Tài liệu

Giáo án Toán lớp 2 - TÌM SỐ BỊ TRỪ

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2809     Tải về: 3     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu Giáo án Toán lớp 2 - TÌM SỐ BỊ TRỪ - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án Toán lớp 2 - TÌM SỐ BỊ TRỪ,Biết cách tìm số bị trừ trong phép trừ khi biết hiệu và số trừ . Áp dụng cách tìm số bị trừ để giải các bài tập có liên quan .…
background image

TÌM SỐ BỊ TRỪ  

 

I. 

MỤC TIÊU : 

Giúp HS  : 

  Biết cách tìm số bị trừ trong phép trừ khi biết hiệu và số 

trừ .  

  Áp dụng cách tìm số bị trừ để giải các bài tập có liên 

quan .  

  Củng cố kỹ năng vẽ đoạn thẳng qua các điểm cho trước. 

Biểu tượng vẽ hai đoạn thẳng cắt nhau . 

II.  ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : 

  Tờ bìa ( giấy ) kẻ 10 ô vuông như bài học . 

  Kéo . 

III.  CÁC  HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU : 

1. Giới thiệu bài :  

GV viết lên bảng phép trừ 10 – 6 = 4. Yêu cầu HS gọi tên các 

thành phần trong phép tính trừ sau đó ghi tên bài lên bảng . 

2.  Dạy – học bài mới : 

background image

2.1 Tìm số bị trừ : 

 

Bài toán 1 :  

 

- Có 10 ô vuông ( đưa ra mảnh giấy có 

10 ô vuông ). Bớt đi 4 ô vuông. Hỏi còn 

lại bao nhiêu ô vuông ? 

- Làm thế nào để  biết rằng còn lại bao 

nhiêu ô vuông ? 

- Hãy nêu tên các thành phần và kết quả 

trong phép tính : 10 – 4 = 6 ( HS nêu, 

GV gắn thanh thẻ ghi tên gọi ) . 

 

Bài toán 2 :Có 1 mảnh giấy được cắt 

làm hai phần. Phần thứ nhất có 4 ô 

vuông. Phần thứ hai có 6 ô vuông. Hỏi 

lúc đầu tờ giấy có bao nhi

êu ô vuông ? 

- Làm thế nào ra 10 ô vuông ? 

Bước 2 

: Giới thiệu kỹ thuật tính   

- Nêu : Gọi số ô vuông ban đầu chưa 

biết là x. Số ô vuông bớt đi là 4. Số ô 

  

 

- Còn lại 6 ô vuông . 

 

 

- Thực hiện phép tính 10 – 4 = 6 .  

 

       10       -      4       =     6 

 

 

 

- Lúc đầu tờ giấy có 10 ô vuông . 

 

 

 

-  Thực hiện phép tính 4 + 6 = 10 . 

 

- x – 4 = 6 . 

 

Số bị 

Số  trừ 

Số  hiệu  

background image

vuông còn lại là 6. Hãy đọc cho cô phép 

tính tương ứng để t

ìm số ô vuông còn lại 

- Để tìm số ô vuông ban đầu chúng ta 

làm gì ? Khi HS trả lời, GV ghi bảng : x 

= 6 + 4  

- Số ô vuông ban đầu là bao nhiêu ? 

- Yêu cầu HS đọc lại phần tìm x trên 

bảng . 

 

 

- x gọi là gì trong phép tính x – 4 = 6 ? 

- 6 gọi là gì trong phép tính x – 4 = 6 ? 

- 4 gọi là gì trong phép tính x – 4 = 6 ? 

- Vậy muốn tìm số bị trừ x ta làm thế 

nào ? 

- Yêu cầu nhiều HS nhắc lại .  

 

 

- Thực hiện phép tính 4 + 6 . 

 

- Là 10 .  

-   x – 4 = 6 

          x = 6 + 4 

          x = 10 

- Là số bị trừ . 

- Là hiệu . 

- Là số trừ . 

- Lấy hiệu cộng với số trừ . 

- Nhắc lại quy tắc . 

 

2.2 Luyện tập – thực hành : 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo án Toán lớp 2 - TÌM SỐ BỊ TRỪ

Biết cách tìm số bị trừ trong phép trừ khi biết hiệu và số trừ . Áp dụng cách tìm số bị trừ để giải các bài tập có liên quan . Củng cố kỹ năng vẽ đoạn thẳng qua các điểm cho trước. Biểu tượng vẽ hai đoạn thẳng cắt nhau.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 193 Lượt xem: 61664
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 30 Lượt xem: 54652
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 565 Lượt xem: 54342
Có thể bạn quan tâm