Tài liệu

Giáo án tin học lớp 8 - Bài thực hành 3 : KHAI BÁO VÀ SỬ DỤNG BIẾN

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2000     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 7
Tài liệu Giáo án tin học lớp 8 - Bài thực hành 3 : KHAI BÁO VÀ SỬ DỤNG BIẾN - tài liệu, sách iDoc.Vn
Giáo án tin học lớp 8 - Bài thực hành 3 : KHAI BÁO VÀ SỬ DỤNG BIẾN
Bước đầu làm quen cách khai báo và sử dụng biến trong chương trình. 2. H S thực hiện được khai báo đúng cú pháp, lựa chọn được kiểu dữ liệu phù hợp cho biến. 1. Kết hợp được giữa lệnh write(), writeln() với read(). readln() để thực hiện việc nhập dữ liệu cho biến từ bàn phím.
Nội dung trích xuất từ tài liệu

Tuần : 11

Tiết :21 + 22

Giáo án tin học lớp 8 Bài thực hành 3 : KHAI BÁO VÀ SỬ

DỤNG BIẾN

I. MỤC TIÊU :

1. Bước đầu làm quen cách khai báo và sử dụng

biến trong chương trình.

2. H S thực hiện được khai báo đúng cú pháp, lựa

chọn được kiểu dữ liệu phù hợp cho biến.

1. Kết hợp được giữa lệnh write(), writeln() với

read(). readln() để thực hiện việc nhập dữ liệu

cho biến từ bàn phím.

2. Hiểu về các kiểu dữ liệu chuẩn: kiểu số nguyên,

kiểu số thực.

3. Sử dụng được lệnh gán giá trị cho biến.

II. CHUẨN BỊ :

1. Giáo viên :

- SGK, SGV, tài liệu, Giáo án

- Đồ dùng dạy học như máy tính,

projector,...

- Chuẩn bị phòng thực hành đủ số máy tính

hoạt động tốt.

2. Học sinh :

- Đọc trước bài thực hành.

- Học thuộc kiến thức lý thuyết và các bài

tập đã học.

III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY :

1. Ổn định lớp : Kiểm tra sĩ số,Ổn định trật tự :

2. Kiểm tra bài cũ :

? Trình bày cách khai báo biến trong pascal

? Trình bày cách khai báo hằng trong pascal

? Hằng và biến khác nhau như thế nào ?

3. Dạy bài mới :

HĐ của Thầy HĐ của trò Ghi bảng

HĐ 1: Chốt lại kiến

thức trọng tâm để

áp dụng thực hành

G :Biến là đại lượng

như thế nào ?

G :Cách khai báo

biến như thế nào?

G : Có thể thực hiện

các thao tác nào với

biến ?

G : Viết cấu trúc của

lệnh gán, lệnh nhập

H : Biến dùng để đặt

tên cho một vùng của

bộ nhớ máy tính. Biến

lưu trữ dữ liệu (giá

trị). Giá trị của biến có

thể thay đổi trong quá

trình thực hiện chương

trình

H : Viết lên bảng dạng

tổng quát để khai báo

biến.

Var tên biến : kiểu

của biến;

H : Các thao tác có thể

thực hiện với biến là

gán giá trị cho biến

giá trị cho biến, lệnh

in giá trị của biến ?

G: Nhận xét và chốt

kiến thức cơ bản về

biến.

Lệnh nhập giá trị cho

biến:

Write(tên biến);

Read(tên biến);

G :Hằng là đại lượng

như thế nào ?

G : Cách khai báo

hằng như thế nào

G : Nhận xét và chốt

kiến thức hằng.

G : Yêu cầu Hs khởi

động máy và báo sự

hoặc nhập giá trị cho

biến và tính toán với

giá trị của biến.

Lệnh gán có dạng :Tên

biến := biểu thức(gt);

H :Lắng nghe và trả

lời từng câu hỏi

H: Khỏi động máy

thực hành

cố nếu có

HĐ 2 :Tìm hiểu bài

thực hành bài 1

G : Gọi học sinh bài

toán 1

G : Bài toán yêu cầu

gì ?

G : Trong các cách

khai báo biến gồm có

những kiễu dữ liệu

nào ?

G : Giúp học sinh

phân tích bài toán và

hướng dẫn từng câu

H : lắng nghe bài toán

và tìm hiểu câu lệnh

của chương trình .

lện trong chương

trình

. HĐ 3 :Tìm hiểu

bài thực hành bài 2

G : Gọi học sinh bài

toán 2

G : Bài toán yêu cầu

gì ?

G : Kết quả của qua

trình hoán đổi là gì ?

G : Giúp học sinh

phân tích bài toán và

hướng dẫn từng câu

lện trong chương

trình

HĐ 4 : Củng cố

H : lắng nghe bài toán

và tìm hiểu câu lệnh

của chương trình .

H : Thực hành viết

chương trình theo

hướng dẫn sgk và Gv

kiến thức.

G : Chốt lại kiến

thức trọng tâm cần

nắm tổng kết

Hướng dẫn về nhà.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word 2003 Lượt tải: 409 Lượt xem: 128476
Giáo trình MS Word 2007 cực hay Lượt tải: 1744 Lượt xem: 64192
100 bài tập Turbo Pascal lớp 8 - tài liệu… Lượt tải: 741 Lượt xem: 58217
Giáo trình Tin học căn bản Lượt tải: 252 Lượt xem: 29328
Giáo trình Word 2003 Lượt tải: 293 Lượt xem: 24924
Có thể bạn quan tâm
Giáo trình Word 2003 Lượt tải: 293 Lượt xem: 24924
sách học excel 2003 Lượt tải: 334 Lượt xem: 24476
trắc nghiệm tin học đại cương Lượt tải: 85 Lượt xem: 15977
Giáo Trình Microsoft Excel 2010 (Tiếng Việt) Lượt tải: 65 Lượt xem: 13253
Đề thi trắc nghiệm tin học đại cương Lượt tải: 54 Lượt xem: 12834