Thành viên idoc2012

Giáo án tin học lớp 5 - CHƯƠNG 6: THẾ GIỚI LOGO CỦA EM BÀI 2: Thủ tục trong Logo

- 04/20/2013
Chia sẻ
/6 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (6 trang)
Thành viên idoc2012

Giáo án tin học lớp 5 - CHƯƠNG 6: THẾ GIỚI LOGO CỦA EM BÀI 2: Thủ tục trong Logo

- 04/20/2013
2,522
Báo lỗi

Nắm được cỏc thành phần của một thủ tục trong Logo - Sơ bộ nắm được ý nghĩa của thủ tục: thủ tục là tập hợp các lệnh trong một tên mới để tiện sử dụng. Thủ tục là một chương trình con. - Nắm được năm bước để viết một thủ tục nêu trong bài học.

Nội dung

Giáo án tin học lớp 5 - CHƯƠNG 6: THẾ GIỚI

LOGO CỦA EM

BÀI 2: Thủ tục trong Logo (tiếp)

I. MỤC TIấU

- Nắm được cỏc thành phần của một thủ tục trong

Logo

- Sơ bộ nắm được ý nghĩa của thủ tục: thủ tục là tập

hợp các lệnh trong một tên mới để tiện sử dụng. Thủ

tục là một chương trình con.

- Nắm được năm bước để viết một thủ tục nêu trong

bài học.

II. CHUẨN BỊ

Mỏy vi tớnh, hình minh hoạ

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC

1. Hoạt động 1: ổn định lớp

kiểm tra bài cũ

Gv yờu cầu HS nhắc lại cỏc cõu

lệnh: FD, RT, CS…

- Một thủ tục có bao nhiêu

phần?

- Quy ước khi đặt tên thủ tục?

1 hs

Gồm 3 phần

- To (Đầu thủ tục)

- Lệnh (Thân thủ tục)

- End (Đuôi thu thục)

1 hs nhận xét

1 hs

Tờn thủ tục khụng

phõn biệt chữ hoa và

chữ thường, phải có ít

nhất một chữ cái, phải

viết liền nhau, khụng

viết dấu

1 hs nhận xét

=> G nhận xét

2. Hoạt động 2

1, Cách viết một thủ tục trong

Logo

- Trong Logo để viết thủ tục ta

làm theo các bước sau:

- Quan sát H 69, 70, 71, 72 , 73

làm theo các bước sau:

+ Nhỏy chuột trong ngăn nhập

lệnh

+ Gừ Edit “tờnthủtục rồi nhấn

Enter

+ Cửa sổ biờn soạn Editor xuất

Ghi bài

Quan sát

Lắng nghe

hiện

Ta nhỡn thấy hai từ To và End

được Logo tự động chốn để

đỏnh dấu bắt đầu và kết thỳc thủ

tục, sau đú cú một dấu cỏch, tiếp

theo là tờn thủ tục.

+ Đặt con trỏ chuột vào cuối

phần tờn thủ tục và nhấn phớm

Enter để chốn vào một dũng

trống.

+ Gừ cỏc dũng lệnh vào trong

thõn thủ.

+ Chọn File/ Save and Exit để

đóng cửa sổ và ghi thủ tục vào

bộ nhớ.

- Gv thực hành mẫu viết thủ tục

“Tamgiac”

Quan sát và lắng nghe

Thực hành

Thực hành

- Học sinh thực hành mẫu

C. Thực hành (10’)

- Dùng năm bước viết thủ tục

trong bài học, hãy viết các thủ

tục trong bài T2, 3, 4

- Gv hướng dẫn từng bài

- Yêu cầu: Thay đổi nét bút và

màu bút.

- Gv hướng dẫn từng bài, hướng

dẫn học sinh chậm.

3. Hoạt động 3

GV nhận xét, đánh giá và dặn

dũ tiết học

Yờu cầu HS ghi nhớ cỏc cõu

lệnh.

Khuyến khớch HS về nhà thực

hành với phần mềm.

- Nêu 5 bước để viết thủ tục

trong Logo.

- Học bài.

Lượng giá:

Lớp Tổng số Kết quả tốt Đạt Chưa đạt

5A

5B

5C

5D

5E

Nhận xột:

............................................................................................

............................................................................................

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang