Chia sẻ Download
Tài liệu Giáo án toán lớp 5 - Tiết 153: PHÉP NHÂN
/3 trang
Thành viên idoc2012

Giáo án toán lớp 5 - Tiết 153: PHÉP NHÂN

- 12 tháng trước
802
Báo lỗi

Mục tiêu: - Giúp HS củng cố kĩ năng thực hiện phép nhân số tự nhiên, số thập phân, phân số và vận dụng để tính nhẩm, giải bài toán. II. Đồ dùng dạy học: III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1. Kiểm tra bài cũ: (4’) Yêu cầu Hs làm bài tập sau: Tính bằng cách thuận tiện nhất: a. 12371 - 5428 + 1429; c.

Nội dung

Giáo án toán lớp 5 - Tiết 153: PHÉP NHÂN

I.Mục tiêu:

- Giúp HS củng cố kĩ năng thực hiện phép nhân số

tự nhiên, số thập phân, phân số và vận dụng để

tính nhẩm, giải bài toán.

II. Đồ dùng dạy học:

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

1. Kiểm tra bài cũ: (4’) Yêu cầu Hs làm bài tập sau:

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a. 12371 - 5428 + 1429; b. 60 - 13,75 - 26,25;

c. 8 7)

7 3

7 17(

8 9



- Sửa bài, nhận xét việc kiểm tra bài cũ.

2. Bài mới:

* Giới thiệu bài mới: (1’)

T.gi

an

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học

sinh

08

08

10

HĐ 1: Củng cố kiến thức về phép

nhân các số tự nhiên, phân số, số

thập phân.

-Nêu câu hỏi để Hs trình bày những

hiểu biết về phép nhân như: tên gọi,

các thành phần và kết quả, dấu phép

tính, một số tính chất của phép

nhân,…(như SGK).

HĐ 2: Củng cố kĩ năng thực hành

phép nhân các số.

Bài 1/162:

-GV yêu cầu Hs làm bài vào vở.

-Sửa bài, nhận xét.

HĐ 3: Củng cố kĩ năng vận dụng

tính chất của phép nhân để tính

-Theo dõi trả lời.

-Làm bài vào vở.

-Nhận xét.

07

nhẩm, thuận tiện.

Bài 2/162:

-Yêu cầu Hs nêu cách nhân nhẩm

với 10; 100; …; 0,1; 0,01;…

-Gọi Hs nối tiếp nhau làm miệng.

Bài 3/162:

-Yêu cầu Hs làm bài vào vở.

-Chấm, sửa bài, nhận xét. Yêu cầu

Hs nhắc lại các tính chất đã sử dụng

khi tính.

HĐ 4: Củng cố kĩ năng giải bài

toán chuyển động liên quan đến

phép nhân.

Bài 4/162:

-Gọi Hs đọc đề.

-Yêu cầu Hs làm bài vào vở.

-Nêu cách nhân

nhẩm.

-Làm miệng.

-Làm bài vào vở.

-Nhận xét. Nhắc

lại các tính chất.

-Đọc đề.

-Làm bài vào vở.

-Nhận xét.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
Địa chỉ: 41-43 Trần Cao Văn, P6, Q3, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT