112 nhưng khôngphn ch
-2 b bìa, mỗi b gồm 5 tm ghi: cực Bc, cực Nam, Bc n cu, Nam bán
cầu, xích đạo
III Các hoạt động dạy học:
Ti
ến
tr
ình
dạy học
Ho
ạt
ộng
ủa
th
y
Ho
ạt
ng
ủa
tr
ò
A.
Bài c
ũ
(4 phút)
B.Bài mới
HĐ 1:
Thảo luận
-
M
ặt
tr
i
-Gv nêu câu hỏi:
+Nêu vai trò ca Mặt tri đối với con
người , động vật, thực vật?
+Con người s dụng ánh sáng và nhit
của Mặt Trời vào những việc gì trong
cuộc sng?
-Nhn xét
-GT bài
-Mc tiêu: Nhn biết được hình dng
của Trái Đất trong không gian
-2 hs tr lời
nh
óm
4
(11 phút)
HĐ 2:
Thực hành
-Tiến hành:
-Bước1: Hs quan sát hình 1 SGK t112 ,
thảo lunc câu hỏi:
+Ảnh chụp tu vũ tr, em thấy Trái
Đất có hình gì?
-Gv chính xác hoá câu tr lời của hs
-Trái Đất hình cu, hơi dẹt 2 đầu
-Bước2: Gv cho hs quan sát qu đa cu
và gii thiu: qu đa cumô hình thu
nh của Trái Đất và phân biệt cho các
em các b phận: qu địa cu, giá đỡ, trục
gắn qu địa cầu vi giá đỡ
-M rộng cho hs biết: qu địa cầu được
đặt trên một giá đỡtrc xuyên qua
nhưng trong thực tế, Trái Đất không có
trục xuyên và cũng không đặt trên giá đỡ
nào c mà Trái Đất nằm lơ lửng trong
không gian
-Gv ch v trí của nước Việt Nam trên
qu địa cu nhm giúp các em hình dung
được Trái Đất mà chúng ta đang sống rất
rộng ln
-Kết luận: Trái Đất rất ln và có dng
hình cu
-Mc tiêu: Biết ch cực Bc, cực Nam,
xích đạo, Bc bán cầu và Nam bán cầu
-hs quan sát và thảo
luận
-hình tròn, hình qu
bóng, hình cu
-hs quan sát và
nghe gv giảng thêm
-hs ch v trí của
nước Việt Nam
trên qu địa cu
-hs lắng nghe
Liên hệ quảng cáo

theo
nh
óm
đôi
(12 phút)
-
Bi
ết
t
á
c d
ụng
ủa
qu
đ
a
c
ầu
-Tiến hành:
-Bước1: Hs quan sát hình 2, thảo lun
theo cặp và ch trên hình: cực Bc, cực
Nam, ch đạo, Bc bán cu và Namn
cầu
-Bước2: Hs trong nhóm lần lượt ch cho
nhau xem: cực Bc, cực Nam, xích đạo,
Bc bán cu, Namn cu trên qu địa
cầu
-Bước3: Đại din các nhóm lên ch trên
qu địa cu theo yêu cu của gv
-Gv cho hs nhn xét v màu sc trên b
mặt qu địa cu
-Đặt qu địa cu trên bàn, cho biết trục
của nó đứng thẳng hay nghiêng so với
mặt bàn?
-Nhn xét: B mặt Trái Đất như thế nào?
-Kết luận: Trái Đất rất ln và có dng
hình cu.Qu đa cu giúp ta hình dung
được hình dng, độ nghiêng và b mặt
-quant, thảo luận
Theo nhóm
-một vài nhóm thực
hành ch vào qu
địa cu
-màu xanh lơ
thường dùng ch
biển, màu xanh lá
cây ch đồng bng,
màu vàng, da cam
thường ch đồi núi
-nghiêng
-rộng ln
-hs lắng nghe
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 3: Đề bài: TRÁI ĐẤT-QUẢ ĐỊA CẦU

-Nhận biết được hình dạng của Trái Đất trong không gian -Biết cấu tạo quả địa cầu gồm: giá đỡ, trục gắn quả địa cầu với giá đỡ -Chỉ trên quả địa cầu cực Bắc, cực Nam , xích đạo, Bắc bán cầu và Nam bán cầu, có ý thức bảo vệ quả địa cầu II. Đồ dùng dạy học: -Các hình trong SGK trang 112,113 -Quả địa cầu -2 hình phóng to như hình 2 trong SGK trang 112 nhưng không có phần chữ -2 bộ bìa, mỗi bộ gồm 5 tấm ghi: cực Bắc, cực Nam, Bắc bán cầu, Nam bán cầu, xích đạo III Các hoạt động dạy học: Tiến trình dạy học A.Bài cũ (4 phút) -Mặt trời -Gv nêu câu hỏi: +Nêu vai trò của Mặt trời đối với con người , động vật, thực vật? +Con người sử dụng ánh sáng và nhiệt của Mặt Trời vào những

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 213 Lượt xem: 67601
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 695 Lượt xem: 65025
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 35 Lượt xem: 64688
Có thể bạn quan tâm