Tài liệu

Giáo án toán lớp 4 - DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 5

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1237     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 7
Tài liệu Giáo án toán lớp 4 - DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 5 - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án toán lớp 4 - DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 5,- Dấu hiệu chia hết cho 5 và không chia hết cho 5 . - Vận dụng dấu hiệu chia hết cho 5 để chọn hay viết các số chia hết cho 5 - Củng cố…
background image

DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 5 

 

I. Mục tiêu : Giúp HS  

- Dấu hiệu chia hết cho 5 và không chia hết cho 5 . 

- Vận dụng  dấu hiệu chia hết cho 5 để chọn hay viết các số chia hết cho 5 

- Củng cố dấu hiệu chia hết cho 2, kết hợp với dấu hiệu chia hết cho 5  

II. Các hoạt động day- học : 

 

Hoạt động của GV 

Hoạt động của HS 

1. Bài cũ : 

- GV gọi 2 HS lên bảng 

 

- GV chấm- nhận xét 

2. Bài mới : 

a. Giới thiệu 

b. Hướ

ng dẫn bài mới 

* GV hướng dẫn HS tự tìm ra dấu hiệu 

chia hết cho 5 

+ GV cho HS nêu các ví dụ về các số chia 

hết cho 5 

 

- 1 em nêu dấu hiệu chia hết cho 2 

- 1 em làm bài tập 4. 

- cả lớp sửa bài 

 

 

 

 

 

-HS nêu 

 

background image

+ Các số không chia hết cho 5.  GV viết 

thành 2 cột : cột bên trái ghi các ví dụ chia 

hết cho 5 và phép chia tương ứng . Cột 

bên phải ghi các ví dụ không chia hết cho 

5 và phép chia tương ứng 

 

 

- GV lưu ý HS chú ý đến số tận cùng của 

các số này. 

 

- GV cho HS nêu nhận xét 

GV chốt ý : Muốn biết một số có chia 

hết cho 5 hay không ta chỉ cần xét chữ số 

tận cùng của số đó. Nếu chữ tận cùng là 0 

hay 5 thì chia hết cho 5 còn lại các chữ số 

tận cùng là những số khác thì không chia 

hết cho 5 

* Thực hành 

Bài 1 : GV gọi HS đọc đề 

Bài 2 : GV yêu cầu HS đọc đề và tự làm 

 

 

 

 

- HS chú ý đễn các số chia hết cho 5 để rút 

ra nhận xét chung về các số chia hết cho 5 

 

- HS rút ra nhận xét chung về các số  

Không chia hết cho 5. 

- Một số em nêu- Cả lớp đọc đồng thanh 3 

lần. 

 

 

 

 

 

 

- Cả lớp làm bài vào vở 

 

- Hai em đổi vở cho nhau để chấm bài. 

background image

vào vở 

 

Bài 3 : GV cho HS nêu lại đề bài và nêu ý 

kiến thảo luận. Cần chọn chữ số tận cùng 

là chữ số nào. 

- GV nhận xét- kết luận kết quả đúng 

3. Củng cố- dặn dò 

- Gọi 1 HS nêu dấu hiệu chia hết và không 

chia hết 5 

- Bài nhà : 4/06 

* Bài sau : Luyện tập 

 

- HS ghép các số chia hết cho 5 từ ba chữ 

số đã cho rồi thông báo kết quả. 

 

 

 

 

-HS nêu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo án toán lớp 4 - DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 5

- Dấu hiệu chia hết cho 5 và không chia hết cho 5 . - Vận dụng dấu hiệu chia hết cho 5 để chọn hay viết các số chia hết cho 5 - Củng cố dấu hiệu chia hết cho 2, kết hợp với dấu hiệu chia hết cho 5

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 188 Lượt xem: 61243
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 565 Lượt xem: 54116
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 30 Lượt xem: 54023
Có thể bạn quan tâm