Thành viên idoc2012

Giáo án tin học lớp 8 - học vẽ hình với phần mềm geogebra tiết 3

- 10/24/2012
Chia sẻ
/5 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (5 trang)
Thành viên idoc2012

Giáo án tin học lớp 8 - học vẽ hình với phần mềm geogebra tiết 3

- 10/24/2012
1,995
Báo lỗi

Mục tiêu - Học sinh thực hành được các ứng dụng cơ bản của phần mềm vẽ hình học geogebra. - Vẽ được một số hình đơn giản khi sử dụng phần mềm geogebra này. - Hứng thú và yêu thích môn học. II. Chuẩn bị - Giáo viên: Sách giáo khoa, giáo án, phòng máy tính hoạt động tốt. - Học sinh: Đọc tài liệu ở nhà trước khi. III.

Nội dung

Tiết 46 Ngày soạn: 29/01/2009

Ngày dạy: 17/02

Giáo án tin học lớp 8 học vẽ hình với phần mềm geogebra

I. Mục tiêu

- Học sinh thực hành được các ứng dụng cơ bản

của phần mềm vẽ hình học geogebra.

- Vẽ được một số hình đơn giản khi sử dụng phần

mềm geogebra này.

- Hứng thú và yêu thích môn học.

II. Chuẩn bị

- Giáo viên: Sách giáo khoa, giáo án, phòng máy

tính hoạt động tốt.

- Học sinh: Đọc tài liệu ở nhà trước khi.

III. Tiến trình dạy – học

Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ.

?Khởi động phần mềm geogebra và vẽ tam giác

vuông ABC.

Hoạt động 2:Thực hành .

1. Vẽ tam giác, tứ giác.

Dùng công cụ

đoạn thẳng vẽ

các cạnh của

tam giác.

Dùng công cụ

đoạn thẳng vẽ

các cạnh của

tứ giác.

2. Vẽ hình thang.

- Thực hiện nghiêm túc các

yêu cầu của giáo viên.

- HS tích cực thực hành

theo nhóm.

- Thực hiện lưu các hình

vừa vẽ.

- Thực hiện vẽ hình theo

yêu cầu.

Cho trước ba

đỉnh A, B, C.

Dựng đỉnh D

của hình thang

ABCD dựa

trên các công

cụ đoạn thẳng

và đường song

song.

3. Vẽ hình thang cân.

Cho trước ba

đỉnh A, B, C.

Dựng đỉnh D

của hình thang

cân ABCD dựa

trên các công cụ

- Thực hiện theo nhóm để

hoàn thành hình.

- Nhóm nào làm xong báo

cáo kết quả.

đoạn thẳng,

đường trung trực

và phép biến đổi

đối xứng qua

trục.

Hoạt động 3: Củng cố

- Giáo viên yêu cầu HS vẽ hình thoi ABCD. Hoạt động 4: Hướng dẫn về nhà

- Học bài theo sách giáo khoa và vở ghi, Ôn lại các kiến thức chính đã học.

- Đọc bài mới (Bài tập thực hành).

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang