Thành viên idoc2012

Giáo án Toán lớp 5 - CHU VI HÌNH TRÒN

- 05/03/2013
Chia sẻ
/7 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (7 trang)
Thành viên idoc2012

Giáo án Toán lớp 5 - CHU VI HÌNH TRÒN

- 05/03/2013
3,147
Báo lỗi

Giúp HS : - Hình thành được quy tắc, công thức tính chu vi hình tròn. - Vận dụng để tính chu vi hình tròn theo số đo cho trước. II- ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC : - Bảng phụ vẽ một hình tròn. - Cả GV và HS chuẩn bị mảnh bìa cứng hình tròn bán kính 2cm.

Nội dung

CHU VI HÌNH TRÒN

I- MỤC TIÊU :

Giúp HS :

- Hình thành được quy tắc, công thức tính chu vi hình tròn.

- Vận dụng để tính chu vi hình tròn theo số đo cho trước.

II- ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC :

- Bảng phụ vẽ một hình tròn.

- Cả GV và HS chuẩn bị mảnh bìa cứng hình tròn bán kính 2cm

III- HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :

Hoạt động dạy Hoạt động học

Kiểm tra bài cũ

- Gọi 1 HS vẽ bán kính và một đường kính trong

hình tròn trên bảng phụ, so sánh độ dài đường kính

và bán kính.

- HS thực hiện vẽ. Trả lời.

- Lớp làm vở nháp.

Hỏi : Nêu các bước khi vẽ hình tròn với kích thước

cho sẵn ?

Hỏi : Đâu là đường tròn ? - HS chỉ trên hình vẽ phần đường tròn.

HĐ1: Giới thiệu công thức và quy tắc tính chu vi

hình tròn.

a) Tổ chức hoạt động trên đồ dùng trực quan.

- GV : Lấy mảnh bìa hình tròn có bán kính 2cm giơ

lên và yêu cầu HS lấy hình tròn đã chuẩn bị để lên

- HS lấy hình tròn và thước đã chuẩn bị đặt

lên bàn theo yêu cầu của GV.

bàn, lấy thước có chia vạch đến xăng-ti-mét và mi-

li-mét ra.

- GV kiểm tra đồ dùng học tập của HS, tạo ra nhóm

học tập.

- Yêu cầu các em thảo luận nhóm, tìm cách xác

định độ dài đường tròn nhờ thước chia mi-li-mét và

xăng-ti-mét.

- Các cách có thể :

+ Cách 1 : HS lấy dây quấn quanh hình tròn,

sau đó duỗi thẳng dây lên thước, đo đọc kết

quả 12,56cm.

+ Cách 2 : HS đặt thước lên bàn.

- GV giới thiệu - Độ dài đường tròn bán kính 2cm bằng độ dài

đoạn thẳng AB

Hỏi : Chu vi của hình tròn bán kính 2cm đã chuẩn

bị bằng bao nhiêu ?

- Chu vi của hình tròn bán kính 2cm khoảng

12,5 đến 12,6cm.

HĐ2: Giới thiệu công thức tính chu vi hình tròn - HS nghe, theo dõi.

Đường kính x 3,14 = Chu vi

- Gọi HS nhắc lại. - HS nhắc lại : Muốn tính chu vi của hình tròn

ta lấy đường kính nhân với số 3,14

- GV chính xác hóa công thức và ghi bảng :

C = d x 3,14

c là chu vi hình tròn

d là đường kính của hình tròn

- HS ghi vào vở công thức :

C = d x 3,14

c là chu vi hình tròn

d là đường kính của hình tròn

Hỏi : Đường kính bằng mấy lần bán kính ? Vậy có

thể viết công thức dưới dạng khác như thế nào ?

d = r x 2 vậy ta có :

C = r x 2 x 3,14

C là chu vi

r là bán kính hình tròn

- Yêu cầu phát biểu quy tắc ? - HS nêu thành quy tắc.

Ví dụ minh họa : Tính chu vi hình tròn có bán kính

là 3cm, 4cm ?

- 2 HS làm bảng, HS làm bài vở nháp.

- Gọi HS nhận xét bài của bạn.

- Nhận xét chung.

- Yêu cầu HS nhắc lại quy tắc tính chu vi khi biết

đường kính hoặc bán kính.

