Thành viên idoc2012

Giáo án Tin Học lớp 8 Ban Tự Nhiên: Bài thực hành 3 : KHAI BÁO VÀ SỬ DỤNG BIẾN

- 09/21/2012
Chia sẻ
/7 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (7 trang)
Thành viên idoc2012

Giáo án Tin Học lớp 8 Ban Tự Nhiên: Bài thực hành 3 : KHAI BÁO VÀ SỬ DỤNG BIẾN

- 09/21/2012
1,150
Báo lỗi

I. MỤC TIÊU : 1. Bước đầu làm quen cách khai báo và sử dụng biến trong chương trình. 2. H S thực hiện được khai báo đúng cú pháp, lựa chọn được kiểu dữ liệu phù hợp cho biến. 1. Kết hợp được giữa lệnh write(), writeln() với read(). readln() để thực hiện việc nhập dữ liệu cho biến từ bàn phím. 2. Hiểu về các kiểu dữ liệu chuẩn: kiểu số nguyên, kiểu số thực. 3. Sử dụng được lệnh gán giá trị cho biến. II. CHUẨN BỊ : 1. Giáo viên : - SGK, SGV, tài liệu, Giáo án - Đồ dùng dạy học như máy tính, projector,... - Chuẩn bị phòng thực hành đủ số máy tính hoạt động tốt. 2. Học sinh : - Đọc trước bài thực hành. - Học thuộc kiến thức lý thuyết và các bài tập đã học.

Nội dung

Bài thực hành 3 : KHAI BÁO VÀ SỬ DỤNG BIẾN

I. MỤC TIÊU :

1. Bước đầu làm quen cách khai báo và sử dụng biến trong chương

trình.

2. H S thực hiện được khai báo đúng cú pháp, lựa chọn được kiểu dữ

liệu phù hợp cho biến.

1. Kết hợp được giữa lệnh write(), writeln() với read(). readln() để

thực hiện việc nhập dữ liệu cho biến từ bàn phím.

2. Hiểu về các kiểu dữ liệu chuẩn: kiểu số nguyên, kiểu số thực.

3. Sử dụng được lệnh gán giá trị cho biến.

II. CHUẨN BỊ :

1. Giáo viên :

- SGK, SGV, tài liệu, Giáo án

- Đồ dùng dạy học như máy tính, projector,...

- Chuẩn bị phòng thực hành đủ số máy tính hoạt động tốt.

2. Học sinh :

- Đọc trước bài thực hành.

- Học thuộc kiến thức lý thuyết và các bài tập đã học.

III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY :

1. Ổn định lớp : Kiểm tra sĩ số,Ổn định trật tự :

2. Kiểm tra bài cũ :

? Trình bày cách khai báo biến trong pascal

? Trình bày cách khai báo hằng trong pascal

? Hằng và biến khác nhau như thế nào ?

3. Dạy bài mới :

HĐ của Thầy HĐ của trò Ghi bảng

HĐ 1: Chốt lại kiến thức

trọng tâm để áp dụng

thực hành

G :Biến là đại lượng như

thế nào ?

G :Cách khai báo biến như

H : Biến dùng để đặt tên cho

một vùng của bộ nhớ máy

tính. Biến lưu trữ dữ liệu

(giá trị). Giá trị của biến có

thể thay đổi trong quá trình

thực hiện chương trình

H : Viết lên bảng dạng tổng

quát để khai báo biến.

thế nào?

G : Có thể thực hiện các

thao tác nào với biến ?

G : Viết cấu trúc của lệnh

gán, lệnh nhập giá trị cho

biến, lệnh in giá trị của

biến ?

G: Nhận xét và chốt kiến

thức cơ bản về biến.

Lệnh nhập giá trị cho

biến:

Write(tên biến);

Read(tên biến);

G :Hằng là đại lượng như

thế nào ?

Var tên biến : kiểu của

biến;

H : Các thao tác có thể thực

hiện với biến là gán giá trị

cho biến hoặc nhập giá trị

cho biến và tính toán với giá

trị của biến.

Lệnh gán có dạng :Tên biến

:= biểu thức(gt);

H :Lắng nghe và trả lời từng

câu hỏi

H: Khỏi động máy thực

G : Cách khai báo hằng

như thế nào

G : Nhận xét và chốt kiến

thức hằng.

G : Yêu cầu Hs khởi động

máy và báo sự cố nếu có

HĐ 2 :Tìm hiểu bài thực

hành bài 1

G : Gọi học sinh bài toán

1

G : Bài toán yêu cầu gì ?

G : Trong các cách khai

báo biến gồm có những

kiễu dữ liệu nào ?

hành

H : lắng nghe bài toán và

tìm hiểu câu lệnh của

chương trình .

G : Giúp học sinh phân

tích bài toán và hướng dẫn

từng câu lện trong chương

trình

. HĐ 3 :Tìm hiểu bài

thực hành bài 2

G : Gọi học sinh bài toán

2

G : Bài toán yêu cầu gì ?

G : Kết quả của qua trình

hoán đổi là gì ?

G : Giúp học sinh phân

tích bài toán và hướng dẫn

từng câu lện trong chương

trình

HĐ 4 : Củng cố kiến

H : lắng nghe bài toán và

tìm hiểu câu lệnh của

chương trình .

H : Thực hành viết chương

trình theo hướng dẫn sgk và

Gv

thức.

G : Chốt lại kiến thức

trọng tâm cần nắm tổng

kết

Hướng dẫn về nhà.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang