Tài liệu

giáo án tìm hiểu một số loài hoa

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 5600     Tải về: 15     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 7
Tài liệu giáo án tìm hiểu một số loài hoa - tài liệu, sách iDoc.Vntìm hiểu một số loại hoa (hoa hồng, hoa cúc, hoa đồng tiền)
Giáo án khám phá khoa h c
Ch đ : Th gi i th c v t ế
Đ tài: Tìm hi u m t s loài hoa (hoa h ng, hoa cúc, hoa đ ng ti n)
Th i gian: 25-30 phút
Đ i t ng: 4-5 tu i ượ
Ngày d y: 28/02/2012
Ng i so n và ng i d y: Tr n Th Tâmườ ườ
I.N i dung yêu c u
1. Ki n th cế
_ Tr nh n bi t tên g i, đ c đi m c a t ng lo i hoa ( màu s c, cánh ế
hoa, đài, cu ng, lá, nh )
2. Kĩ năng
_ Rèn kĩ năng ngôn ng m ch l c, kĩ năng quan sát
_ Rèn kĩ năng so sánh các đ c đi m c a t ng lo i hoa
II. Chu n b
1. Chu n b c a cô
_ M t s lo i hoa, các tranh nh v m t s lo i hoa (hoa lan, hoa ly,…)
2. Chu n b c a tr
_ Tranh m u và các lô tô đ tr ch i trò ghép tranh ơ
III. Ti n hànhế
Ho t đ ng c a cô Ho t đ ng c a tr
1. n đ nh tr t t và gây h ng ư
thú:
_ C l p đ c cho cô bài th “mùa ơ
xuân”
_ Các con v a đ c bài th gì? ơ
_ Trong bài th nói v đi u gì?ơ
_ Các con i! Sáng nay khi đ nơ ế
l p cô nhìn th y có m t h p quà
đ tr c c a l p, cô đã đem vào ướ
đây và bây gi cô và các con
cùng m xem h p quà này là c a
ai nhé!
_ trên đây có m t t m thi p
này. Chúng ta cung xem đây là ai
nhé?
“ xin chào t t c các em! ch
ch Mùa Xuân đây, hôm qua ch
Tr đ c th ơ
Tr tr l i
Tr tr l i
Tr tr l i
đã đ n thăm l p các em nh ngế ư
ch đã bí m t không đ các em
bi t. ch th y r t vui vì các em aiế
cũng h c r t ngoan và r t gi i.
Nên hôm nay ch g i t ng các em
m t món quà. Ch chúc các em
h c th t chăm ngoan, th t gi i,
gi tr t t trong l p đ cu i tu n
nào cũng đ c nh n phi u béượ ế
ngoan nhé!
Thân ái chào các em
ch Mùa Xuân”
_ Đây là món quà c a ai các con?
_ Bây gi chúng ta cùng xem ch
Mùa Xuân t ng c l p món quà
gì nhé?
_ Món quà gì đây các con?
_ Ch mùa Xuân t ng các con
nh ng bông hoa gì đây các con?
_ V y cô và các con cùng tìm
hi u nh ng bông hoa này có
nh ng đ c đi m gì nhé!
2. ho t đ ng 2: quan sát và nh n
xét:
+ Quán sát hoa h ng:
_ Các con cho cô bi t đây là hoaế
gì?
_ Bây gi các con hãy quan sát và
cho cô bi t hoa h ng có nh ngế
đ c đi m gì? (màu s c, lá, cu ng,
cánh hoa, nh hoa, đài hoa)
_ Con nào gi i cho cô bi t nào? ế
_ Các con th y hoa h ng có màu
gì?
_ Còn lá hoa h ng th nào? ế
_ Cu ng c a bông hoa th nào? ế
_ D i bông hoa còn có gì?ướ
_ Cánh c a hoa h ng có hình gì?
_ Các con cùng s vào cánh hoa
và cho cô bi t các con th y cánhế
Tr tr l i
Tr tr l i
Tr tr l i
Tr tr l i
Tr tr l i
Tr quan sát
Tr tr l i
Tr tr l i
Tr tr l i
Tr tr l i
Tr tr l i
Tr tr l i
Tr tr l i
hoa nh th nào?ư ế
_ Các con cùng nhìn vào gi a
bông hoa, các con th y gì nào?
_ Nh hoa có màu gì?
_ Các con r t là gi i, cô khen c
l p nào.
_ V y con nào gi i k l i cho cô
bi t hoa h ng có nh ng đ c đi mế
gì nào?
_ B n tr l i đúng ch a các con? ư
_ Có ai có ý ki n khác không?ế
_ C l p khen b n nào.
_ Các con , hoa h ng có r t
nhi u màu s c. Ví d nh : màu ư
h ng, màu tr ng, màu vàng,…
+ Quan sát hoa cúc
_ Các con cho cô bi t đây là hoaế
gì?
_ Bây gi các con hãy quan sát và
cho cô bi t hoa cúc có nh ng đ cế
đi m gì? (màu s c, lá, cu ng,
cánh hoa, nh hoa, đài hoa)
_ Con nào gi i cho cô bi t nào? ế
_ Các con th y hoa cúc có màu
gì?
_ Còn lá hoa cúc th nào?ế
_ Cu ng c a bông hoa th nào? ế
_ D i bông hoa còn có gì?ướ
_ Cánh c a hoa cúc có hình gì?
_ Các con cùng s vào cánh hoa
và cho cô bi t các con th y cánhế
hoa nh th nào?ư ế
_ Các con cùng nhìn vào gi a
bông hoa, các con th y gì nào?
_ Nh hoa có màu gì?
_ Các con r t là gi i, cô khen c
l p nào.
_ V y con nào gi i k l i cho cô
bi t hoa cúc có nh ng đ c đi mế
Tr tr l i
Tr tr l i
Tr tr l i
Tr tr l i
Tr tr l i
Tr tr l i
Tr quan sát
Tr tr l i
Tr tr l i
Tr tr l i
Tr tr l i
Tr tr l i
Tr tr l i
Tr tr l i
Tr tr l i
Tr tr l i
Tr tr l i
Tr tr l i
giáo án tìm hiểu một số loài hoa
tìm hiểu một số loại hoa (hoa hồng, hoa cúc, hoa đồng tiền)
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 5600     Tải về: 15     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 220 Lượt xem: 68604
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 735 Lượt xem: 67331
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 38 Lượt xem: 65440
Có thể bạn quan tâm