Tài liệu

Giáo án Toán lớp 1 - Độ dài đoạn thẳng

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1290     Tải về: 11     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu Giáo án Toán lớp 1 - Độ dài đoạn thẳng - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án Toán lớp 1 - Độ dài đoạn thẳng,MỤC TIÊU : + Giúp học sinh : - Có biểu tượng về “ dài hơn – ngắn hơn “ từ đó có biểu tượng về độ dài đoạn thẳng thông qua đặc…
background image

 

Tên Bài Dạy : ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG 

 

I. MỤC TIÊU :  

  + Giúp học sinh : 

  - Có biểu tượng về “ dài hơn – ngắn hơn “ từ đó có biểu tượng về độ dài 

đoạn thẳng thông qua đặc tính “ dài – ngắn ‘ của chúng  

  - Biết so  sánh độ dài 2 đoạn  thẳng tuỳ  ý  bằng 2  cách  :  so sánh  trực tiếp 

hoặc so sánh gián tiếp qua độ dài trung gian  

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 

  + Một số thước bút có độ dài khác nhau , màu sắc khác nhau . 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 

1.Ổn Định : 

+ Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập  

2.Kiểm tra bài cũ : 

+ Gọi 3 học sinh lên bảng vẽ đoạn thẳng và đặt tên cho đoạn thẳng đó  

+  Học  sinh  dưới  lớp  vẽ  vào  bảng  con  1  đoạn  thẳng  và  đặt  tên  cho 

đoạn thẳng  

+ Giáo viên nhận xét, sửa sai cho học sinh  

background image

 

+Giáo viên treo 1 số hình yêu cầu học sinh đếm số đoạn thẳng trong 

mỗi hình  

+ Nhận xét bài cũ – KTCB bài mới  

    3.   Bài mới :   

TG 

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC 

SINH 

 

Hoạt động 1 :  Giới thiệu độ dài đoạn 

thẳng. 

Mt  :Dạy  biểu  tượng  “  dài  hơn-  ngắn 

hơn  “  và  so  sánh  trực  tiếp  độ  dài  2  đoạn 

thẳng. 

a)  -Giáo  viên  giơ  2  chiếc  thước  (độ 

dài khác nhau ) Hỏi : “làm thế nào để biết cái 

nào dài hơn cái nào ngắn hơn ? “  

 

 

 

-Gọi  học  sinh  lên  so  sánh  2  cây  bút 

màu, 2 que tính  

-Yêu  cầu học  sinh  xem  hình  vẽ  trong 

 

 

 

-Học  sinh  suy  nghĩ  và  theo 

hướng  dẫn  của  giáo  viên  –  Học  sinh 

nêu  được  :  chập  2  chiếc  thước  sao 

cho chiếc  thước có  1  đầu bằng nhau, 

rồi nhìn vào đầu kia thì biết chiếc nào 

dài hơn  

-Học  sinh  nêu  được  :  Cây  bút 

đen  dài  hơn  cây  bút  đỏ.  Cây  bút  đỏ 

ngắn hơn cây bút đen  

 

 

background image

 

SGK và nói được “ Thước trên dài hơn thước 

dưới , thước dưới ngắn hơn thước trên “ và “ 

Đoạn  thẳng  AB  ngắn  hơn  Đoạn  thẳng  CD 

…” 

-Giáo  viên  hướng  dẫn  học  sinh  thực 

hành so sánh từng cặp 2 đoạn thẳng trong bài 

tập  1  rồi  nêu  :  “  Đoạn  thẳng  MN  dài  hơn 

Đoạn  thẳng  PQ  .  Đoạn  thẳng  PQ  ngắn  hơn 

Đoạn thẳng MN “ 

b)  Từ  các  biểu  tượng  về  “  dài  hơn- 

ngắn hơn “ giúp học sinh rút ra kết luận  

Hoạt  động  2  :    So  sánh  độ  dài  đoạn 

thẳng. 

Mt  :  Học  sinh  biết  so  sánh  gián  tiếp 

độ dài 2 đoạn thẳng qua độ dài trung gian  

-  Yêu  cầu  học  sinh  xem  hình  trong 

SGK  và  nói  “  có  thể  so  sánh  độ  dài  đoạn 

thẳng  với  độ  dài  gang  tay”.  “Đoạn  thẳng 

trong hình vẽ dài 3 gang tay nên đoạn thẳng 

này dài hơn 1 gang tay “   

-Giáo  viên đo  đoạn  thẳng  vẽ  sẵn  trên 

bảng bằng gang tay để học sinh quan sát  

-Giáo viên nói : Có thể đặt 1 ô vuông 

vào  đoạn  thẳng  trên  –  có  thể  đặt  3  ô  vuông 

 

 

 

 

-Học  sinh  nhận  ra  :  Mỗi  đoạn 

thẳng  có  1  độ  dài  khác nhau.    Muốn 

so sánh chúng ta phải đặt 1 đầu của 2 

đoạn thẳng  bằng nhau.  Nhìn vào  đầu 

kia  sẽ  biết  được  đoạn  thẳng  nào  dài 

hơn  

 

 

 

 

 

 

 

-Học  sinh  quan  sát    hình  vẽ 

tiếp  sau  và  nêu  được  đoạn  thẳng  ở 

trên ngắn hơn . đoạn thẳng ở dưới dài 

Giáo án Toán lớp 1 - Độ dài đoạn thẳng

MỤC TIÊU : + Giúp học sinh : - Có biểu tượng về “ dài hơn – ngắn hơn “ từ đó có biểu tượng về độ dài đoạn thẳng thông qua đặc tính “ dài – ngắn ‘ của chúng - Biết so sánh độ dài 2 đoạn thẳng tuỳ ý bằng 2 cách : so sánh trực tiếp hoặc so sánh gián tiếp qua độ dài trung gian II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : + Một số thước bút có độ dài khác nhau , màu sắc khác nhau . III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1.Ổn Định : + Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập 2.Kiểm tra bài cũ : + Gọi 3 học sinh lên bảng vẽ đoạn thẳng và đặt tên cho đoạn thẳng đó + Học sinh dưới lớp vẽ vào bảng con 1 đoạn thẳng và đặt tên cho đoạn thẳng + Giáo viên nhận xét, sửa sai cho học sinh

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 194 Lượt xem: 61979
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 31 Lượt xem: 55226
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 565 Lượt xem: 54572
Có thể bạn quan tâm