Tài liệu

Giáo án Toán lớp 1 - Số 0 trong phép trừ

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1013     Tải về: 2     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 21
Tài liệu Giáo án Toán lớp 1 - Số 0 trong phép trừ - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án Toán lớp 1 - Số 0 trong phép trừ,MỤC TIÊU : + Giúp học sinh : - Bước đầu nắm được 0 là kết quả của phép tính trừ có 2 số bằng nhau, một số trừ đi 0 cho kết quả…
background image

Tên Bài Dạy :   SỐ  0 

TRONG PHÉP TRỪ 

 

I. MỤC TIÊU :  

  + Giúp học sinh : - Bước đầu nắm được 0 là kết quả của phép tính trừ có 2 

số bằng nhau, một  số  trừ đi  0 cho kết quả là  chính số đó, và biết  thực hành tính 

trong các trường hợp này  

                                - Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng phép tính trừ 

thích hợp . 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 

  + Tranh như SGK / 61 – Bộ thực hành toán  

  + Tranh bài tập số 3 / 61  

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 

1.Ổn Định : 

+ Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập  

2.Kiểm tra bài cũ : 

+Gọi 3 học sinh đọc lại bảng cộng  trừ trong phạm vi 5  

+ Giáo viên nhận xét bài làm của học sinh ở vở Bài tập toán 

background image

+ Sửa bài tập 3 trên bảng lớp. ( 3 học sinh lên bảng ) 

+ Nhận xét bài cũ - Ktcb bài mới  

    3.   Bài mới :   

TG 

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC 

SINH 

 

Hoạt động 1 :  Giới thiệu số 0 trong 

phép trừ. 

Mt  :Học  sinh  nắm  được  nội  dung 

bài ,đầu bài dạy .  

-Giáo  viên  giới  thiệu  bài  –  ghi  đầu 

bài lên bảng . 

-Giới thiệu phép trừ :  1- 1 =0 

-Hướng dẫn  học sinh quan  sát  hình 

vẽ và nêu bài toán  

 

 

-Gợi ý để học sinh nêu :  

-Giáo viên viết bảng :  1 – 1 = 0  

 

 

-Học sinh lặp lại đầu bài  

 

-Trong chuồng có 1 con vịt , 1 

con  vịt  chạy  ra  khỏi  chuồng  .  Hỏi 

trong chuồng còn mấy con vịt ? 

- 1  con vịt bớt 1  con vịt còn  0 

con vịt  

 1 – 1 = 0  

- 10 em   - Đt  

 

 

background image

-Gọi học sinh đọc lại  

-Giới thiệu phép trừ :  3 – 3 = 0  

-Tiến hành tương tự như trên . 

-Cho học sinh nhận xét 2 phép tính  

  1 – 1 = 0  

 3 – 3 = 0  

-Giới thiệu phép trừ ” Một số trừ đi 

0 “ 

 a) Giới thiệu phép trừ  4 – 0 = 4  

-Giáo  viên  cho  học  sinh  quan  sát 

hình vẽ và nêu vấn đề  

-Giáo viên nêu : “ 0 bớt hình nào là 

bớt 0 hình vuông “ 

-Giáo viên gợi ý để học sinh nêu  

 

-Giáo viên ghi :  4 – 0 = 4  Gọi học 

sinh đọc lại  

-b)Giới thiệu phép trừ  :  5 – 0 = 5 

       (Tiến hành như trên ) 

-Hai  số  giống  nhau  mà  trừ 

nhau thì kết quả bằng 0  

-Một số trừ đi số đó thì bằng 0  

 

 

-  Tất  cả  có  4  hình  vuông, 

không  bớt  đi  hình  nào.  Hỏi  còn  lại 

mấy hình vuông ? 

-  4  Hình  vuông  bớt  0  hình 

vuông còn 4 hình vuông  :    4- 0 = 4  

-5 em đọc   - đt  

 

 

-Số nào trừ đi 0 thì bằng chính 

số đó  

 

 

 

 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo án Toán lớp 1 - Số 0 trong phép trừ

MỤC TIÊU : + Giúp học sinh : - Bước đầu nắm được 0 là kết quả của phép tính trừ có 2 số bằng nhau, một số trừ đi 0 cho kết quả là chính số đó, và biết thực hành tính trong các trường hợp này - Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng phép tính trừ thích hợp . II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : + Tranh như SGK / 61 – Bộ thực hành toán + Tranh bài tập số 3 / 61 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1.Ổn Định : + Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập 2.Kiểm tra bài cũ : +Gọi 3 học sinh đọc lại bảng cộng trừ trong phạm vi 5 + Giáo viên nhận xét bài làm của học sinh ở vở Bài tập toán + Sửa bài tập 3 trên bảng lớp. ( 3 học sinh lên bảng ) + Nhận xét bài cũ - Ktcb bài mới.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm