Tài liệu

Giáo án toán lớp 5 - Tiết 152: LUYỆN TẬP

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3416     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu Giáo án toán lớp 5 -  Tiết 152: LUYỆN TẬP - tài liệu, sách iDoc.VnMục tiêu: Giúp HS: Củng cố việc vận dụng kĩ năng cộng, trừ trong thực hành tính và giải toán. II. Đồ dùng dạy học:
Giáo án toán lớp 5 - Tiết 152: LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu:
Giúp HS: Cng cố việc vận dụng kĩ năng cộng, trừ
trong thực hành tính và giải toán.
II. Đồ dùng dy học:
III. Các hot động dạy học chủ yếu:
1. Kim tra bài cũ: (4’) Yêu cầu Hs làm bài tập
sau: Tìm x:
a. x + 35,67 = 88,5; b. x+
17,67 = 100 - 63,2;
- Sửa bài, ghi điểm, nhận xét việc kiểm tra bài cũ.
2. Luyện tập:
* Giới thiệu bài mới: (1’)
T.gi
an
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học
sinh
10
10
13
1: Cng ckĩ năng thc hin
phép cộng và tr.
Bài 1/160:
-GV gọi Hs đọc yêu cầu đ.
-u cu Hs làmi vào v.
-Chấm, sa bài, nhn xét.
2: Cng ckĩ năng vận dụng
nh cht của phép cộng và tr để
nh bằng ch thuận tin nht.
Bài 2/160:
-u cu Hs làmi vào v.
-Chấm, sửa bài, nhận xét. Yêu cu
Hsu được cácnh cht giao hoán,
kết hợp đã được s dụng khi tính.
3: Cng ckĩ năng gii toán có
li văn liên quan đến pp cng và
-Đọc đề.
-Làm bài vào vở.
-Nhận xét.
-Làm bài vào vở.
-Nhận xét, trả lời.
02
tr c số.
Bài 3/161:
-GV gọi Hs đọc đề và nêu tóm tt.
-u cu Hs làmi vào v.
-Chấm, sa bài, nhn xét.
4: Củng cố, dặn dò.
-Yêu cầu Hs về nhà h
ọc lại c tính
chất của phép cộng và phép trừ.
-Đọc đề, nêu tóm
tắt.
-Làm bài vào vở.
-Nhận xét.
-Tr lời.
IV. Rút kinh nghim:
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
Giáo án toán lớp 5 - Tiết 152: LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Giúp HS: Củng cố việc vận dụng kĩ năng cộng, trừ trong thực hành tính và giải toán. II. Đồ dùng dạy học: III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1. Kiểm tra bài cũ: (4’) Yêu cầu Hs làm bài tập sau: Tìm x: a. x + 35,67 = 88,5; 17,67 = 100 - 63,2; - Sửa bài, ghi điểm, nhận xét việc kiểm tra bài cũ. 2. Luyện tập:
Nội dung trích xuất từ tài liệu

Giáo án toán lớp 5 - Tiết 152: LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:

Giúp HS: Củng cố việc vận dụng kĩ năng cộng, trừ

trong thực hành tính và giải toán.

II. Đồ dùng dạy học:

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

1. Kiểm tra bài cũ: (4’) Yêu cầu Hs làm bài tập

sau: Tìm x:

a. x + 35,67 = 88,5; b. x+

17,67 = 100 - 63,2;

- Sửa bài, ghi điểm, nhận xét việc kiểm tra bài cũ.

2. Luyện tập:

* Giới thiệu bài mới: (1’)

T.gi

an

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học

sinh

10

10

13

HĐ 1: Củng cố kĩ năng thực hiện

phép cộng và trừ.

Bài 1/160:

-GV gọi Hs đọc yêu cầu đề.

-Yêu cầu Hs làm bài vào vở.

-Chấm, sửa bài, nhận xét.

HĐ 2: Củng cố kĩ năng vận dụng

tính chất của phép cộng và trừ để

tính bằng cách thuận tiện nhất.

Bài 2/160:

-Yêu cầu Hs làm bài vào vở.

-Chấm, sửa bài, nhận xét. Yêu cầu

Hs nêu được các tính chất giao hoán,

kết hợp đã được sử dụng khi tính.

HĐ 3: Củng cố kĩ năng giải toán có

lời văn liên quan đến phép cộng và

-Đọc đề.

-Làm bài vào vở.

-Nhận xét.

-Làm bài vào vở.

-Nhận xét, trả lời.

02

trừ các số.

Bài 3/161:

-GV gọi Hs đọc đề và nêu tóm tắt.

-Yêu cầu Hs làm bài vào vở.

-Chấm, sửa bài, nhận xét.

HĐ 4: Củng cố, dặn dò.

-Yêu cầu Hs về nhà học lại các tính

chất của phép cộng và phép trừ.

-Đọc đề, nêu tóm

tắt.

-Làm bài vào vở.

-Nhận xét.

-Trả lời.

IV. Rút kinh nghiệm:

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………..

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 220 Lượt xem: 68674
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 735 Lượt xem: 67455
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 38 Lượt xem: 65501
Có thể bạn quan tâm