Tài liệu

Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 3: Đề bài: MẶT TRĂNG LÀ VỆ TINH CỦA TRÁI ĐẤT

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1387     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 5
Tài liệu Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 3: Đề bài: MẶT TRĂNG LÀ VỆ TINH CỦA TRÁI ĐẤT - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án Tự nhiên xã hội lớp 3: Đề bài: MẶT TRĂNG LÀ VỆ TINH CỦA TRÁI ĐẤT,I.Mục tiêu: Sau bài học, hs bết: -Trình bày mối quan hệ giữa Trái Đất , Mặt Trời và Mặt Trăng -Biết Mặt Trăng là vệ tinh của Trái Đất…
background image

Đề b

ài:      MẶT TRĂNG LÀ VỆ TINH CỦA TRÁI ĐẤT 

I.Mục tiêu: Sau bài học, hs bết: 

-Trình bày mối quan hệ giữa Trái Đất , Mặt Trời và Mặt Trăng 

-Biết Mặt Trăng là vệ tinh của Trái Đất 

-Vẽ sơ đồ Mặt Trăng quay xung quanh Trái Đất 

II, Đồ dùng dạy học: 

-Các hình trong SGK t 118,119 

-Giấy A4, mỗi hs một bút vẽ 

-Quả địa cầu 

III.Các hoạt động dạy học

Tiến trình 

dạy học 

        Hoạt động của thầy 

Hoạt động của trò 

A.Bài cũ 

(5 phút) 

 

 

 

 

 

 

B.Bài mới: 

HĐ 1:

 

Quan sát 

tranh theo 

cặp 

(10 phút) 

-Trái Đất là hành tinh trong hệ Mặt Trời 

-Gv nêu câu hỏi: 

+Từ Mặt Trời ra xa dần, Trái Đất là hành 

tinh thứ mấy? 

+Trong hệ Mặt Trời có mấy hành tinh? 

+Trong hệ Mặt Trời, hành tinh nào có sự 

sống? Nêu ví dụ? 

-Nhận xét 

-Mục tiêu: Bước đầu biết mối quan hệ 

Trái Đất, Mặt Trời và Mặt Trăng 

-Tiến hành: 

-Bước1: Gv hướng dẫn hs quan sát và trả 

lời theo gợi ý sau: 

+Hãy chỉ trên hình 1: Mặt Trời, Trái Đất, 

 

 

-3 hs trả lời 

 

 

 

 

 

 

 

 

-quan sát và thảo 

luận theo cặp 

-ở giữa là Mặt 

background image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HĐ 2:

 

Mặt Trăng và trình bày hướng chuyển 

động của Mặt Trăng quanh Trái Đất? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+Nhận xét về độ lớn của Mặt trời, Trái 

Đất, Mặt Trăng? 

 

 

 

-Bước2: Đại diện các nhóm trình bày 

 

 

-Kết luận: Mặt Trăng chuyển động 

quanh Trái Đất theo hướng cùng chiều 

quay của Trái Đất quanh Mặt Trời, Trái 

Đất lớn hơn Mặt Trăng còn Mặt Trời lớn 

hơn Trái Đất nhiều lần 

-Mục tiêu: Biết Mặt Trăng là vệ tinh của 

Trời, tiếp đó là 

Trái Đất, ngoài 

cùng là Mặt 

Trăng, hướng 

chuyển động của 

Mặt Trăng quanh 

Trái Đất giống 

hướng chuyển 

động của Trái Đất 

quanh Mặt Trời-

theo hướng từ 

Tây sang Đông 

-Mặt Trời có kích 

thước lớn nhất, 

sau đó là Trái 

Đất, cuối cùng là 

Mặt Trăng 

-đại diện các 

nhóm trình bày 

-bạn bổ sung 

-hs lắng nghe 

 

 

 

 

 

background image

Vẽ sơ đồ 

Mặt Trăng 

quay quanh 

Trái Đất 

( 12 phút) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trái Đất, hs vẽ sơ đồ Mặt Trăng quay 

quanh Trái Đất 

-Tiến hành: 

-Bước1: Gv giảng: Vệ tinh là thiên thể 

chuyển động xung quanh hành tinh 

+Tại sao Mặt Trăng được gọi là vệ tinh 

của Trái Đất? 

 

-Em biết gì về Mặt Trăng? 

 

 

 

 

 

-Gv nói thêm: Mặt Trăng cũng có dạng 

hình cầu,Các nhà khoa học đã nghiên 

cứu và kết luận: Trên Mặt Trăng không 

có không khí, nước và sự sống 

-Mở rộng thêm: Mặt Trăng là vệ tinh của 

Trái Đất, ngoài ra, chuyển động quanh 

Trái Đất còn có vệ tinh nhân tạo do con 

người phóng lên vũ trụ 

-Giải thích: 

+Tại sao Mặt Trăng chỉ hướng có một 

nửa bán cầu về phía Trái Đất? (Vì Mặt 

Trăng vừa chuyển động xung quanh Trái 

 

 

 

-hs lắng nghe 

 

-vì Mặt Trăng 

chuyển động 

quanh Trái Đất 

-Mặt Trăng có 

dạng hình cầu, bề 

mặt Mặt Trăng 

lồi, lõm, trên Mặt 

Trăng không có 

sự sống 

-hs lắng nghe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 3: Đề bài: MẶT TRĂNG LÀ VỆ TINH CỦA TRÁI ĐẤT

I.Mục tiêu: Sau bài học, hs bết: -Trình bày mối quan hệ giữa Trái Đất , Mặt Trời và Mặt Trăng -Biết Mặt Trăng là vệ tinh của Trái Đất -Vẽ sơ đồ Mặt Trăng quay xung quanh Trái Đất II, Đồ dùng dạy học: -Các hình trong SGK t 118,119 -Giấy A4, mỗi hs một bút vẽ -Quả địa cầu III.Các hoạt động dạy học: Tiến trình dạy học A.Bài cũ (5 phút) -Trái Đất là hành tinh trong hệ Mặt Trời -Gv nêu câu hỏi: +Từ Mặt Trời ra xa dần, Trái Đất là hành -3 hs trả lời tinh thứ mấy? +Trong hệ Mặt Trời có mấy hành tinh? +Trong hệ Mặt Trời, hành tinh nào có sự sống? Nêu ví dụ? -Nhận xét B.Bài mới: HĐ 1: Quan sát tranh theo cặp (10 phút) -Mục tiêu: Bước đầu biết mối quan hệ Trái Đất, Mặt Trời và Mặt Trăng -Tiến hành: -Bước1: Gv hướng dẫn hs

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 189 Lượt xem: 61449
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 30 Lượt xem: 54280
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 565 Lượt xem: 54226
Có thể bạn quan tâm