Tài liệu

Giáo án tin học lớp 8 - Bài thực hành 3 : KHAI BÁO VÀ SỬ DỤNG BIẾN

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1686     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 7
Tài liệu Giáo án tin học lớp 8 - Bài thực hành 3 : KHAI BÁO VÀ SỬ DỤNG BIẾN - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án tin học lớp 8 - Bài thực hành 3 : KHAI BÁO VÀ SỬ DỤNG BIẾN,Bước đầu làm quen cách khai báo và sử dụng biến trong chương trình. 2. H S thực hiện được khai báo đúng cú pháp, lựa chọn được kiểu…
background image

Tuần : 11 

Tiết :21 + 22 

Giáo án tin học lớp 8 

Bài thực hành 3 : KHAI BÁO VÀ SỬ 

DỤNG BIẾN 

I.  MỤC TIÊU :   

1. Bước  đầu  làm  quen  cách  khai  báo  và  sử  dụng 

biến trong chương trình.  

2. H  S  thực  hiện  được  khai  báo  đúng  cú  pháp,  lựa 

chọn được kiểu dữ liệu phù hợp cho biến. 

1. Kết  hợp  được  giữa  lệnh  write(),  writeln()  với 

read().  readln()  để  thực  hiện  việc  nhập  dữ  liệu 

cho biến từ bàn phím. 

2. Hiểu về các kiểu dữ liệu chuẩn: kiểu số nguyên, 

kiểu số thực. 

3. Sử dụng được lệnh gán giá trị cho biến. 

II. CHUẨN BỊ :  

1. Giáo viên  :  

- SGK, SGV, tài liệu, Giáo án 

background image

-  Đồ  dùng  dạy  học  như  máy  tính, 

projector,... 

- Chuẩn bị phòng thực hành đủ số máy tính 

hoạt động tốt. 

2. Học sinh : 

- Đọc trước bài thực hành. 

-  Học  thuộc  kiến  thức  lý  thuyết  và  các  bài 

tập đã học. 

III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY :  

1. Ổn định lớp  :  Kiểm tra sĩ số,Ổn định trật tự :  

2. Kiểm tra bài cũ :  

? Trình bày cách khai báo biến trong pascal  

? Trình bày cách khai báo hằng trong pascal  

? Hằng và biến khác nhau như thế nào ? 

3. Dạy bài mới : 

HĐ của Thầy

 

HĐ của tr

ò 

Ghi bảng 

background image

HĐ 1:

 Chốt lại kiến 

thức  trọng  tâm  để 

áp dụng thực hành  

G  :Biến  là  đại  lượng 

như thế nào ? 

 

 

 

G  :Cách  khai  báo 

biến như thế nào? 

 

 

G  :  Có  thể  thực  hiện 

các  thao  tác  nào  với 

biến ? 

G : Viết cấu trúc của 

lệnh  gán,  lệnh  nhập 

 

H  :  Biến  dùng  để  đặt 

tên  cho  một  vùng  của 

bộ nhớ  máy  tính. Biến 

lưu  trữ  dữ  liệu  (giá 

trị). Giá trị của biến có 

thể  thay  đổi  trong  quá 

trình thực hiện chương 

trình 

H : Viết lên bảng dạng 

tổng  quát  để  khai  báo 

biến. 

Var      tên  biến  :  kiểu 

của biến; 

H : Các thao tác có thể 

thực  hiện  với  biến  là 

gán  giá  trị  cho  biến 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo án tin học lớp 8 - Bài thực hành 3 : KHAI BÁO VÀ SỬ DỤNG BIẾN

Bước đầu làm quen cách khai báo và sử dụng biến trong chương trình. 2. H S thực hiện được khai báo đúng cú pháp, lựa chọn được kiểu dữ liệu phù hợp cho biến. 1. Kết hợp được giữa lệnh write(), writeln() với read(). readln() để thực hiện việc nhập dữ liệu cho biến từ bàn phím.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word 2003 Lượt tải: 310 Lượt xem: 116077
Giáo trình MS Word 2007 cực hay Lượt tải: 1301 Lượt xem: 49435
100 bài tập Turbo Pascal lớp 8 - tài liệu… Lượt tải: 567 Lượt xem: 48510
Giáo trình Word 2003 Lượt tải: 249 Lượt xem: 21002
Giáo trình Tin học căn bản Lượt tải: 131 Lượt xem: 20343
Có thể bạn quan tâm
Giáo trình Tin học căn bản Lượt tải: 131 Lượt xem: 20343
sách học excel 2003 Lượt tải: 219 Lượt xem: 20242
trắc nghiệm tin học đại cương Lượt tải: 66 Lượt xem: 14402
Giáo Trình Microsoft Excel 2010 (Tiếng Việt) Lượt tải: 37 Lượt xem: 12118
Đề thi trắc nghiệm tin học đại cương Lượt tải: 42 Lượt xem: 11827