Thành viên idoc2012

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Chính tả (Nhớ - viết: BẦM ƠI

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/6 trang
Tải xuống
Thành viên idoc2012

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Chính tả (Nhớ - viết: BẦM ƠI

- 12 tháng trước
1,796
Báo lỗi

MỤC TIÊU: 1. Nhớ – viết đúng chính tả 14 dòng đầu bài thơ Bầm ơi. 2. Tiếp tục viết hoa đúng tên các cơ quan, đơn vị. II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC: - 3 tờ phiếu kẻ bảng nội dung ở BT2 - Bảng lớp viết tên các cơ quan, đơn vị ở BT3 (còn viết sai) (hoặc 3 tờ phiếu).

Nội dung

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Chính tả (Nhớ - viết:

BẦM ƠI

I. MỤC TIÊU:

1. Nhớ – viết đúng chính tả 14 dòng đầu bài thơ Bầm

ơi.

2. Tiếp tục viết hoa đúng tên các cơ quan, đơn vị.

II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:

- 3 tờ phiếu kẻ bảng nội dung ở BT2

- Bảng lớp viết tên các cơ quan, đơn vị ở BT3 (còn

viết sai) (hoặc 3 tờ phiếu).

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

Các

bước

Hoạt động của giáo

viên

Hoạt động của

học sinh

Kiểm

tra bài

- Kiểm tra 2 HS

- Nhận xét + cho điểm

- Viết tên các

huy chương,

danh hiệu do

4’ GV đọc

1

Giới

thiệu

bài

1’

- GV giới thiệu bài - HS lắng nghe

2

Viết

chính tả

22’ – 24’

� HĐ 1: Hướng dẫn

chính tả

- Cho HS đọc bài chính

tả một lượt

- Cho HS đọc thuộc

lòng 14 dòng đầu bài

thơ Bầm ơi

- Cho HS nhìn sách đọc

thầm

- Cho HS viết vào nháp

- 1 HS đọc to,

lớp lắng nghe

- 1 HS đọc

thuộc lòng,

lớp lắng nghe

+ nhận xét

- HS đọc thầm

- HS viết nháp

từ ngữ khó

những từ ngữ khó

� HĐ 2: Cho HS viết

chính tả

� HĐ 3: Chấm, chữa

bài

- Đọc bài chính tả một

lượt

- Chấm 5  7 bài

- Nhận xét chung + cho

điểm

- HS gấp SGK

+ nhớ viết 14

dòng đầu bài

thơ

- HS tự soát lỗi

- Đổi vở cho

nhau sửa lỗi

3

Làm BT

� HĐ 1: Hướng dẫn HS

làm BT2: (7’)

- Cho HS đọc yêu cầu

BT1 + đọc bài Gắn bó

với miền Nam

- 1 HS đọc to,

lớp đọc thầm

- HS lắng nghe

- GV giao việc

- Cho HS làm bài. Phát

phiếu cho 3 HS

- Cho HS trình bày kết

quả

- Nhận xét + chốt lại kết

quả đúng

� HĐ 2: Hướng dẫn HS

làm BT3: (3’)

- Cho HS đọc yêu cầu

- GV nhắc lại yêu cầu

- Cho HS làm bài. GV

dán 3 phiếu BT lên

bảng

- Nhận xét + chốt lại kết

quả đúng

- HS làm bài

- HS trình bày

- Lớp nhận xét

- 1 HS đọc to,

lớp lắng nghe

- HS lắng nghe

- HS làm bài

- Lớp nhận xét

4

Củng

cố, dặn

2’

- Nhận xét TIẾT học.

- Dặn HS nhớ cách viết

hoa tên cơ quan, đơn

vị.

- HS lắng nghe

- HS thực hiện

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang