Thành viên idoc2012

Giáo án toán lớp 5 - Tiết 127: CHIA SỐ ĐO THỜI GIAN CHO MỘT SỐ

- 04/17/2013
Chia sẻ
/5 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (5 trang)
Thành viên idoc2012

Giáo án toán lớp 5 - Tiết 127: CHIA SỐ ĐO THỜI GIAN CHO MỘT SỐ

- 04/17/2013
3,064
Báo lỗi

Mục tiêu: Giúp HS: - Biết thực hiện phép chia số đo thời gian chomột số. - Vận dụng vào giải các bài toán thực tiễn. II. Đồ dùng dạy học: III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1. Kiểm tra bài cũ: (4’) Yêu cầu Hs làm bài tập sau: Đặt tính và tính: a. 5 giờ 4 phút x 6 c. 2,5 phút x 6 d. 2 giờ 23 phút x 5 x7 - Sửa bài, ghi điểm, nhận xét việc kiểm tra bài cũ. 2. Bài mới d. 3 phút 5 giây b. 4,3 giờ x 4

Nội dung

Giáo án toán lớp 5 - Tiết 127: CHIA SỐ ĐO THỜI

GIAN CHO MỘT SỐ

I. Mục tiêu: Giúp HS:

- Biết thực hiện phép chia số đo thời gian chomột

số.

- Vận dụng vào giải các bài toán thực tiễn.

II. Đồ dùng dạy học:

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

1. Kiểm tra bài cũ: (4’) Yêu cầu Hs làm bài tập

sau: Đặt tính và tính:

a. 5 giờ 4 phút x 6 b. 4,3 giờ x 4

c. 2,5 phút x 6

d. 2 giờ 23 phút x 5 d. 3 phút 5 giây

x 7

- Sửa bài, ghi điểm, nhận xét việc kiểm tra bài cũ.

2. Bài mới

* Giới thiệu bài mới: (1’)

T.gi

an

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học

sinh

15

HĐ 1: Thực hiện phép chia số đo

thời gian cho một số.

a.Ví dụ 1:

- GV nêu ví dụ 1 (SGK), cho Hs

nêu phép tính tương ứng.

-Yêu cầu Hs thảo luận nhóm 4, tìm

cách đặt tính và tính vào vở nháp.

-Yêu cầu 1Hs trình bày trên bảng,

các Hs khác nhận xét.

-GV đánh giá, kết luận về cách đặt

tính và tính phép chia nêu trên.

b. Ví dụ 2:

-GV nêu ví dụ 2, cho Hs nêu phép

-Theo dõi, nêu phép

tính.

-Thảo luận nhóm 4.

-1 Hs trình bày, lớp

theo dõi, nhận xét.

-Theo dõi, nhắc lại.

18

tính tương ứng.

- Gọi 1Hs lên bảng đặt tính và tính.

Cho Hs nhận xét kết quả rồi nêu ý

kiến cần đổi: 3 giờ ra phút, cộng

với 40 phút rồi chia tiếp.Yêu cầu

Hs tiếp tục thực hiện phép chia.

-Yêu cầu Hs nêu nhận xét về cách

chia số đo thời gian cho một số:

Khi chia số đo thời gian cho 1 số

cần thực hiện phép chia từng số đo

theo từng đơn vị cho số chia. Nếu

phần dư khác không thì ta chuyển

đổi sang đơn vị hàng nhỏ hơn liền

kề rồi chia tiếp.

HĐ2: Luyện tập.

Bài 1/136:

-Yêu cầu Hs đặt tính và tính vào

-Theo dõi, nêu phép

tính.

- 1Hs đặt tính và

tính,nêu nhận xét.

- Nêu nhận xét.

-Hs làm bài.

02

vở. GV hướng dẫn Hs yếu cách đặt

tính và tính, chú ý phần đổi đơn vị

đo thời gian.

-Chấm, sửa bài, nhận xét.

Bài 2/136:

-Gọi Hs đọc đề.

-Yêu cầu Hs nêu phép tính tương

ứng để giải bài toán.

-Yêu cầu Hs làm bài vào vở.

-GV chấm, chữa bài, nhận xét.

HĐ 3: Củng cố, dặn dò.

-Yêu cầu Hs nêu cách chia số đo

thời gian cho 1 số.

-Nhận xét.

-Hs đọc đề.

-Nêu phép tính

tương ứng.

-Làm bài vào vở.

-Nhận xét.

-Trả lời.

IV. Rút kinh nghiệm:

……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ………………………………

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang