Thành viên idoc2012

Giáo án toán lớp 5 - Tiết 31 : LUYỆN TẬP CHUNG

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/3 trang
Tải xuống
Thành viên idoc2012

Giáo án toán lớp 5 - Tiết 31 : LUYỆN TẬP CHUNG

- 12 tháng trước
4,110
Báo lỗi

Tìm một thành phần chưa biết của phép tính với phân số .  Giải bài toán liên quan đến trung bình cộng . II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

Nội dung

Giáo án toán lớp 5 - Tiết 31 : LUYỆN TẬP

CHUNG

Tuần : 7 Ngày dạy

:

I. MỤC TIÊU :

Giúp HS củng cố về :

 Quan hệ giữa 1 và 10 1;

10 1 và

100 1 ;

100 1 và

1000 1 .

 Tìm một thành phần chưa biết của phép tính

với phân số .

 Giải bài toán liên quan đến trung bình cộng .

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ

YẾU :

1. Kiểm tra bài cũ :

2. Bài mới :

HOẠT ĐỘNG CỦA

GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA

HỌC SINH

GV tổ chức, hướng dẫn

HS tự làm bài rồi chữa

bài.

Bài 1 : HS tự làm bài

rồi chữa bài. Chẳng hạn

:

a) 1: 10 1 =1 x

1 10 = 10 (

lần )

vậy 1 gấp 10 lần 10 1

b) 10 1

100 10 1

100 1:

10 1

 x ( lần

)

vậy 10 1 gấp 10 lần

100 1

Bài 3 : cho HS tự nêu

đề toán rồi tự làm bài,

sau đó GV chữa bài.

Bài

giải.

Trung bình mỗi giờ

vòi nước đó chảy vào

bể là:

( 6 12:)

5 1

15 2



( bể )

ĐÁP SỐ

6 1 ( bể )

Bài 4 : cho HS nêu đề

c)  1

1000 100

1 1000

1: 100

1 x 10

(lần)

vậy 100

1 gấp 10 lần 1000

1

Bài 2 : HS tự làm bài

rồi chữa bài

toán, rồi tự làm bài,

sau đó G chữa bài.

Bài

giải

Giá tiền 1 m vải

trước khi giảm giá :

60000 :5

= 12000 ( đồng )

Giá tiền 1m vải

sau khi giảm giá :

12000 –

2000 = 10000 ( đồng )

Số mét vải có thể

mua theo giá mới :

60000 :

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang