Thành viên idoc2012

Giáo án Toán lớp 1 - Độ dài đoạn thẳng

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/3 trang
Tải xuống
Thành viên idoc2012

Giáo án Toán lớp 1 - Độ dài đoạn thẳng

- 12 tháng trước
1,804
Báo lỗi

MỤC TIÊU : + Giúp học sinh : - Có biểu tượng về “ dài hơn – ngắn hơn “ từ đó có biểu tượng về độ dài đoạn thẳng thông qua đặc tính “ dài – ngắn ‘ của chúng - Biết so sánh độ dài 2 đoạn thẳng tuỳ ý bằng 2 cách : so sánh trực tiếp hoặc so sánh gián tiếp qua độ dài trung gian II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : + Một số thước bút có độ dài khác nhau , màu sắc khác nhau . III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1.Ổn Định : + Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập 2.Kiểm tra bài cũ : + Gọi 3 học sinh lên bảng vẽ đoạn thẳng và đặt tên cho đoạn thẳng đó + Học sinh dưới lớp vẽ vào bảng con 1 đoạn thẳng và đặt tên cho đoạn thẳng + Giáo viên nhận xét, sửa sai cho học sinh

Nội dung

Tên Bài Dạy : ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG

I. MỤC TIÊU :

+ Giúp học sinh :

- Có biểu tượng về “ dài hơn – ngắn hơn “ từ đó có biểu tượng về độ dài

đoạn thẳng thông qua đặc tính “ dài – ngắn ‘ của chúng

- Biết so sánh độ dài 2 đoạn thẳng tuỳ ý bằng 2 cách : so sánh trực tiếp

hoặc so sánh gián tiếp qua độ dài trung gian

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

+ Một số thước bút có độ dài khác nhau , màu sắc khác nhau .

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

1.Ổn Định :

+ Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập

2.Kiểm tra bài cũ :

+ Gọi 3 học sinh lên bảng vẽ đoạn thẳng và đặt tên cho đoạn thẳng đó

+ Học sinh dưới lớp vẽ vào bảng con 1 đoạn thẳng và đặt tên cho

đoạn thẳng

+ Giáo viên nhận xét, sửa sai cho học sinh

+Giáo viên treo 1 số hình yêu cầu học sinh đếm số đoạn thẳng trong

mỗi hình

+ Nhận xét bài cũ – KTCB bài mới

3. Bài mới :

TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC

SINH

Hoạt động 1 : Giới thiệu độ dài đoạn

thẳng.

Mt :Dạy biểu tượng “ dài hơn- ngắn

hơn “ và so sánh trực tiếp độ dài 2 đoạn

thẳng.

a) -Giáo viên giơ 2 chiếc thước (độ

dài khác nhau ) Hỏi : “làm thế nào để biết cái

nào dài hơn cái nào ngắn hơn ? “

-Gọi học sinh lên so sánh 2 cây bút

màu, 2 que tính

-Yêu cầu học sinh xem hình vẽ trong

-Học sinh suy nghĩ và theo

hướng dẫn của giáo viên – Học sinh

nêu được : chập 2 chiếc thước sao

cho chiếc thước có 1 đầu bằng nhau,

rồi nhìn vào đầu kia thì biết chiếc nào

dài hơn

-Học sinh nêu được : Cây bút

đen dài hơn cây bút đỏ. Cây bút đỏ

ngắn hơn cây bút đen

SGK và nói được “ Thước trên dài hơn thước

dưới , thước dưới ngắn hơn thước trên “ và “

Đoạn thẳng AB ngắn hơn Đoạn thẳng CD

…”

-Giáo viên hướng dẫn học sinh thực

hành so sánh từng cặp 2 đoạn thẳng trong bài

tập 1 rồi nêu : “ Đoạn thẳng MN dài hơn

Đoạn thẳng PQ . Đoạn thẳng PQ ngắn hơn

Đoạn thẳng MN “

b) Từ các biểu tượng về “ dài hơn-

ngắn hơn “ giúp học sinh rút ra kết luận

Hoạt động 2 : So sánh độ dài đoạn

thẳng.

Mt : Học sinh biết so sánh gián tiếp

độ dài 2 đoạn thẳng qua độ dài trung gian

- Yêu cầu học sinh xem hình trong

SGK và nói “ có thể so sánh độ dài đoạn

thẳng với độ dài gang tay”. “Đoạn thẳng

trong hình vẽ dài 3 gang tay nên đoạn thẳng

này dài hơn 1 gang tay “

-Giáo viên đo đoạn thẳng vẽ sẵn trên

bảng bằng gang tay để học sinh quan sát

-Giáo viên nói : Có thể đặt 1 ô vuông

vào đoạn thẳng trên – có thể đặt 3 ô vuông

-Học sinh nhận ra : Mỗi đoạn

thẳng có 1 độ dài khác nhau. Muốn

so sánh chúng ta phải đặt 1 đầu của 2

đoạn thẳng bằng nhau. Nhìn vào đầu

kia sẽ biết được đoạn thẳng nào dài

hơn

-Học sinh quan sát hình vẽ

tiếp sau và nêu được đoạn thẳng ở

trên ngắn hơn . đoạn thẳng ở dưới dài

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang