Tài liệu

Giáo án Tin Học lớp 8 Ban Tự Nhiên: Bài thực hành 3 : KHAI BÁO VÀ SỬ DỤNG BIẾN

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 683     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 7
Tài liệu Giáo án Tin Học lớp 8 Ban Tự Nhiên: Bài thực hành 3 : KHAI BÁO VÀ SỬ DỤNG BIẾN - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án Tin Học lớp 8 Ban Tự Nhiên: Bài thực hành 3 : KHAI BÁO VÀ SỬ DỤNG BIẾN,I. MỤC TIÊU : 1. Bước đầu làm quen cách khai báo và sử dụng biến trong chương trình. 2. H S thực hiện được khai báo đúng cú pháp, lựa…
background image

Bài thực hành 3 : KHAI BÁO VÀ SỬ DỤNG BIẾN 

I.  MỤC TIÊU :   

1.  Bước  đầu  làm  quen  cách  khai  báo  và  sử  dụng  biến  trong  chương 

trình.  

2.  H S thực hiện được khai báo đúng cú pháp, lựa chọn được kiểu dữ 

liệu phù hợp cho biến. 

1.  Kết  hợp  được  giữa  lệnh  write(),  writeln()  với  read().  readln()  để 

thực hiện việc nhập dữ liệu cho biến từ bàn phím. 

2.  Hiểu về các kiểu dữ liệu chuẩn: kiểu số nguyên, kiểu số thực. 

3.  Sử dụng được lệnh gán giá trị cho biến. 

II. CHUẨN BỊ :  

1. Giáo viên  :  

- SGK, SGV, tài liệu, Giáo án 

- Đồ dùng dạy học như máy tính, projector,... 

- Chuẩn bị phòng thực hành đủ số máy tính hoạt động tốt. 

2. Học sinh : 

- Đọc trước bài thực hành. 

- Học thuộc kiến thức lý thuyết và các bài tập đã học. 

background image

III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY :  

1. Ổn định lớp  :  Kiểm tra sĩ số,Ổn định trật tự :  

2. Kiểm tra bài cũ :  

? Trình bày cách khai báo biến trong pascal  

? Trình bày cách khai báo hằng trong pascal  

? Hằng và biến khác nhau như thế nào ? 

3. Dạy bài mới : 

HĐ của Thầy

 

HĐ của tr

ò 

Ghi bảng 

HĐ 1:

 Chốt lại kiến thức 

trọng  tâm  để  áp  dụng 

thực hành  

G  :Biến  là  đại  lượng  như 

thế nào ? 

 

 

 

G :Cách khai báo biến như 

 

H : Biến dùng để đặt tên cho 

một  vùng  của  bộ  nhớ  máy 

tính.  Biến  lưu  trữ  dữ  liệu 

(giá  trị).  Giá  trị  của  biến  có 

thể  thay  đổi  trong  quá  trình 

thực hiện chương trình 

H : Viết lên bảng dạng tổng 

quát để khai báo biến. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

background image

thế nào? 

 

 

G  :  Có  thể  thực  hiện  các 

thao tác nào với biến ? 

G  : Viết cấu trúc của lệnh 

gán,  lệnh  nhập  giá  trị  cho 

biến,  lệnh  in  giá  trị  của 

biến ? 

 G:  Nhận  xét  và  chốt kiến 

thức cơ bản về biến. 

Lệnh  nhập  giá  trị  cho 

biến:  

Write(tên 

biến); 

Read(tên biến); 

G  :Hằng  là  đại  lượng  như 

thế nào ? 

Var      tên  biến  :  kiểu  của 

biến; 

H : Các thao tác có thể thực 

hiện  với  biến  là  gán  giá  trị 

cho  biến  hoặc  nhập  giá  trị 

cho biến và tính toán với giá 

trị của biến. 

Lệnh gán có dạng :Tên biến 

:= biểu thức(gt); 

 

 

H :Lắng nghe và trả lời từng 

câu hỏi  

 

 

 

H:  Khỏi  động  máy  thực 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo án Tin Học lớp 8 Ban Tự Nhiên: Bài thực hành 3 : KHAI BÁO VÀ SỬ DỤNG BIẾN

I. MỤC TIÊU : 1. Bước đầu làm quen cách khai báo và sử dụng biến trong chương trình. 2. H S thực hiện được khai báo đúng cú pháp, lựa chọn được kiểu dữ liệu phù hợp cho biến. 1. Kết hợp được giữa lệnh write(), writeln() với read(). readln() để thực hiện việc nhập dữ liệu cho biến từ bàn phím. 2. Hiểu về các kiểu dữ liệu chuẩn: kiểu số nguyên, kiểu số thực. 3. Sử dụng được lệnh gán giá trị cho biến. II. CHUẨN BỊ : 1. Giáo viên : - SGK, SGV, tài liệu, Giáo án - Đồ dùng dạy học như máy tính, projector,... - Chuẩn bị phòng thực hành đủ số máy tính hoạt động tốt. 2. Học sinh : - Đọc trước bài thực hành. - Học thuộc kiến thức lý thuyết và các bài tập đã học.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word 2003 Lượt tải: 311 Lượt xem: 116143
Giáo trình MS Word 2007 cực hay Lượt tải: 1301 Lượt xem: 49505
100 bài tập Turbo Pascal lớp 8 - tài liệu… Lượt tải: 567 Lượt xem: 48565
Giáo trình Word 2003 Lượt tải: 249 Lượt xem: 21014
Giáo trình Tin học căn bản Lượt tải: 131 Lượt xem: 20416
Có thể bạn quan tâm
Giáo trình Tin học căn bản Lượt tải: 131 Lượt xem: 20416
sách học excel 2003 Lượt tải: 220 Lượt xem: 20267
trắc nghiệm tin học đại cương Lượt tải: 66 Lượt xem: 14406
Giáo Trình Microsoft Excel 2010 (Tiếng Việt) Lượt tải: 37 Lượt xem: 12124
Đề thi trắc nghiệm tin học đại cương Lượt tải: 42 Lượt xem: 11830