Tài liệu

Giáo án Tin Học lớp 10: Bài tập và thực hành 7 ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3234     Tải về: 2     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu Giáo án Tin Học lớp 10: Bài tập và thực hành 7 ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án Tin Học lớp 10: Bài tập và thực hành 7 ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN,I. Mục tiêu bài học 1. Kiến thức Ôn tập lại những kiến thức đã học về quy tắc gõ tiếng Việt, định dạng văn bản 2. Kỹ năng Áp…
background image

Bài tập và thực hành 7 

ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN

 

I. Mục tiêu bài học 

1. Kiến thức 

 

Ôn  tập  lại những kiến thức đã học  về  quy  tắc  gõ  tiếng  Việt,  định 

dạng văn bản 

2. Kỹ năng 

 

Áp dụng được các thuộc tính định dạng văn bản đơn giản 

 

Luyện kỹ năng gõ tiếng Việt 

3. Thái độ - tư tưởng 

 

Ham thích môn học, có tinh thần kỷ luật cao 

II. Đồ dùng dạy học 

1. Chuẩn bị của GV: SGK, SGV, tài liệu, máy tính, máy chiếu Projecter 

2. Chuẩn bị của HS: SGK, vở ghi 

III. Hoạt động dạy - học 

1. Ổn định tổ chức 

 

Kiểm tra sĩ số, nội vụ lớp học 

2. Nội dung thực hành 

background image

 

GV:  Cho  HS  mở  lại  tệp  văn  bản  đã  soạn  thảo  hôm  trước  sau  đó 

định dạng theo mẫu trong SGK trang 113 và lưu lại với tên cũ 

 

HS: Thực hiện các thao tác 

 

GV: Quan sát và giúp đỡ những HS còn lúng túng. 

 

GV: Sau khi khoảng 90% đã hoàn thành công việc trên thì cho HS 

gõ tiếp phần cảnh đẹp quê hương vào trang văn bản đó và lưu lại. (Lưu 

ý: Chỉ nhập văn bản chưa cần trình bày) 

 

HS: thực hiện 

 

GV: Cho HS mở lại tệp văn bản đã thực hiện hôm trước để hoàn 

thành nốt việc nhập văn bản Cảnh đẹp quê hương 

 

HS: Thực hiện thao tác 

 

GV:  Quan  sát  HS  thực  hiện  và  giúp  đỡ.  Sau  khi  thấy  90%  hoàn 

thành thì hướng dẫn các em định dạng theo mẫu. 

 

HS: Thực hiện thao tác 

 

GV: Có thể hướng dẫn thêm HS thực hiện định dạng bằng các tổ 

hợp phím tắt  

3. Củng cố dăn dò 

 

HS về nhà chuẩn bị trước bài 17: Một số chức năng khác 

background image

 

Giáo án Tin Học lớp 10: Bài tập và thực hành 7 ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN

I. Mục tiêu bài học 1. Kiến thức Ôn tập lại những kiến thức đã học về quy tắc gõ tiếng Việt, định dạng văn bản 2. Kỹ năng Áp dụng được các thuộc tính định dạng văn bản đơn giản Luyện kỹ năng gõ tiếng Việt 3. Thái độ - tư tưởng Ham thích môn học, có tinh thần kỷ luật cao II. Đồ dùng dạy học 1. Chuẩn bị của GV: SGK, SGV, tài liệu, máy tính, máy chiếu Projecter 2. Chuẩn bị của HS: SGK, vở ghi III. Hoạt động dạy - học 1. Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số, nội vụ lớp học 2. Nội dung thực hành

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word 2003 Lượt tải: 307 Lượt xem: 115959
Giáo trình MS Word 2007 cực hay Lượt tải: 1294 Lượt xem: 49304
100 bài tập Turbo Pascal lớp 8 - tài liệu… Lượt tải: 566 Lượt xem: 48274
Giáo trình Word 2003 Lượt tải: 249 Lượt xem: 20976
Giáo trình Tin học căn bản Lượt tải: 130 Lượt xem: 20222
Có thể bạn quan tâm
Giáo trình Tin học căn bản Lượt tải: 130 Lượt xem: 20222
sách học excel 2003 Lượt tải: 219 Lượt xem: 20213
trắc nghiệm tin học đại cương Lượt tải: 66 Lượt xem: 14396
Giáo Trình Microsoft Excel 2010 (Tiếng Việt) Lượt tải: 37 Lượt xem: 12115
Đề thi trắc nghiệm tin học đại cương Lượt tải: 42 Lượt xem: 11827