Tài liệu

Giáo án Toán lớp 1 - Số 0 trong phép trừ

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1340     Tải về: 3     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 21
Tài liệu Giáo án Toán lớp 1 - Số 0 trong phép trừ - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án Toán lớp 1 - Số 0 trong phép trừ,MỤC TIÊU : + Giúp học sinh : - Bước đầu nắm được 0 là kết quả của phép tính trừ có 2 số bằng nhau, một số trừ đi 0 cho kết quả…
Tên Bài Dy : S 0
TRONG PHÉP TR
I. MC TIÊU :
+ Giúp hc sinh : - ớc đầu nm đưc 0 là kết qu ca phép tính tr có 2
s bng nhau, mt s trđi 0 cho kết qu chính sđó, biết thc hành tính
trong các trưng hp này
- Tp biu th tình hung trong tranh bng phépnh tr
thích hp .
II. ĐỒ DÙNG DY HC :
+ Tranh như SGK / 61 – B thc hành toán
+ Tranh bài tp s 3 / 61
III. CÁC HOT ĐỘNG DY HC CH YU :
1.Ổn Định :
+ Hát – chun bị đồ dùng hc tp
2.Kim tra bài cũ :
+Gi 3 học sinh đọc li bng cng tr trong phm vi 5
+ Giáo viên nhn xét i làm ca hc sinh v Bài tp toán
+ Sa i tp 3 trên bng lp. ( 3 hc sinh lên bng )
+ Nhn xét bài cũ - Ktcb bài mi
3. Bài mi :
TG
HOT ĐỘNG CA GIÁO VIÊN HOT ĐỘNG CA HC
SINH
Hot động 1 : Gii thiu s 0 trong
phép tr.
Mt :Hc sinh nm đưc ni dung
i ,đầu i dy .
-Giáo viên gii thiu bài ghi đu
i lên bng .
-Gii thiu phép tr : 1- 1 =0
-Hướng dn hc sinh quan t hình
v và nêu i toán
-Gợi ý để hc sinh nêu :
-Giáo viên viết bng : 1 – 1 = 0
-Hc sinh lp lại đầu bài
-Trong chung 1 con vt , 1
con vt chy ra khi chung . Hi
trong chung còn my con vt ?
- 1 con vt bt 1 con vt còn 0
con vt
- 1 – 1 = 0
- 10 em - Đt
Liên hệ quảng cáo

-Gi học sinh đọc li
-Gii thiu phép tr : 3 – 3 = 0
-Tiến hành tương tự như trên .
-Cho hc sinh nhn xét 2 phép tính
1 – 1 = 0
3 – 3 = 0
-Gii thiu phép tr Mt s trđi
0
a) Gii thiu phép tr 40 = 4
-Giáo viên cho hc sinh quan t
hình v và nêu vấn đề
-Giáo viên nêu : 0 bt hình nào
bt 0 hình vuông “
-Giáo viên gợi ý để hc sinh nêu
-Giáo viên ghi : 4 0 = 4 Gi hc
sinh đọc li
-b)Gii thiu phép tr : 5 – 0 = 5
(Tiến hành như trên )
-Hai s ging nhau tr
nhau thì kết qu bng 0
-Mt s trừ đi s đó thì bng 0
- Tt c có 4 hình vuông,
không bt đi hình nào. Hi còn li
my hình vuông ?
- 4 Hình vuông bt 0 hình
vuông còn 4 hình vuông : 4- 0 = 4
-5 em đc - đt
-S nào trđi 0 thì bng chính
s đó
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo án Toán lớp 1 - Số 0 trong phép trừ

MỤC TIÊU : + Giúp học sinh : - Bước đầu nắm được 0 là kết quả của phép tính trừ có 2 số bằng nhau, một số trừ đi 0 cho kết quả là chính số đó, và biết thực hành tính trong các trường hợp này - Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng phép tính trừ thích hợp . II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : + Tranh như SGK / 61 – Bộ thực hành toán + Tranh bài tập số 3 / 61 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1.Ổn Định : + Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập 2.Kiểm tra bài cũ : +Gọi 3 học sinh đọc lại bảng cộng trừ trong phạm vi 5 + Giáo viên nhận xét bài làm của học sinh ở vở Bài tập toán + Sửa bài tập 3 trên bảng lớp. ( 3 học sinh lên bảng ) + Nhận xét bài cũ - Ktcb bài mới.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm