Thành viên idoc2012

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Tập làm văn : LUYỆN TẬP TẢ CẢNH ( Một hiện tượng thiên nhiên)

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/6 trang
Tải xuống
Thành viên idoc2012

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Tập làm văn : LUYỆN TẬP TẢ CẢNH ( Một hiện tượng thiên nhiên)

- 12 tháng trước
1,935
Báo lỗi

Mục tiêu, nhiệm vụ: - Trên cơ sở, phân tích nghệ thuật quan sát, chọn lọc chi tiết của nhà văn Tô Hoài qua bài văn mẫu “Mưa rào”, hiểu thế nào là quan sát và chọn lọc chi tiết trong một bài văn tả cảnh mưa.

Nội dung

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Tập làm văn : LUYỆN TẬP

TẢ CẢNH

( Một hiện tượng thiên

nhiên)

I. Mục tiêu, nhiệm vụ:

- Trên cơ sở, phân tích nghệ thuật quan sát, chọn lọc

chi tiết của nhà văn Tô Hoài qua bài văn mẫu “Mưa

rào”, hiểu thế nào là quan sát và chọn lọc chi tiết

trong một bài văn tả cảnh mưa.

- Biết chuyển những điều quan sát được về một cơn

mưa thành một dàn ý chi tiết, với các phần mục cụ

thể, biết trình bày dàn ý đó trước các bạn rõ ràng, tự

nhiên.

II. Đồ dùng dạy học:

- Những ghi chép của HS khi quan sát một cơn mưa.

- Bút dạ, 3 tờ giấy khổ to.

III. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh

1. Ổn định:

2. Kiểm tra:

- Bảng thống kê của tiết Tập

làm văn

- GV chấm 3 vở. - GV kiểm tra vở

- GV nhận xét chung.

3. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài.

Hoạt động 2: Luyện tập

(28’)

Mục tiêu: HS trả lời các câu

hỏi về bài “Mưa rào”.

Cách tiến hành:

a) Hướng dẫn HS làm bài tập

1.

- GV cho HS đọc yêu cầu đề

và giao việc.

Cho HS đọc bài và trả lời

4 câu hỏi.(SGK)

- Cho HS làm việc.

- Cho HS trình bày kết quả

bài làm.

- Một số HS phát biểu.

- Nhận xét.

- GV nhận xét, chốt ý.

b) Hướng dẫn HS làm bài

tập 3 (15’)

- GV cho HS đọc yêu cầu đề

và giao việc.

Các em đã quan sát và ghi

lại về một cơn mưa. Dựa vào

những quan sát đã có, em

hãy chuyển thành dàn bài chi

tiết.

- Cho HS làm bài. - HS đọc to bài ghi

quan sát của mình về

cơn mưa.

- GV phát giấy, bút dạ cho 3

nhóm.

- Cho HS trình bày kết quả. - Đại diện 3 nhóm dán

kết quả.

- Lớp nhận xét.

- GV nhận xét.

Hoạt động 3:Củng cố, dặn

dò.(2’)

- GV nhận xét tiết học.

- HS về nhà hoàn chỉnh dàn

ý.

- Đọc trước và chuẩn bị bài

sau.

Rút kinh nghiệm :

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang