Tài liệu

Giáo án Toán lớp 5 - CHU VI HÌNH TRÒN

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2926     Tải về: 9     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 7
Tài liệu Giáo án Toán lớp 5 - CHU VI HÌNH TRÒN - tài liệu, sách iDoc.Vn
Giáo án Toán lớp 5 - CHU VI HÌNH TRÒN
Giúp HS : - Hình thành được quy tắc, công thức tính chu vi hình tròn. - Vận dụng để tính chu vi hình tròn theo số đo cho trước. II- ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC : - Bảng phụ vẽ một hình tròn. - Cả GV và HS chuẩn bị mảnh bìa cứng hình tròn bán kính 2cm.
Nội dung trích xuất từ tài liệu

CHU VI HÌNH TRÒN

I- MỤC TIÊU :

Giúp HS :

- Hình thành được quy tắc, công thức tính chu vi hình tròn.

- Vận dụng để tính chu vi hình tròn theo số đo cho trước.

II- ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC :

- Bảng phụ vẽ một hình tròn.

- Cả GV và HS chuẩn bị mảnh bìa cứng hình tròn bán kính 2cm

III- HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :

Hoạt động dạy Hoạt động học

Kiểm tra bài cũ

- Gọi 1 HS vẽ bán kính và một đường kính trong

hình tròn trên bảng phụ, so sánh độ dài đường kính

và bán kính.

- HS thực hiện vẽ. Trả lời.

- Lớp làm vở nháp.

Hỏi : Nêu các bước khi vẽ hình tròn với kích thước

cho sẵn ?

Hỏi : Đâu là đường tròn ? - HS chỉ trên hình vẽ phần đường tròn.

HĐ1: Giới thiệu công thức và quy tắc tính chu vi

hình tròn.

a) Tổ chức hoạt động trên đồ dùng trực quan.

- GV : Lấy mảnh bìa hình tròn có bán kính 2cm giơ

lên và yêu cầu HS lấy hình tròn đã chuẩn bị để lên

- HS lấy hình tròn và thước đã chuẩn bị đặt

lên bàn theo yêu cầu của GV.

bàn, lấy thước có chia vạch đến xăng-ti-mét và mi-

li-mét ra.

- GV kiểm tra đồ dùng học tập của HS, tạo ra nhóm

học tập.

- Yêu cầu các em thảo luận nhóm, tìm cách xác

định độ dài đường tròn nhờ thước chia mi-li-mét và

xăng-ti-mét.

- Các cách có thể :

+ Cách 1 : HS lấy dây quấn quanh hình tròn,

sau đó duỗi thẳng dây lên thước, đo đọc kết

quả 12,56cm.

+ Cách 2 : HS đặt thước lên bàn.

- GV giới thiệu - Độ dài đường tròn bán kính 2cm bằng độ dài

đoạn thẳng AB

Hỏi : Chu vi của hình tròn bán kính 2cm đã chuẩn

bị bằng bao nhiêu ?

- Chu vi của hình tròn bán kính 2cm khoảng

12,5 đến 12,6cm.

HĐ2: Giới thiệu công thức tính chu vi hình tròn - HS nghe, theo dõi.

Đường kính x 3,14 = Chu vi

- Gọi HS nhắc lại. - HS nhắc lại : Muốn tính chu vi của hình tròn

ta lấy đường kính nhân với số 3,14

- GV chính xác hóa công thức và ghi bảng :

C = d x 3,14

c là chu vi hình tròn

d là đường kính của hình tròn

- HS ghi vào vở công thức :

C = d x 3,14

c là chu vi hình tròn

d là đường kính của hình tròn

Hỏi : Đường kính bằng mấy lần bán kính ? Vậy có

thể viết công thức dưới dạng khác như thế nào ?

d = r x 2 vậy ta có :

C = r x 2 x 3,14

C là chu vi

r là bán kính hình tròn

- Yêu cầu phát biểu quy tắc ? - HS nêu thành quy tắc.

Ví dụ minh họa : Tính chu vi hình tròn có bán kính

là 3cm, 4cm ?

- 2 HS làm bảng, HS làm bài vở nháp.

- Gọi HS nhận xét bài của bạn.

- Nhận xét chung.

- Yêu cầu HS nhắc lại quy tắc tính chu vi khi biết

đường kính hoặc bán kính.

- Lưu ý HS đọc kỹ đề để vận dụng đúng công thức.

