Thành viên idoc2012

Giáo án Toán lớp 3 - Bảng chia 6

- 04/20/2013
Chia sẻ
/5 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (5 trang)
Thành viên idoc2012

Giáo án Toán lớp 3 - Bảng chia 6

- 04/20/2013
3,090
Báo lỗi

Giúp HS dựa vào bảng nhân 6 để lập bảng chia 6 và học thuộc bảng chia 6.. - Thực hành chia trong phạm vi 6 và giảI các bài toán có lời văn( về chia thành 6 phần bằng nhau và chia theo nhóm 6). - Rèn cho HS tính cần thận, chính xác.

Nội dung
Microsoft Word - Toan 3 - 22

Bảng chia 6

I.Mục tiêu:

- Giúp HS dựa vào bảng nhân 6 để lập bảng chia 6 và học thuộc bảng chia

6..

- Thực hành chia trong phạm vi 6 và giảI các bài toán có lời văn( về chia

thành 6 phần bằng nhau và chia theo nhóm 6).

- Rèn cho HS tính cần thận, chính xác.

II. Đồ dùng dạy - học:

- GV: Các tấm bìa, mỗi tấm có 6 chấm tròn. Phiếu học tập ghi nội dung BT1

- HS: Các tấm bìa, mỗi tấm có 6 chấm tròn.

III. Các hoạt động dạy - học:

Nội dung Cách thức tiến hành

A.Kiểm tra bài cũ: (5 phút)

- Đọc bảng nhân 6

B.Bài mới:

1, Giới thiệu bài: (1 phút)

2, Hình thành KT mới: ( 31 phút

)

H: Đọc bảng nhân 6 ( 2 em)

H+G: Nhận xét, đánh giá.

G: Giới thiệu qua KTBC

a. Lập bảng chia 6:

6x1 = 6 6: 6 = 1

6x2 = 12 12 : 6 = 2

6x3 = 18 18 : 6 = 3

6x4 = 24 24 : 6 = 4

b. Thực hành:

Bài 1: Tính nhẩm

42 : 6 = 24 : 6 =

54 : 6 = 36 : 6 =

12 : 6 = 6 : 6 =

Bài 2: Tính

5 x 4 =

24 : 6 =

24 : 4 =

G: Sử dụng các tấm bìa có các chấm

tròn, HD học sinh quan sát, lập công

thức chia 6

H: Dựa vào bảng nhân 6, trao đổi

nhóm đôi lập nốt công thức chia 6

còn lại.

H: Đọc lại bảng chia 6 ( 3 em)

H: Nêu yêu cầu bài tập

H: Dựa vào bảng chia 6 nêu miệng

kết quả ( 4 em)

H+G: Nhận xét, đánh giá

G: Nêu yêu cầu

H: Dựa vào bảng nhân 6 nêu miệng

kết quả( 5 em)

H+G: Nhận xét, bổ sung, nêu được

mối quan hệ giữa phép nhân và phép

chia.

Bài 3: Giải bài toán

Độ dài của mỗi đoạn dây đồng là:

48 : 6 = 8 ( cm )

Đáp số: 8cm

3. Củng cố, dặn dò: ( 3 phút )

H: Đọc bài toán, xác định yêu cầu

của bài toán.

H: làm bài vào vở

H: Lên bảng thực hiện( 1 em)

- Nêu rõ cách tính.

G: Nhận xét, đánh giá.

G: Nhận xét chung giờ học.

G: HD bài tập ở buổi 2

Luyện tập

I.Mục tiêu:

- Giúp HS củng cố cách thực hiện phép chia trong phạm vi 6

- Nhận biết 1/6 của một hình chữ nhật trong một số trường hợp đơn giản.

- Rèn cho HS tính cần thận, chính xác.

II. Đồ dùng dạy - học:

- GV: Hình Minh hoạ BT4

- HS: SGK, VBT

III. Các hoạt động dạy - học:

Nội dung Cách thức tiến hành

A.Kiểm tra bài cũ: (5 phút)

- Đọc bảng chia 6

B.Bài mới:

1, Giới thiệu bài: (1 phút)

2, Luyện tập: ( 31 phút )

Bài 1: Tính nhẩm

a) 6 x 6 = 6 x 9 =

36 : 6 = 54 : 9 =

H: Đọc thuộc bảng chia 6 ( 2 em)

H+G: Nhận xét, đánh giá.

G: Giới thiệu qua KTBC

H: Nêu yêu cầu bài tập

H: Dựa vào bảng nhân, chia 6 nêu

miệng kết quả ( 4 em)

Bài 3: Tóm tắt

May 6 bộ: 18 m

May mỗi bộ: … m?

Bài 4: Đã tô màu vào 1/6 hình nào?

3. Củng cố, dặn dò: ( 3 phút )

H+G: Nhận xét, đánh giá

H: Chỉ ra được mối quan hệ giữa

phép nhân và phép chia.

G: Nêu yêu cầu

H+G: Phân tích, tóm tắt.

H: Giải bài toán vào nháp,

- Lên bảng chữa bài( 1 em)

H+G: Nhận xét, bổ sung

H: Chữa bài vào vở ô li

H: Nêu yêu cầu bài tập.

H: Quan sát hình, nêu miệng lời giải.

G: Nhận xét, đánh giá.

G: Nhận xét chung giờ học.

G: HD bài tập ở buổi 2( BT2)

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang