Thành viên idoc2012

Giáo án Toán lớp 2 - TÌM SỐ BỊ TRỪ

- 04/19/2013
Chia sẻ
/6 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (6 trang)
Thành viên idoc2012

Giáo án Toán lớp 2 - TÌM SỐ BỊ TRỪ

- 04/19/2013
4,655
Báo lỗi

Biết cách tìm số bị trừ trong phép trừ khi biết hiệu và số trừ . Áp dụng cách tìm số bị trừ để giải các bài tập có liên quan . Củng cố kỹ năng vẽ đoạn thẳng qua các điểm cho trước. Biểu tượng vẽ hai đoạn thẳng cắt nhau.

Nội dung
Microsoft Word - Giao an Toan 2 - Tim so bi tru

TÌM SỐ BỊ TRỪ

I. MỤC TIÊU :

Giúp HS :

 Biết cách tìm số bị trừ trong phép trừ khi biết hiệu và số

trừ .

 Áp dụng cách tìm số bị trừ để giải các bài tập có liên

quan .

 Củng cố kỹ năng vẽ đoạn thẳng qua các điểm cho trước.

Biểu tượng vẽ hai đoạn thẳng cắt nhau .

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC :

 Tờ bìa ( giấy ) kẻ 10 ô vuông như bài học .

 Kéo .

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU :

1. Giới thiệu bài :

GV viết lên bảng phép trừ 10 – 6 = 4. Yêu cầu HS gọi tên các

thành phần trong phép tính trừ sau đó ghi tên bài lên bảng .

2. Dạy – học bài mới :

2.1 Tìm số bị trừ :

Bài toán 1 :

- Có 10 ô vuông ( đưa ra mảnh giấy có

10 ô vuông ). Bớt đi 4 ô vuông. Hỏi còn

lại bao nhiêu ô vuông ?

- Làm thế nào để biết rằng còn lại bao

nhiêu ô vuông ?

- Hãy nêu tên các thành phần và kết quả

trong phép tính : 10 – 4 = 6 ( HS nêu,

GV gắn thanh thẻ ghi tên gọi ) .

Bài toán 2 :Có 1 mảnh giấy được cắt

làm hai phần. Phần thứ nhất có 4 ô

vuông. Phần thứ hai có 6 ô vuông. Hỏi

lúc đầu tờ giấy có bao nhiêu ô vuông ?

- Làm thế nào ra 10 ô vuông ?

Bước 2 : Giới thiệu kỹ thuật tính

- Nêu : Gọi số ô vuông ban đầu chưa

biết là x. Số ô vuông bớt đi là 4. Số ô

- Còn lại 6 ô vuông .

- Thực hiện phép tính 10 – 4 = 6 .

10 - 4 = 6

- Lúc đầu tờ giấy có 10 ô vuông .

- Thực hiện phép tính 4 + 6 = 10 .

- x – 4 = 6 .

Số bị Số trừ Số hiệu

vuông còn lại là 6. Hãy đọc cho cô phép

tính tương ứng để tìm số ô vuông còn lại

.

- Để tìm số ô vuông ban đầu chúng ta

làm gì ? Khi HS trả lời, GV ghi bảng : x

= 6 + 4

- Số ô vuông ban đầu là bao nhiêu ?

- Yêu cầu HS đọc lại phần tìm x trên

bảng .

- x gọi là gì trong phép tính x – 4 = 6 ?

- 6 gọi là gì trong phép tính x – 4 = 6 ?

- 4 gọi là gì trong phép tính x – 4 = 6 ?

- Vậy muốn tìm số bị trừ x ta làm thế

nào ?

- Yêu cầu nhiều HS nhắc lại .

- Thực hiện phép tính 4 + 6 .

- Là 10 .

- x – 4 = 6

x = 6 + 4

x = 10

- Là số bị trừ .

- Là hiệu .

- Là số trừ .

- Lấy hiệu cộng với số trừ .

- Nhắc lại quy tắc .

2.2 Luyện tập – thực hành :

Bài 1 :

Bài 2 :

- Cho HS nhắc lại cách tìm hiệu, tìm số

bị trừ trong phép trừ sau đó yêu cầu các

em tự làm bài .

- HS tự làm bài, 2 HS ngồi cạnh

nhau đổi vở để kiểm tra bài cho

nhau.

Bài 3 :

- Bài toán yêu cầu làm gì ?

- Bài toán cho biết gì về các số cần điền

?

- Yêu cầu HS tự làm bài .

- Điền số thích hợp vào ô trống .

- Là số bị trừ trong các phép trừ .

- HS làm bài .

- Đọc chữa ( 7 trừ 2 bằng 5, điền 7

- Yêu cầu HS tự làm bài vào Vở bài tập.

3 HS lên bảng làm bài .

- Gọi HS nhận xét bài bạn .

a) Tại sao x = 8 + 4 ?

a) Tại sao x = 18 + 9 ?

a) Tại sao x = 25 + 10 ?

- Làm bài tập .

- 3 HS lần lượt trả lời .

- Vì x là số bị trừ trong phép trừ

x – 4 = 8, 8 là hiệu, 4 là số trừ.

Muốn tính số bị trừ ta lấy hiệu

cộng số trừ ( 2 HS còn lại trả lời

tương tự).

- Gọi 1 HS đọc chữa bài .

- Nhận xét và cho điểm .

vào ô trống ... ) bài .

Bài 4 :

- Yêu cầu HS tự vẽ, tự ghi tên điểm .

- Có thể hỏi thêm :

+ Cách vẽ đoạn thẳng qua 2 điểm cho

trước.

+ Chúng ta dùng gì để ghi tên các điểm .

- Dùng chữ cái in hoa .

IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT HỌC :

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang