Thành viên idoc2012

Giáo án toán lớp 5 - Tiết 48: CỘNG HAI SỐ THẬP PHÂN

- 11/12/2012
Chia sẻ
/6 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (6 trang)
Thành viên idoc2012

Giáo án toán lớp 5 - Tiết 48: CỘNG HAI SỐ THẬP PHÂN

- 11/12/2012
6,283
Báo lỗi

MỤC TIÊU : Giúp HS : Biết thực hiện phép cộng hai số thập phân. Biết giải bài toán với phép cộng các số thập phân.

Nội dung

Giáo án toán lớp 5 - Tiết 48: CỘNG HAI SỐ

THẬP PHÂN

Tuần : 10

I. MỤC TIÊU :

Giúp HS :

 Biết thực hiện phép cộng hai số thập phân.

 Biết giải bài toán với phép cộng các số thập

phân.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

1. Kiểm tra bài cũ :

2. Bài mới :

HOẠT ĐỘNG CỦA

GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA

HỌC SINH

Hoạt động 1 : Hướng dẫn

HS thực hiện phép cộng 2

số thập phân

HS tự tìm cách thực hiện

a) GV nêu bài toán dưới

dạng ví dụ để dẫn tới

phép cộng 1,84 + 2,45= ?

(m).

Lưu ý HS về sự tương tự

giữa hai phép cộng :

245 184

45,2 84,1

429

4,29

(Đặt tính giống nhau,

cộng giống nhau, chỉ khác

ở chỗ có hoặc không có

dấu phẩy)

Nên cho HS tự nêu cách

cộng hai số thập phân.

phép cộng hai số thập

phân (bằng cách chuyển

về phép cộng 2 số tự

nhiên rồi chuyển lại thành

phép cộng 2 số thập

phân). Chẳng hạn, có thể

thực hiện như ví dụ 1 của

SGK.

b) Tương tự như a) đối

với ví dụ 2 của SGK.

c) Hướng dẫn HS tự nêu

cách cộng 2 số thập phân

(như SGK).

Hoạt động 2 : Thực hành

GV hướng dẫn HS làm

bài tập rồi chữa bài.

Bài 1 : Khi chữa bài

(chẳng hạn, chữa ở trên

bảng lớp) nên yêu cầu HS

nêu bằng lời kết hợp với

viết bảng cách thực hiện

từng phép cộng.

HS tự làm bài rồi chữa

bài.

Chẳng hạn :

3,24 2,58

 * 2 cộng 3

bằng 5, viết 5

82,5 * 8 cộng 4

bằng 12, viết 2 nhớ 1

* 5 cộng 2

bằng 7, thêm 1 bằng

8, viết 8

* Đặt dấu

phẩy thẳng cột với các

dấu phẩy của các số hạng

:

Tổng là : tám mươi

hai phẩy năm.

Bài 2 :

GV nhắc HS đặt tính

đúng, chẳng hạn :

37,35 648,57

HS tự làm bài rồi chữa

bài. Sau khi tự đặt tính,

HS làm và chữa bài tương

tự như bài 1.

Bài 3 :

HS đọc thầm rồi nêu tóm

tắt bài toán , sau đó giải

và chữa bài.

Bài giải :

Tiến cân nặng là :

32,6 +4,8 = 37,4 (kg)

ĐÁP SỐ : 37,4 (kg)

4. Củng cố, dặn dò :

Rút kinh nghiệm :

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang