Tài liệu

Giáo án Toán lớp 2 - 11 TRỪ ĐI MỘT SỐ 11 – 5

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 704     Tải về: 4     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 7
Tài liệu Giáo án Toán lớp 2 - 11 TRỪ ĐI MỘT SỐ 11 – 5 - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án Toán lớp 2 - 11 TRỪ ĐI MỘT SỐ 11 – 5,Giúp HS : Biết cách thực hiện phép trừ 11 – 5 . Lập và thuộc lòng bảng công thức : 11 trừ đi một số . Áp dụng bảng trừ đã học để…
background image

                     

 

11 TRỪ ĐI MỘT SỐ  

11 – 5  

I. 

MỤC TIÊU : 

Giúp HS  : 

  Biết cách thực hiện phép trừ 11 – 5  .  

  Lập và thuộc lòng bảng công thức : 11 trừ đi một số . 

  Áp dụng bảng trừ đã học để giải các bài toán có liên 

quan . 

  Củng cố về tên gọi thành phần và kết quả của phép trừ 

II. 

ĐỒ D

ÙNG DẠY – HỌC : 

    Que tính . 

III.  CÁC  HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU : 

1. Kiểm tra bài cũ  :  

- Gọi 2 HS lên bảng thực hiện các yêu cầu sau : 

  + HS 1 : Đặt tính v

à thực hiện phep tính : 30 – 8 ; 40 - 18 . 

 + HS 2 : Tìm x : x + 14 = 60; 12 + x = 30 . 

background image

- Yêu cầu HS dưới lớp nhẩm nhanh kết quả phép trừ : 

             20 – 6; 90 – 18; 40 – 12; 60 – 8 . 

- Nhận xét và cho điểm HS . 

2.  Dạy – học bài mới : 

2.1 Giới thiệu bài : 

 

Trong bài học hôm nay chúng ta sẽ học các phép tính trừ  có 

dạng : 11 trừ đi một số, 11 – 5 . 

2.2 Phép trừ 11 – 5 : 

 

 

Bước 1 

: Nêu vấn đề  

 

- Đưa ra bài toán : Có 11 que tính ( cầm 

que tính ), bớt 5 que tính. Hỏi còn lại 

bao nhiêu  que tính ? 

- Yêu cầu HS nhắc lại bài. ( có thể đặt 

từng câu hỏi gợi ý : Cô có bao nhiêu que 

tính ? Cô muốn bớt đi bao nhiêu que 

tính ? ) . 

- Để biết còn lại bao nhiêu que tính ta 

phải làm gì  ? 

- Viết lên bảng 11 – 5 . 

  

- Nghe và phân tích đề toán . 

 

 

 

 

 

- Thực hiện phép trừ 11 – 5 .  

 

 

 

background image

Bước 2 

: Tìm kết quả  

- Yêu cầu HS lấy 11 que tính, suy nghĩ 

và tìm cách bớt 5 que tính , sau đó yêu 

cầu trả lời xem còn lại bao nhiêu que . 

- Yêu cầu HS nêu cách bớt của mình  

  + Hướng dẫn lại cho HS cách bớt hợp 

lý nhất . 

- Có bao nhiêu que tính tất cả ? 

 

- Đầu tiên cô bớt 1 que tính rời trước. 

Chúng ta còn phải bớt bao nhiêu que 

tính nữa ? 

- Vì sao ? 

- Để bớt được 4 que tính nữa cô tháo 1 

bó thành 10 que tính rời. Bớt 4 que còn 

lại 6 que . 

- Vậy 11 que tính bớt 5 que tính còn lại 

mấy que tính ? 

- Vậy 11 – 5 bằng mấy ? 

 

- Thao tác trên que tính . Trả lời : 

còn 6 que tính . 

 

-  Trả lời . 

 

 

- Có 11 que tính ( có 1 bó que tính 

và 1 que tính rời ) . 

- Bớt 4 que nữa . 

 

- Vì 4 + 1 = 5 . 

 

 

 

- Còn 6 que tính . 

 

- 11 trừ 5 bằng 6 . 

 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo án Toán lớp 2 - 11 TRỪ ĐI MỘT SỐ 11 – 5

Giúp HS : Biết cách thực hiện phép trừ 11 – 5 . Lập và thuộc lòng bảng công thức : 11 trừ đi một số . Áp dụng bảng trừ đã học để giải các bài toán có liên quan . Củng cố về tên gọi thành phần và kết quả của phép trừ .

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 193 Lượt xem: 61664
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 30 Lượt xem: 54652
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 565 Lượt xem: 54342
Có thể bạn quan tâm