C = d x 3,14

C = r x 2 x 3,14

HĐ3: Rèn kỹ năng tính chu vi hình tròn

* Bài 1 : * Bài 1

- Gọi 1 HS đọc đề bài

- Yêu cầu HS làm vào vở ; 3 HS lên làm bảng phụ.

- Tính chu vi hình tròn có đường kính d

- GV chữa bài :

+ Gọi 1 HS đọc bài của mình; HS dưới lớp nhận

xét.

+ GV nhẫn xét, xác nhận kết quả.

+ Yêu cầu HS trao đổi vở kiểm tra chéo, chữa bài.

Hỏi : Đã áp dụng công thức và quy tắc tính chu vi

nào trong bài tập này

C = d x 3,14 và nhắc lại quy tắc.

* Bài 2

- Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài.

* Bài 2 :

- Tính chu vi hình tròn có bán kính r.

- Hỏi : Bài tập này có điểm gì khác với bài 1 ?

- yêu cầu HS làm vào vở, 3 HS lên bảng làm bảng

phụ.

- Bài 1 cho biết đường kính, bài 2 cho biết

bán kính.

+ GV gọi HS đọc bài mình; HS dưới lớp nhận xét.

+ GV nhận xét, xác nhận.

+ Yêu cầu HS trao đổi vở để kiểm tra chéo (chữa

bài)

Hỏi : Đã áp dụng công thức và quy tắc nào trong

bài tập này ?

C = r x 2 x 3,14, phát biểu quy tắc.

*Bài 3

- Gọi 1 HS đọc đề bài

- Yêu cầu HS dưới lớp làm vào vở; 1 HS lên bảng

viết tóm tắt và trình bày bài giải.

- Gọi HS nhận xét.

- GV nhận xét, kết luận

*Bài 3

- HS đọc

- HS làm bài

- HS nhận xét.

LUYỆN TẬP

I- MỤC TIÊU :

Giúp HS :

- Củng cố về kỹ năng tính chu vi hình tròn.

- Vận dụng công thức tính chu vi hình tròn để giải quyết tình huống thực

tiễn, đơn giản.

II- HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :

Hoạt động dạy Hoạt động học

1. Kiểm tra bài cú:

1 .Nêu quy tắc và công thức tính chu vi chu

vi hình tròn.

2.Tính chu vi hình tròn biết : d = 1,2cm ; r

= 2,7 dm

2. Bài mới : Giới thiệu bài – Ghi đề

2 HS làm

HĐ1. Bài 1

- Gọi 1 HS đọc yêu cầu của đề bài.

- Yêu cầu HS tự làm bài vào vở.

* Bài 1

- Tính chu vi hình tròn có bán kính r.

- 3 HS làm bài trên bảng, cả lớp làm

bài vào vở.

- Chữa bài :

+ Yêu cầu HS nhận xét bài của bạn. - HS dưới lớp nhận xét bài của bạn và

+ GV nhận xét chung, chữa bài

HĐ3: Bài 3

Hỏi : Bài toán cho biết gì ?

Hỏi : Bài toán hỏi gì ?

*Bài 3

- Đường kính của 1 bánh xe là 0,65m

a) Tính chu vi của bánh xe.

b) Quãng đường người đó đi được khi

bánh xe lăn trên mặt đất 10 vòng, 100

vòng ?

- Yêu cầu HS suy nghĩ và tự làm ý (a), thảo

luận để làm ý (b)

- HS làm bài.

- Yêu cầu HS làm bài vào vở.

- Chữa bài

- 1 HS giải bảng, lớp làm vào vở.

- Gọi 2 HS đọc bài giải, yêu cầu HS khác

nhận xét và chữa bài vào vở.

- HS làm vào vở.

- HS chữa bài.

*HĐ4: Bài 4

- Hỏi : Bài toán hỏi gì ?

- Hỏi: Chu vi hình H gồm những phần nào ?

- Yêu cầu HS chọn đáp án trên bảng con.

* Bài 4

- Tính chu vi hình tròn cộng với đường

kính hình tròn.

- Đáp án D.

HĐ nối tiếp: Củng cố, dặn dò

Yêu cầu HS về nhà xem lại công thức tính

đường kính hình tròn và bán kính khi biết

chu vi.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 220 Lượt xem: 68674
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 735 Lượt xem: 67455
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 38 Lượt xem: 65501
Có thể bạn quan tâm