Tài liệu

Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 3: Đề bài: MẶT TRĂNG LÀ VỆ TINH CỦA TRÁI ĐẤT

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1909     Tải về: 2     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 5
Tài liệu Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 3: Đề bài: MẶT TRĂNG LÀ VỆ TINH CỦA TRÁI ĐẤT - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án Tự nhiên xã hội lớp 3: Đề bài: MẶT TRĂNG LÀ VỆ TINH CỦA TRÁI ĐẤT,I.Mục tiêu: Sau bài học, hs bết: -Trình bày mối quan hệ giữa Trái Đất , Mặt Trời và Mặt Trăng -Biết Mặt Trăng là vệ tinh của Trái Đất…
Đề bài: MT TRĂNG LÀ VỆ TINH CỦA TRÁI ĐẤT
I.Mục tiêu: Sau bài học, hs bết:
-Trình bày mối quan h giữa Trái Đất , Mặt Trời và Mặt Trăng
-Biết Mặt Trăng là v tinh của Trái Đất
-V sơ đồ Mặt Trăng quay xung quanh Ti Đất
II, Đồ dùng dạy học:
-Các hình trong SGK t 118,119
-Giy A4, mỗi hs một bút v
-Qu địa cu
III.Các hoạt động dạy học:
Ti
ến
tr
ình
dạy học
Ho
ạt
ộng
ủa
th
y
Ho
ạt
ng
ủa
tr
ò
A.
Bài c
ũ
(5 phút)
B.Bài mới:
HĐ 1:
Quan sát
tranh theo
cp
(10 phút)
-
Tr
i
Đ
ất
l
à
ành
tinh trong h
M
ặt
Tr
i
-Gv nêu câu hỏi:
+T Mặt Trời ra xa dn, Trái Đất là hành
tinh th mấy?
+Trong h Mặt Trimấy hành tinh?
+Trong h Mặt Tri, hành tinh nào có s
sống? Nêu ví d?
-Nhn xét
-Mc tiêu: Bước đầu biết mối quan h
Trái Đất, Mt Tri và Mặt Trăng
-Tiến hành:
-Bước1: Gv hướng dn hs quan sát và tr
li theo gợi ý sau:
+Hãy ch trên hình 1: Mặt Tri, Trái Đất,
-3 hs tr lời
-quan sát và thảo
luận theo cp
- giữa là Mặt
HĐ 2:
M
ặt
Tr
ng v
à
tr
ình
ày
ư
ng
chuy
n
động của Mặt Trăng quanh Trái Đất?
+Nhận xét v độ lớn của Mặt tri, Trái
Đất, Mt Trăng?
-Bước2: Đại din các nhóm trình bày
-Kết luận: Mặt Trăng chuyển động
quanh Trái Đất theo hướng cùng chiều
quay của Trái Đất quanh Mặt Tri, Trái
Đất ln hơn Mặt Trăng còn Mặt Trời lớn
hơn Trái Đất nhiu lần
-Mc tiêu: Biết Mặt Trăng là v tinh của
Tr
i
, ti
ếp
đó
l
à
Trái Đất, ngoài
cùng là Mặt
Trăng, hướng
chuyển động của
Mặt Trăng quanh
Trái Đất giống
hướng chuyn
động của Trái Đất
quanh Mt Tri-
theo hướng t
Tây sang Đông
-Mặt Tri có kích
thước lớn nhất,
sau đóTrái
Đất, cuối cùng
Mặt Trăng
-đại diện các
nhóm trình bày
-bn b sung
-hs lắng nghe
Liên hệ quảng cáo

V
s
ơ
Mặt Trăng
quay quanh
Trái Đất
( 12 phút)
Tr
i
Đ
ất
, hs v
s
ơ
M
ặt
Tr
ă
ng quay
quanh Trái Đất
-Tiến hành:
-Bước1: Gv giảng: V tinh là thiên th
chuyển động xung quanh hành tinh
+Ti sao Mặt Trăng được gọiv tinh
của Trái Đất?
-Em biết gì v Mặt Trăng?
-Gv nói thêm: Mặt Trăng cũng có dng
hình cu,Các nhà khoa học đã nghiên
cứu và kết luận: Trên Mặt Trăng không
có không khí, nước và s sống
-M rộng thêm: Mặt Trăng v tinh của
Trái Đất, ngoài ra, chuyển động quanh
Trái Đất còn có v tinh nhân tạo do con
người phóng lên vũ tr
-Gii thích:
+Ti sao Mặt Trăng ch hướngmột
nửa bán cu v phía Trái Đất? (Vì Mặt
Trăng vừa chuyn động xung quanh Trái
-hs lắng nghe
-vì Mặt Trăng
chuyển động
quanh Trái Đất
-Mặt Trăng có
dạng hình cu, b
mặt Mặt Trăng
li, lõm, trên Mt
Trăng không có
s sống
-hs lắng nghe
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 3: Đề bài: MẶT TRĂNG LÀ VỆ TINH CỦA TRÁI ĐẤT

I.Mục tiêu: Sau bài học, hs bết: -Trình bày mối quan hệ giữa Trái Đất , Mặt Trời và Mặt Trăng -Biết Mặt Trăng là vệ tinh của Trái Đất -Vẽ sơ đồ Mặt Trăng quay xung quanh Trái Đất II, Đồ dùng dạy học: -Các hình trong SGK t 118,119 -Giấy A4, mỗi hs một bút vẽ -Quả địa cầu III.Các hoạt động dạy học: Tiến trình dạy học A.Bài cũ (5 phút) -Trái Đất là hành tinh trong hệ Mặt Trời -Gv nêu câu hỏi: +Từ Mặt Trời ra xa dần, Trái Đất là hành -3 hs trả lời tinh thứ mấy? +Trong hệ Mặt Trời có mấy hành tinh? +Trong hệ Mặt Trời, hành tinh nào có sự sống? Nêu ví dụ? -Nhận xét B.Bài mới: HĐ 1: Quan sát tranh theo cặp (10 phút) -Mục tiêu: Bước đầu biết mối quan hệ Trái Đất, Mặt Trời và Mặt Trăng -Tiến hành: -Bước1: Gv hướng dẫn hs

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 213 Lượt xem: 67513
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 683 Lượt xem: 64495
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 35 Lượt xem: 64477
Có thể bạn quan tâm