Tài liệu

Giáo án Toán 12 ban cơ bản : Tên bài dạy : LÔGARIT

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1901     Tải về: 13     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 18
Tài liệu Giáo án Toán 12 ban cơ bản : Tên bài dạy : LÔGARIT - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án Toán 12 ban cơ bản : Tên bài dạy : LÔGARITI) Mục tiêu: 1) Về kiến thức : - Biết khái niệm lôgarit cơ số a (a 0, a
LÔGARIT
I) Mục tiêu:
1) Về kiến thức :
- Biết khái niệm lôgarit cơ số a (a > 0, a
1) của một số dương
- Biết các tính chất của logarit (so sánh hai lôgarit cùng số, qui tắc tính
lôgarit, đổi cơ số lôgarit)
- Biết các khái nim lôgarit thập phân, số e và lôgarit tự nhiên
2) Về kỹ năng:
- Biết vận dụng định nghĩa để tính một số biểu thức chứa lôgarit đơn giản
- Biết vn dụng c tính chất của lôgarit vào các bài tập biến đổi, tính toán
các biểu thức chứa lôgarit
3) Về tư duy và thái độ:
- Tích cực tham gia vào bài học có tinh thần hợp tác
- Biết qui lạ về quen. Rèn luyện tư duy gic
II) Chuẩn bị của GV và HS
GV: Giáo án, phiếu học tập
HS: SGK, giảic bài tập về nhà và đọc qua nội dung bài mới ở nhà
III) Phương pháp : Gợi mở, vấn đáp, hoạt động nhóm
IV) Tiến trìnnh bài học:
1) Ổn định: (1’)
2) Kiểm tra bài cũ : (4’)
uhỏi1: Phát biểu khái niệm hàm slũy thừa
uhỏi2: Phát biểu và viết lại biểu thức biểu diễn định vcách tính đạo
hàm của hàm số lũy thừa, hàm s chứa căn thức bậc n
3) i mới:
Tiết 1:
Họat động 1: Khái niệm về lôgarit
1) Định nghĩa
TG
Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi Bảng
10
GV định hướng HS
nghiên cứu định nghĩa
lôgarit bằng việc đưa
ra bài toán cụ thể
Tìm x biết :
a) 2
x
= 8
b) 2
x
= 3
Dẫn dắt HS đến định
HS tiến hành nghn cứu
nội dung ở SGK
- HS trả lời
a) x = 3
b) x = ? chú ý GV hướng
dẫn
I) Khái niệm
lôgarit:
1) Định nghĩa:
Cho 2 sdương a, b
với
a
1. S
thỏa mãn
đẳng thức
a = b
được gọi là lôgarit
nghĩa SGK, GV lưu ý
HS: Trong biểu thức
a
log b
số a và biểu
thức lấy logarit b phải
thõa mãn :
HS tiếp thu ghi nhớ
sa của b và hiệu
a
log b
a
= log b a b
TG
Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi Bảng
Giáo án Toán 12 ban cơ bản : Tên bài dạy : LÔGARIT
Giáo án Toán 12 ban cơ bản : Tên bài dạy : LÔGARITI) Mục tiêu: 1) Về kiến thức : - Biết khái niệm lôgarit cơ số a (a 0, a  1) của một số dương - Biết các tính chất của logarit (so sánh hai lôgarit cùng cơ số, qui tắc tính lôgarit, đổi cơ số lôgarit) - Biết các khái niệm lôgarit thập phân, số e và lôgarit tự nhiên 2) Về kỹ năng: - Biết vận dụng định nghĩa để tính một số biểu thức chứa lôgarit đơn giản - Biết vận dụng các tính chất của lôgarit vào các bài tập biến đổi
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1901     Tải về: 13     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm