Thành viên idoc2012

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu: NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/7 trang
Tải xuống
Thành viên idoc2012

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu: NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ

- 12 tháng trước
2,975
Báo lỗi

MỤC TIÊU: 1. Nắm được cách nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ. 2. Nhận biết các quan hệ từ, cặp quan hệ từ được sử dụng trong câu ghép; biết cách dúng các quan hệ từ để nối các vế câu ghép.

Nội dung

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu: NỐI

CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ

I. MỤC TIÊU:

1. Nắm được cách nối các vế câu ghép bằng quan hệ

từ.

2. Nhận biết các quan hệ từ, cặp quan hệ từ được sử

dụng trong câu ghép; biết cách dúng các quan hệ từ

để nối các vế câu ghép.

II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:

- Vở bài tập tiếng Việt lớp 5, tập 2 (nếu có).

- Một số giấy khổ to đã phô tô các bài tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

Các

bước

Hoạt động của giáo

viên

Hoạt động của

học sinh

Kiểm

tra bài

- Kiểm tra 2 HS

- Nhận xét, cho điểm

- HS trả lời

4’

Bài mới

1 Giới

thiệu

bài

- GV giới thiệu bài - HS lắng nghe

2

Nhận

xét

� Hoạt động 1:

Hướng dẫn HS làm

BT1:

- Cho HS đoc yêu cầu

của BT1

- GV giao việc

- Cho HS làm bài +

trình bày kết quả

- Nhận xét + chốt lại

kết quả đúng

- 1 HS đọc yêu

cầu + đoạn

trích

- Làm bài + phát

biểu ý kiến

- Lớp nhận xét

- 1 HS đọc to,

� Hoạt động 2:

Hướng dẫn HS làm

BT2:

- Cho HS đọc yêu cầu

của BT2

- GV giao việc

- Cho HS làm bài, dán

giấy BT lên bảng

- Nhận xét + chốt lại

kết quả đúng

� Hoạt động 3:

Hướng dẫn HS làm

BT3:

(Cách tiến hành tương

tự BT1)

- Nhận xét + chốt lại

kết quả đúng

lớp đọc thầm

- HS làm bài trên

bảng

- Lớp nhận xét

bài trên bảng

3

Ghi nhớ

3’

- Cho HS đọc nội dung

ghi nhớ trong SGK

- Cho HS nhắc lại mà

không nhìn SGK

- HS đọc

- HS nhắc lại

4

Luyện

tập

� Hoạt động 1:

Hướng dẫn HS làm

BT1:

- Cho HS đoc yêu cầu

của BT1 + đoạn văn

- GV giao việc

- Cho HS làm bài +

trình bày kết quả

- Nhận xét + chốt lại

kết quả đúng

� Hoạt động 2:

Hướng dẫn HS làm

BT2:

- 1 HS đọc to,

lớp đọc thầm

- Làm bài + phát

biểu ý kiến

- Lớp nhận xét

- 1 HS đọc yêu

cầu + đoạn

trích

- HS làm bài

- GV giao việc

- Cho HS làm bài, dán

giấy BT lên bảng

- Nhận xét + chốt lại

kết quả đúng

� Hoạt động 3:

Hướng dẫn HS làm

BT3:

(Cách tiến hành tương

tự BT2)

- Chốt lại kết quả đúng

- Lớp nhận xét

5

Củng

cố, dặn

- Nhận xét TIẾT học

- Dặn HS về học thuộc

nội dung ghi nhớ

- HS lắng nghe

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang