Thành viên idoc2012

Giáo án toán lớp 5 - Tiết 155: PHÉP CHIA

- 04/20/2013
Chia sẻ
/5 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (5 trang)
Thành viên idoc2012

Giáo án toán lớp 5 - Tiết 155: PHÉP CHIA

- 04/20/2013
1,139
Báo lỗi

Mục tiêu: Giúp HS củng cố kĩ năng thực hành phép chia các số tự nhiên, số thập phân, phân số và vận dụng trong tính nhẩm. II. Đồ dùng dạy học: III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Nội dung

Giáo án toán lớp 5 - Tiết 155: PHÉP CHIA

I.Mục tiêu:

Giúp HS củng cố kĩ năng thực hành phép chia các

số tự nhiên, số thập phân, phân số và vận dụng trong

tính nhẩm.

II. Đồ dùng dạy học:

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

1. Kiểm tra bài cũ: (4’) Yêu cầu Hs làm bài tập sau:

Cuối năm 2005 xã Kim Đường có 7500 người. Nếu

tỉ lệ tăng dân số hàng năm của xã là 1,6% thì đến

hết năm 2006 xã đó có bao nhiêu người.

- Sửa bài, nhận xét việc kiểm tra bài cũ.

2. Bài mới:

* Giới thiệu bài mới: (1’)

T.gi

an

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học

sinh

08

25

HĐ 1: Củng cố kiến thức về phép

chia các số tự nhiên, phân số, số

thập phân.

-GV nêu các câu hỏi để Hs trình bày

những hiểu biết về phép chia như:

Tên gọi các thành phần và kết quả,

dấu phép tính, một số tính chất của

phép chia hết, đặc điểm của phép

chia có dư.

HĐ 2: Củng cố kĩ năng thực hành

phép chia.

Bài 1/163:

-GV yêu cầu Hs đọc đề bài và phân

tích mẫu.

-Yêu cầu Hs tính và thử lại vào vở.

-Theo dõi, trả lời.

-Hs đọc đề và p.

tích mẫu.

-Làm bài vào vở.

-Nhận xét, trả lời.

-Sửa bài, nhận xét. GV dẫn dắt để Hs

tự nêu nhận xét về cách tìm số bị

chia trong phép chia hết và phép chia

có dư (phần chú ý SGK).

Bài 2/164:

-GV yêu cầu Hs làm vào vở.

-Chấm, sửa bài, nhận xét. Yêu cầu

Hs nêu cách chia hai Ps.

Bài 3/164:

-GV yêu cầu Hs trao đổi nhóm 4 để

làm bài.

-Gọi lần lượt Hs đọc kết quả theo

dãy.

-Sửa bài. Yêu cầu Hs nêu lại cách

chia nhẩm cho 0,1; 0,01; …; so sánh

nhân nhẩm với 10, 100,… phần b,

dẫn dắt để Hs tìm được mối liên hệ

-Làm bài vào vở.

-Nhận xét. Nêu

cách chia hai Ps.

-Thảo luận nhóm

4.

-Đọc kết quả.

-Sửa bài, trả lời.

-Làm bài vào vở.

02

giữa chia cho 0,25 và nhân với 4;

chia cho 0,5 và nhân với 2 để thuận

tiện khi nhân nhẩm.

Bài 4/164:

-GV yêu cầu Hs làm vào vở.

-Chấm, sửa bài, nhận xét.

HĐ 3: Củng cố, dặn dò.

-Yêu cầu Hs nêu tên gọi các thành

phần của phép tính chia, một số

tính chất của phép tính chia.

-Nhận xét.

-Trả lời.

IV. Rút kinh nghiệm:

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………..

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang