Tài liệu

Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 3: Đề bài: LÀNG QUÊ VÀ ĐÔ THỊ.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3242     Tải về: 19     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 5
Tài liệu Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 3: Đề bài: LÀNG QUÊ VÀ ĐÔ THỊ. - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án Tự nhiên xã hội lớp 3: Đề bài: LÀNG QUÊ VÀ ĐÔ THỊ.,I.Mục tiêu: Sau bài học, hs có khả năng: - Phân biệt sự khác nhau giữa làng quê và đô thị. - Liên hệ với cuộc sống và sinh hoạt của…
background image

 

Đề b

ài: 

            LÀNG QUÊ VÀ ĐÔ THỊ. 

I.Mục tiêu: Sau bài học, hs có khả năng: 

- Phân biệt sự khác nhau giữa làng quê và đô thị. 

- Liên hệ với cuộc sống và sinh hoạt của nhân dân ở địa phương. 

- Có ý thức gắn bó với quê hương. 

II. Đồ d

ùng dạy học: 

- Các hình trong SGK trang 62, 63. 

III.Các hoạt động dạy học

Tiến trình 

dạy học 

Hoạt động của giáo viên 

Hoạt động của hs 

A.Bài cũ 

(5 phút) 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.Bài mới: 

HĐ 1:

 

Làm việc 

theo nhóm 

( 10-12  

phút) 

-Hoạt động công nghiệp, thương mại. 

-Gv nêu câu hỏi: 

+Các hoạt động như khai thác khoáng sản, 

luyện thép, dệt may được gọi là hoạt động 

gì? 

+Các hoạt động mua bán được gọi là hoạt 

động gì? 

+Kể tên một số chợ, siêu thị, cửa hàng nơi 

em ở ? 

-Gv nhận xét. 

-GT bài. 

-Mục tiêu: hs phân biệt sự khác nhau giữa 

làng quê và đô thị. 

-Tiến hành: 

-Bước1: Gv hướng dẫn hs quan sát tranh 

trong SGK và thảo luận theo nhóm. 

 

 

-3 hs trả lời. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Quan sát và thảo 

luận theo nhóm. 

background image

+Hình 1 vẽ cảnh gì? 

 

+Hình 2 vẽ cảnh gì? 

 

+Hình 3 vẽ cảnh gì? 

Nêu sự khác nhau giữa làng quê và đô thị 

và ghi lại kết quả theo bảng dưới đây: 

 

Làng quê 

Đô thị 

Phong cảnh, 

nhà cửa 

 

 

Hoạt động 

sinh sống 

chủ yếu của 

nhân dân 

 

 

Đường sá, 

hoạt động 

giao thông 

 

 

Cây cối   

 

 

  

-Làng quê ở đồng 

bằng. 

-Làng quê ỏ miền 

núi. 

-Đô thị. 

-Các nhóm quan 

sát tranh, thảo 

luận và ghi vào 

phiếu học tập. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Bước2: Đại diện các nhóm lên trình bày 

Kêt quả thảo luận. 

 

 

-Gv căn cứ vào kết quả trình bày của các 

nhóm, nhận xét, phân tích và nêu rõ sự 

khác nhau giữa làng quê và đô thị. 

-Đại diện các 

nhóm trình bày. 

-Nhóm bạn bổ 

sung. 

 

 

 

background image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HĐ 2

 

Thảo luận 

nhóm 

( 7-10  

phút) 

 

 

 

 

 

-Kết luận: Ở làng quê, người dân sống 

bằng nghề trồng trọt, chăn nuôi, chài lưới 

và các nghề thủ công khác… xung quanh 

nhà thường có vườn cây, chuồng, trại, 

đường làng nhỏ, ít người qua lại, ở đô thị, 

người dân thường đi làm trong công sở, 

cửa hàng, nhà máy…, nhà ỏ tập trung san 

sát, đường phố có nhiều người và xe cộ 

qua lại. 

-Giáo dục môi trường, dân số: Ở đô thị 

đông vui, hoạt động kinh tế sôi động song 

vấn đề môi trường như rác thải, khói, bụi, 

đang xuống cấp nghiêm trọng, trường học 

bệnh viện quá chật vì người đông, không 

có không gian cho hs vui chơi, rèn luyện 

thân thể. 

-Mục tiêu: Kể được tên một số nghề 

nghiệp mà người dân ở làng quê và đô thị 

thường làm. 

-Tiến hành: 

-Bước 1: Chia nhóm: 

-Gv chia các nhóm, mỗi nhóm căn cứ vào 

thảo luận ỏ hoạt động để tìm ra sự khác 

biệt về nghề nghiệp của người dân ỏ làng 

quê và đô thị. 

 

-Hs lắng nghe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Hs tham gia phát 

biểu về môi 

trường ỏ làng quê 

và đô thị, về dân 

số. 

 

 

 

 

 

 

 

-Thảo luận nhóm 

để tìm ra sự khác 

biệt giữa làng quê 

và đô thị. 

 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 3: Đề bài: LÀNG QUÊ VÀ ĐÔ THỊ.

I.Mục tiêu: Sau bài học, hs có khả năng: - Phân biệt sự khác nhau giữa làng quê và đô thị. - Liên hệ với cuộc sống và sinh hoạt của nhân dân ở địa phương. - Có ý thức gắn bó với quê hương. II. Đồ dùng dạy học: - Các hình trong SGK trang 62, 63. III.Các hoạt động dạy học: Tiến trình dạy học A.Bài cũ (5 phút) -Hoạt động công nghiệp, thương mại. -Gv nêu câu hỏi: +Các hoạt động như khai thác khoáng sản, -3 hs trả lời. luyện thép, dệt may được gọi là hoạt động gì? +Các hoạt động mua bán được gọi là hoạt động gì? +Kể tên một số chợ, siêu thị, cửa hàng nơi em ở ? -Gv nhận xét. B.Bài mới: -GT bài. HĐ 1: Làm việc theo nhóm ( 10-12 phút) -Mục tiêu: hs phân biệt sự khác nhau giữa làng quê và đô thị. -Tiến hành: -Bước1: Gv hướng dẫn hs quan

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 194 Lượt xem: 61979
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 31 Lượt xem: 55226
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 565 Lượt xem: 54572
Có thể bạn quan tâm