Tài liệu

Giáo án toán lớp 5 - Tiết 48: CỘNG HAI SỐ THẬP PHÂN

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3792     Tải về: 15     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu Giáo án toán lớp 5 - Tiết 48: CỘNG HAI SỐ THẬP PHÂN - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án toán lớp 5 - Tiết 48: CỘNG HAI SỐ THẬP PHÂN,MỤC TIÊU : Giúp HS : Biết thực hiện phép cộng hai số thập phân. Biết giải bài toán với phép cộng các số thập phân.
background image

Giáo án toán lớp 5 - Tiết 48: CỘNG HAI SỐ 

THẬP PHÂN  

 

 

   Tuần : 10   

I. MỤC TIÊU : 

Giúp HS :  

  Biết thực hiện phép cộng hai số thập phân. 

  Biết giải bài toán với phép cộng các số thập 

phân. 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 

 

1. Kiểm tra bài cũ : 

 

2. Bài mới : 

HOẠT ĐỘNG CỦA 

GIÁO VIÊN 

HOẠT ĐỘNG CỦA 

HỌC SINH 

Hoạt động 1 : Hướng dẫn 

HS thực hiện phép cộng 2 

số thập phân  

 

 

HS tự tìm cách thực hiện 

background image

a) GV nêu bài toán dưới 

dạng ví dụ để dẫn tới 

phép cộng 1,84 + 2,45= ? 

(m). 

Lưu ý HS về sự tương tự 

giữa hai phép cộng : 

 

          

245

184

                           

45

,

2

84

,

1

 

              429                               

4,29 

 (Đặt tính giống nhau, 

cộng giống nhau, chỉ khác 

ở chỗ có hoặc không có 

dấu phẩy) 

Nên cho HS tự nêu cách 

cộng hai số thập phân. 

phép cộng hai số thập 

phân (bằng cách chuyển 

về phép cộng 2 số tự 

nhiên rồi chuyển lại thành 

phép cộng 2 số thập 

phân). Chẳng hạn, có thể 

thực hiện như ví dụ 1 của 

SGK.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

background image

b) Tương tự như a) đối 

với ví dụ 2 của SGK. 

c) Hướng dẫn HS tự nêu 

cách cộng 2 số thập phân 

(như SGK). 

Hoạt động 2 : Thực hành  

GV hướng dẫn HS làm 

bài tập rồi chữa bài. 

Bài 1 : Khi chữa bài 

(chẳng hạn, chữa ở trên 

bảng lớp) nên yêu cầu HS 

nêu bằng lời kết hợp với 

viết bảng cách thực hiện 

từng phép cộng. 

 

 

 

 

HS tự làm bài rồi chữa 

bài. 

Chẳng hạn : 

    

3

,

24

2

,

58

         * 2 cộng 3 

bằng 5, viết 5 

        82,5         * 8 cộng 4 

bằng 12, viết 2 nhớ 1 

                        * 5 cộng 2 

bằng 7, thêm 1 bằng                        

                           8, viết 8             

                        * Đặt dấu 

phẩy thẳng cột với các 

dấu phẩy của các số hạng 

         Tổng là : tám mươi 

hai phẩy năm. 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo án toán lớp 5 - Tiết 48: CỘNG HAI SỐ THẬP PHÂN

MỤC TIÊU : Giúp HS : Biết thực hiện phép cộng hai số thập phân. Biết giải bài toán với phép cộng các số thập phân.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 194 Lượt xem: 61979
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 31 Lượt xem: 55226
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 565 Lượt xem: 54572
Có thể bạn quan tâm