Tài liệu

giáo án tìm hiểu một số loài hoa

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 5528     Tải về: 15     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 7
Tài liệu giáo án tìm hiểu một số loài hoa - tài liệu, sách iDoc.Vntìm hiểu một số loại hoa (hoa hồng, hoa cúc, hoa đồng tiền)
Giáo án khám phá khoa h c
Ch đ : Th gi i th c v t ế
Đ tài: Tìm hi u m t s loài hoa (hoa h ng, hoa cúc, hoa đ ng ti n)
Th i gian: 25-30 phút
Đ i t ng: 4-5 tu i ượ
Ngày d y: 28/02/2012
Ng i so n và ng i d y: Tr n Th Tâmườ ườ
I.N i dung yêu c u
1. Ki n th cế
_ Tr nh n bi t tên g i, đ c đi m c a t ng lo i hoa ( màu s c, cánh ế
hoa, đài, cu ng, lá, nh )
2. Kĩ năng
_ Rèn kĩ năng ngôn ng m ch l c, kĩ năng quan sát
_ Rèn kĩ năng so sánh các đ c đi m c a t ng lo i hoa
II. Chu n b
1. Chu n b c a cô
_ M t s lo i hoa, các tranh nh v m t s lo i hoa (hoa lan, hoa ly,…)
2. Chu n b c a tr
_ Tranh m u và các lô tô đ tr ch i trò ghép tranh ơ
III. Ti n hànhế
Ho t đ ng c a cô Ho t đ ng c a tr
1. n đ nh tr t t và gây h ng ư
thú:
_ C l p đ c cho cô bài th “mùa ơ
xuân”
_ Các con v a đ c bài th gì? ơ
_ Trong bài th nói v đi u gì?ơ
_ Các con i! Sáng nay khi đ nơ ế
l p cô nhìn th y có m t h p quà
đ tr c c a l p, cô đã đem vào ướ
đây và bây gi cô và các con
cùng m xem h p quà này là c a
ai nhé!
_ trên đây có m t t m thi p
này. Chúng ta cung xem đây là ai
nhé?
“ xin chào t t c các em! ch
ch Mùa Xuân đây, hôm qua ch
Tr đ c th ơ
Tr tr l i
Tr tr l i
Tr tr l i
đã đ n thăm l p các em nh ngế ư
ch đã bí m t không đ các em
bi t. ch th y r t vui vì các em aiế
cũng h c r t ngoan và r t gi i.
Nên hôm nay ch g i t ng các em
m t món quà. Ch chúc các em
h c th t chăm ngoan, th t gi i,
gi tr t t trong l p đ cu i tu n
nào cũng đ c nh n phi u béượ ế
ngoan nhé!
Thân ái chào các em
ch Mùa Xuân”
_ Đây là món quà c a ai các con?
_ Bây gi chúng ta cùng xem ch
Mùa Xuân t ng c l p món quà
gì nhé?
_ Món quà gì đây các con?
_ Ch mùa Xuân t ng các con
nh ng bông hoa gì đây các con?
_ V y cô và các con cùng tìm
hi u nh ng bông hoa này có
nh ng đ c đi m gì nhé!
2. ho t đ ng 2: quan sát và nh n
xét:
+ Quán sát hoa h ng:
_ Các con cho cô bi t đây là hoaế
gì?
_ Bây gi các con hãy quan sát và
cho cô bi t hoa h ng có nh ngế
đ c đi m gì? (màu s c, lá, cu ng,
cánh hoa, nh hoa, đài hoa)
_ Con nào gi i cho cô bi t nào? ế
_ Các con th y hoa h ng có màu
gì?
_ Còn lá hoa h ng th nào? ế
_ Cu ng c a bông hoa th nào? ế
_ D i bông hoa còn có gì?ướ
_ Cánh c a hoa h ng có hình gì?
_ Các con cùng s vào cánh hoa
và cho cô bi t các con th y cánhế
Tr tr l i
Tr tr l i
Tr tr l i
Tr tr l i
Tr tr l i
Tr quan sát
Tr tr l i
Tr tr l i
Tr tr l i
Tr tr l i
Tr tr l i
Tr tr l i
Tr tr l i
Liên hệ quảng cáo

hoa nh th nào?ư ế
_ Các con cùng nhìn vào gi a
bông hoa, các con th y gì nào?
_ Nh hoa có màu gì?
_ Các con r t là gi i, cô khen c
l p nào.
_ V y con nào gi i k l i cho cô
bi t hoa h ng có nh ng đ c đi mế
gì nào?
_ B n tr l i đúng ch a các con? ư
_ Có ai có ý ki n khác không?ế
_ C l p khen b n nào.
_ Các con , hoa h ng có r t
nhi u màu s c. Ví d nh : màu ư
h ng, màu tr ng, màu vàng,…
+ Quan sát hoa cúc
_ Các con cho cô bi t đây là hoaế
gì?
_ Bây gi các con hãy quan sát và
cho cô bi t hoa cúc có nh ng đ cế
đi m gì? (màu s c, lá, cu ng,
cánh hoa, nh hoa, đài hoa)
_ Con nào gi i cho cô bi t nào? ế
_ Các con th y hoa cúc có màu
gì?
_ Còn lá hoa cúc th nào?ế
_ Cu ng c a bông hoa th nào? ế
_ D i bông hoa còn có gì?ướ
_ Cánh c a hoa cúc có hình gì?
_ Các con cùng s vào cánh hoa
và cho cô bi t các con th y cánhế
hoa nh th nào?ư ế
_ Các con cùng nhìn vào gi a
bông hoa, các con th y gì nào?
_ Nh hoa có màu gì?
_ Các con r t là gi i, cô khen c
l p nào.
_ V y con nào gi i k l i cho cô
bi t hoa cúc có nh ng đ c đi mế
Tr tr l i
Tr tr l i
Tr tr l i
Tr tr l i
Tr tr l i
Tr tr l i
Tr quan sát
Tr tr l i
Tr tr l i
Tr tr l i
Tr tr l i
Tr tr l i
Tr tr l i
Tr tr l i
Tr tr l i
Tr tr l i
Tr tr l i
Tr tr l i
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

giáo án tìm hiểu một số loài hoa
tìm hiểu một số loại hoa (hoa hồng, hoa cúc, hoa đồng tiền)
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 5528     Tải về: 15     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 218 Lượt xem: 68337
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 729 Lượt xem: 66702
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 37 Lượt xem: 65280
Có thể bạn quan tâm