- Lưu ý HS đọc kỹ đề để vận dụng đúng công thức.

C = d x 3,14

C = r x 2 x 3,14

HĐ3: Rèn kỹ năng tính chu vi hình tròn

* Bài 1 : * Bài 1

- Gọi 1 HS đọc đề bài

- Yêu cầu HS làm vào vở ; 3 HS lên làm bảng phụ.

- Tính chu vi hình tròn có đường kính d

- GV chữa bài :

+ Gọi 1 HS đọc bài của mình; HS dưới lớp nhận

xét.

+ GV nhẫn xét, xác nhận kết quả.

+ Yêu cầu HS trao đổi vở kiểm tra chéo, chữa bài.

Hỏi : Đã áp dụng công thức và quy tắc tính chu vi

nào trong bài tập này

C = d x 3,14 và nhắc lại quy tắc.

* Bài 2

- Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài.

* Bài 2 :

- Tính chu vi hình tròn có bán kính r.

- Hỏi : Bài tập này có điểm gì khác với bài 1 ?

- yêu cầu HS làm vào vở, 3 HS lên bảng làm bảng

phụ.

- Bài 1 cho biết đường kính, bài 2 cho biết

bán kính.

+ GV gọi HS đọc bài mình; HS dưới lớp nhận xét.

+ GV nhận xét, xác nhận.

+ Yêu cầu HS trao đổi vở để kiểm tra chéo (chữa

bài)

Hỏi : Đã áp dụng công thức và quy tắc nào trong

bài tập này ?

C = r x 2 x 3,14, phát biểu quy tắc.

*Bài 3

- Gọi 1 HS đọc đề bài

- Yêu cầu HS dưới lớp làm vào vở; 1 HS lên bảng

viết tóm tắt và trình bày bài giải.

- Gọi HS nhận xét.

- GV nhận xét, kết luận

*Bài 3

- HS đọc

- HS làm bài

- HS nhận xét.

LUYỆN TẬP

I- MỤC TIÊU :

Giúp HS :

- Củng cố về kỹ năng tính chu vi hình tròn.

- Vận dụng công thức tính chu vi hình tròn để giải quyết tình huống thực

tiễn, đơn giản.

II- HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :

Hoạt động dạy Hoạt động học

1. Kiểm tra bài cú:

1 .Nêu quy tắc và công thức tính chu vi chu

vi hình tròn.

2.Tính chu vi hình tròn biết : d = 1,2cm ; r

= 2,7 dm

2. Bài mới : Giới thiệu bài – Ghi đề

2 HS làm

HĐ1. Bài 1

- Gọi 1 HS đọc yêu cầu của đề bài.

- Yêu cầu HS tự làm bài vào vở.

* Bài 1

- Tính chu vi hình tròn có bán kính r.

- 3 HS làm bài trên bảng, cả lớp làm

bài vào vở.

- Chữa bài :

+ Yêu cầu HS nhận xét bài của bạn. - HS dưới lớp nhận xét bài của bạn và

+ GV nhận xét chung, chữa bài

HĐ3: Bài 3

Hỏi : Bài toán cho biết gì ?

Hỏi : Bài toán hỏi gì ?

*Bài 3

- Đường kính của 1 bánh xe là 0,65m

a) Tính chu vi của bánh xe.

b) Quãng đường người đó đi được khi

bánh xe lăn trên mặt đất 10 vòng, 100

vòng ?

- Yêu cầu HS suy nghĩ và tự làm ý (a), thảo

luận để làm ý (b)

- HS làm bài.

- Yêu cầu HS làm bài vào vở.

- Chữa bài

- 1 HS giải bảng, lớp làm vào vở.

- Gọi 2 HS đọc bài giải, yêu cầu HS khác

nhận xét và chữa bài vào vở.

- HS làm vào vở.

- HS chữa bài.

*HĐ4: Bài 4

- Hỏi : Bài toán hỏi gì ?

- Hỏi: Chu vi hình H gồm những phần nào ?

- Yêu cầu HS chọn đáp án trên bảng con.

* Bài 4

- Tính chu vi hình tròn cộng với đường

kính hình tròn.

- Đáp án D.

HĐ nối tiếp: Củng cố, dặn dò

Yêu cầu HS về nhà xem lại công thức tính

đường kính hình tròn và bán kính khi biết

chu vi.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang