Tài liệu

Giáo án Toán lớp 1 - Số 0 trong phép trừ

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1384     Tải về: 3     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 21
Tài liệu Giáo án Toán lớp 1 - Số 0 trong phép trừ - tài liệu, sách iDoc.VnMỤC TIÊU : + Giúp học sinh : - Bước đầu nắm được 0 là kết quả của phép tính trừ có 2 số bằng nhau, một số trừ
Tên Bài Dy : S 0
TRONG PHÉP TR
I. MC TIÊU :
+ Giúp hc sinh : - ớc đầu nm đưc 0 là kết qu ca phép tính tr có 2
s bng nhau, mt s trđi 0 cho kết qu chính sđó, biết thc hành tính
trong các trưng hp này
- Tp biu th tình hung trong tranh bng phépnh tr
thích hp .
II. ĐỒ DÙNG DY HC :
+ Tranh như SGK / 61 – B thc hành toán
+ Tranh bài tp s 3 / 61
III. CÁC HOT ĐỘNG DY HC CH YU :
1.Ổn Định :
+ Hát – chun bị đồ dùng hc tp
2.Kim tra bài cũ :
+Gi 3 học sinh đọc li bng cng tr trong phm vi 5
+ Giáo viên nhn xét i làm ca hc sinh v Bài tp toán
+ Sa i tp 3 trên bng lp. ( 3 hc sinh lên bng )
+ Nhn xét bài cũ - Ktcb bài mi
3. Bài mi :
TG
HOT ĐỘNG CA GIÁO VIÊN HOT ĐỘNG CA HC
SINH
Hot động 1 : Gii thiu s 0 trong
phép tr.
Mt :Hc sinh nm đưc ni dung
i ,đầu i dy .
-Giáo viên gii thiu bài ghi đu
i lên bng .
-Gii thiu phép tr : 1- 1 =0
-Hướng dn hc sinh quan t hình
v và nêu i toán
-Gợi ý để hc sinh nêu :
-Giáo viên viết bng : 1 – 1 = 0
-Hc sinh lp lại đầu bài
-Trong chung 1 con vt , 1
con vt chy ra khi chung . Hi
trong chung còn my con vt ?
- 1 con vt bt 1 con vt còn 0
con vt
- 1 – 1 = 0
- 10 em - Đt
-Gi học sinh đọc li
-Gii thiu phép tr : 3 – 3 = 0
-Tiến hành tương tự như trên .
-Cho hc sinh nhn xét 2 phép tính
1 – 1 = 0
3 – 3 = 0
-Gii thiu phép tr Mt s trđi
0
a) Gii thiu phép tr 40 = 4
-Giáo viên cho hc sinh quan t
hình v và nêu vấn đề
-Giáo viên nêu : 0 bt hình nào
bt 0 hình vuông “
-Giáo viên gợi ý để hc sinh nêu
-Giáo viên ghi : 4 0 = 4 Gi hc
sinh đọc li
-b)Gii thiu phép tr : 5 – 0 = 5
(Tiến hành như trên )
-Hai s ging nhau tr
nhau thì kết qu bng 0
-Mt s trừ đi s đó thì bng 0
- Tt c có 4 hình vuông,
không bt đi hình nào. Hi còn li
my hình vuông ?
- 4 Hình vuông bt 0 hình
vuông còn 4 hình vuông : 4- 0 = 4
-5 em đc - đt
-S nào trđi 0 thì bng chính
s đó
Giáo án Toán lớp 1 - Số 0 trong phép trừ
MỤC TIÊU : + Giúp học sinh : - Bước đầu nắm được 0 là kết quả của phép tính trừ có 2 số bằng nhau, một số trừ đi 0 cho kết quả là chính số đó, và biết thực hành tính trong các trường hợp này - Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng phép tính trừ thích hợp . II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : + Tranh như SGK / 61 – Bộ thực hành toán + Tranh bài tập số 3 / 61 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1.Ổn Định : + Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập 2.Kiểm tra bài cũ : +Gọi 3 học sinh đọc lại bảng cộng trừ trong phạm vi 5 + Giáo viên nhận xét bài làm của học sinh ở vở Bài tập toán + Sửa bài tập 3 trên bảng lớp. ( 3 học sinh lên bảng ) + Nhận xét bài cũ - Ktcb bài mới.
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm