Tài liệu

Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 3: Đề bài: LÀNG QUÊ VÀ ĐÔ THỊ.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4105     Tải về: 22     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 5
Tài liệu Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 3: Đề bài: LÀNG QUÊ VÀ ĐÔ THỊ. - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án Tự nhiên xã hội lớp 3: Đề bài: LÀNG QUÊ VÀ ĐÔ THỊ.,I.Mục tiêu: Sau bài học, hs có khả năng: - Phân biệt sự khác nhau giữa làng quê và đô thị. - Liên hệ với cuộc sống và sinh hoạt của…
Đề bài: LÀNG QUÊ VÀ ĐÔ THỊ.
I.Mc tiêu: Saui học, hs có kh năng:
- Phân biệt s khác nhau giữa làng quê đô th.
- Liên h vi cuộc sng và sinh hoạt của nhân dân địa phương.
- Có ý thc gắnvới quê hương.
II. Đồ dùng dạy học:
- Các hình trong SGK trang 62, 63.
III.Các hoạt động dạy học:
Ti
ến
tr
ình
dạy học
Ho
ạt
đ
c
ủa
gi
áo
vi
ê
n
Ho
ạt
đ
c
ủa
hs
A.
Bài c
ũ
(5 phút)
B.Bài mới:
HĐ 1:
Làm việc
theo nhóm
( 10-12
phút)
-
Ho
ạt
đ
c
ô
ng nghi
ệp
, th
ươ
ng m
i
.
-Gv nêu câu hỏi:
+Các hoạt động như khai thác khoáng sn,
luyện thép, dt may được gọihoạt động
gì?
+Các hoạt động mua bán được gi là hoạt
động gì?
+Kn một s ch, siêu th, cửa hàng nơi
em ?
-Gv nhận xét.
-GT bài.
-Mc tiêu: hs phân biệt s khác nhau giữa
làng quê đô th.
-Tiến hành:
-Bước1: Gv hướng dn hs quan sát tranh
trong SGK và thảo luận theo nhóm.
-3 hs tr lời.
-Quan sát và thảo
luận theo nhóm.
+H
ình
1 v
c
ảnh
g
ì
?
+Hình 2 v cảnh gì?
+Hình 3 v cảnh gì?
Nêu s khác nhau giữa làng qvà đô th
và ghi li kết qu theo bảng dưới đây:
L
àng
qu
ê
Đô
th
Phong c
nh
,
nhà cửa
Ho
ạt
đ
sinh sng
ch yếu của
nhân dân
Đư
ng
s
á
,
hoạt động
giao thông
C
â
y c
i
-
L
àng
qu
ê
đ
bằng.
-Làng quê miền
núi.
-Đô th.
-Các nhóm quan
sát tranh, thảo
luậnghi vào
phiếu học tập.
-Bước2:
Đ
i
di
n
c
á
c nh
óm
l
ê
n tr
ình
b
à
y
Kêt qu thảo lun.
-Gv căn c vào kết qu trìnhy ca các
nhóm, nhn xét, phân tích và nêu rõ s
khác nhau giữa làng quê và đô th.
-
Đ
i
di
n
c
á
c
nhóm trìnhy.
-Nhóm bn b
sung.
Liên hệ quảng cáo

HĐ 2
Thảo luận
nhóm
( 7-10
phút)
-
Kết luận:
l
àng
qu
ê
, ng
ư
i
d
â
n s
bằng ngh trng trt, chăn nuôi, chài lưới
và các ngh thng khác… xung quanh
nhà thường có vườn cây, chuồng, tri,
đường làng nh, ít người qua lại, đô th,
ngườin thường đi làm trong công s,
cửang, nhà máy…, nhà tập trung san
sát, đường phnhiu ngườixe c
qua li.
-Giáo dục môi trường, dân s: đô th
đông vui, hoạt động kinh tế sôi động song
vấn đề môi trường như rác thi, khói, bụi,
đang xung cp nghiêm trọng, trường học
bệnh vin quá chật vì người đông, không
có không gian cho hs vui chơi, rèn luyn
thân th.
-Mc tiêu: K được tên một s ngh
nghiệp mà ngườin ng quê và đô th
thường làm.
-Tiến hành:
-Bước 1: Chia nhóm:
-Gv chia các nhóm, mỗi nhóm căn c vào
thảo lun hoạt động để tìm ra s khác
biệt v ngh nghiệp của ngưin làng
quê và đô th.
-
H
s l
ng
nghe
.
-Hs tham gia phát
biểu v môi
trường làng quê
đô th, vn
s.
-Thảo lun nhóm
để tìm ra s khác
biệt giữa làng q
đô th.
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 3: Đề bài: LÀNG QUÊ VÀ ĐÔ THỊ.

I.Mục tiêu: Sau bài học, hs có khả năng: - Phân biệt sự khác nhau giữa làng quê và đô thị. - Liên hệ với cuộc sống và sinh hoạt của nhân dân ở địa phương. - Có ý thức gắn bó với quê hương. II. Đồ dùng dạy học: - Các hình trong SGK trang 62, 63. III.Các hoạt động dạy học: Tiến trình dạy học A.Bài cũ (5 phút) -Hoạt động công nghiệp, thương mại. -Gv nêu câu hỏi: +Các hoạt động như khai thác khoáng sản, -3 hs trả lời. luyện thép, dệt may được gọi là hoạt động gì? +Các hoạt động mua bán được gọi là hoạt động gì? +Kể tên một số chợ, siêu thị, cửa hàng nơi em ở ? -Gv nhận xét. B.Bài mới: -GT bài. HĐ 1: Làm việc theo nhóm ( 10-12 phút) -Mục tiêu: hs phân biệt sự khác nhau giữa làng quê và đô thị. -Tiến hành: -Bước1: Gv hướng dẫn hs quan

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 213 Lượt xem: 67428
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 35 Lượt xem: 64356
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 665 Lượt xem: 64073
Có thể bạn quan tâm