Thành viên idoc2012

Giáo án toán lớp 4 - DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 5

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/7 trang
Tải xuống
Thành viên idoc2012

Giáo án toán lớp 4 - DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 5

- 12 tháng trước
1,774
Báo lỗi

- Dấu hiệu chia hết cho 5 và không chia hết cho 5 . - Vận dụng dấu hiệu chia hết cho 5 để chọn hay viết các số chia hết cho 5 - Củng cố dấu hiệu chia hết cho 2, kết hợp với dấu hiệu chia hết cho 5

Nội dung
Microsoft Word - Toan 4 - Dau hieu chia het cho 5

DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 5

I. Mục tiêu : Giúp HS

- Dấu hiệu chia hết cho 5 và không chia hết cho 5 .

- Vận dụng dấu hiệu chia hết cho 5 để chọn hay viết các số chia hết cho 5

- Củng cố dấu hiệu chia hết cho 2, kết hợp với dấu hiệu chia hết cho 5

II. Các hoạt động day- học :

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

1. Bài cũ :

- GV gọi 2 HS lên bảng

- GV chấm- nhận xét

2. Bài mới :

a. Giới thiệu

b. Hướng dẫn bài mới

* GV hướng dẫn HS tự tìm ra dấu hiệu

chia hết cho 5

+ GV cho HS nêu các ví dụ về các số chia

hết cho 5

- 1 em nêu dấu hiệu chia hết cho 2

- 1 em làm bài tập 4.

- cả lớp sửa bài

-HS nêu

+ Các số không chia hết cho 5. GV viết

thành 2 cột : cột bên trái ghi các ví dụ chia

hết cho 5 và phép chia tương ứng . Cột

bên phải ghi các ví dụ không chia hết cho

5 và phép chia tương ứng

- GV lưu ý HS chú ý đến số tận cùng của

các số này.

- GV cho HS nêu nhận xét

* GV chốt ý : Muốn biết một số có chia

hết cho 5 hay không ta chỉ cần xét chữ số

tận cùng của số đó. Nếu chữ tận cùng là 0

hay 5 thì chia hết cho 5 còn lại các chữ số

tận cùng là những số khác thì không chia

hết cho 5

* Thực hành

Bài 1 : GV gọi HS đọc đề

Bài 2 : GV yêu cầu HS đọc đề và tự làm

- HS chú ý đễn các số chia hết cho 5 để rút

ra nhận xét chung về các số chia hết cho 5

- HS rút ra nhận xét chung về các số

Không chia hết cho 5.

- Một số em nêu- Cả lớp đọc đồng thanh 3

lần.

- Cả lớp làm bài vào vở

- Hai em đổi vở cho nhau để chấm bài.

vào vở

Bài 3 : GV cho HS nêu lại đề bài và nêu ý

kiến thảo luận. Cần chọn chữ số tận cùng

là chữ số nào.

- GV nhận xét- kết luận kết quả đúng

3. Củng cố- dặn dò

- Gọi 1 HS nêu dấu hiệu chia hết và không

chia hết 5

- Bài nhà : 4/06

* Bài sau : Luyện tập

- HS ghép các số chia hết cho 5 từ ba chữ

số đã cho rồi thông báo kết quả.

-HS nêu

LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu : Giúp HS

- Rèn kĩ năng thực hiện phép chia số có nhiều chữ số cho số có 3 chữ số.

- Giải các bài toán có lời văn.

II. Đồ dùng dạy học :

- Tranh SGK/89 - Bảng phụ ghi bài 3/89.

III. Các hoạt động dạy - học :

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

1. Bài cũ :

- 2 HS làm bài 1/88.

- Kiểm tra vở BTVN 4-5 em.

- GV nhận xét bài cũ.

2. Bài mới : Giới thiệu bài  ghi đề.

Hướng dẫn luyện tập.

Bài 1 :

- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ?

- Yêu cầu HS tự làm bài.

- 2 HS thực hiện.

- Cả lớp theo dõi , nhận xét.

-Lắng nghe

- 1 HS đọc đề bài.

- Đặt tính rồi tính.

- 3 HS làm 3 bài phần a.

- Cả lớp làm ở vở nháp.

- GV nhận xét bài 1.

Bài 2 : Gọi HS đọc đề bài.

- Bài toán cho biết gì ?

- Bài toán hỏi gì ?

Yêu cầu HS tự tóm tắt và giải toán.

GV chẩm điểm một số em và nhận xét bài

2.

Bài 3 : Gọi HS đọc đề bài.

- Cả lớp sửa bài.

- 2 HS cùng bàn đổi vở nháp và kiểm tra

chéo bài của nhau.

- 1 HS đọc đề bài

240 gói : 18 kg

1 gói : ? g

- 1 HS làm bài ở bảng lớp

Cả lớp làm bài vào vở.

Tóm tắt :

240 gói : 18 kg

1 gói : ? g.

Giải :

18 kg = 18000 g

Số muối trong mỗi gói là :

18000 : 240 = 75 ( g )

Đáp số : 75 g.

- 1 HS đọc

- Bài toán cho biết gì ?

- Bài toán hỏi gì ?

- Yêu cầu HS tự làm bài.

-GV chấm bài một số em và nhận xét bài

DT : 7140 m2

Chiều dài : 105 m

Chiều rộng : ? m

Chu vi : ? m

1 HS làm bài ở bảng lớp.

Cả lớp sửa bài.

Tóm tắt :

DT : 7149 m2

Dài : 105 m

Rộng : ? m

Chu vi : ? m

Giải :

Chiều rộng của sân vận động là :

7140 : 105 = 68 ( m )

Chu vi của sân vận động là :

( 105 + 68 ) x 2 = 346 ( m )

Đáp số : a. 68 m

b. 346 m

3.

3. Củng cố dặn dò :

- Nhận xét tiết học.

- HS làm bài 1/89 vào vở BTVN.

- Làm vào vở nháp bài 2/90.

- HS ghi vào vở chuẩn bị bài.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang