Tài liệu

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Chính tả Nghe – viết : Tiếng hò trên sông.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1447     Tải về: 3     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Chính tả Nghe – viết : Tiếng hò trên sông. - tài liệu, sách iDoc.VnMục tiêu: a) Kiến thức: - Nghe và viết chính xác , trình bày đúng bài “ Tiếng hò trên sông” . - Biết viết hoa chữ đ
Chính tả Nghe – viết : Tiếng hò trên sông.
I/ Mục tiêu:
a) Kiến thức:
- Nghe và viết chính xác , trình bày đúng bài “ Tiếng hò trên sông” .
- Biết viết hoa chđầu câu tên riêng trong bài, ghi đúng các dấu
câu.
b) Knăng: Làm đúng bài tập chính tả, tìm c tchứa tiếng vần
ong/oong. Tìm đúng những từ có chứa tiếng s/x, ươn/ương.
c) Thái độ: Giáo dục Hs có ý thức rèn chữ, giữ vỡ .
II/ Chuẩn bị:
* GV: Bảng phụ viết BT3.
* HS: VBT, bút.
II/ Các hoạt động:
1. Khởi động: Hát.
2. Bài cũ: Quê hương.
- GV mời 2 Hs giả các câu đó trong bài tập trước.
- Gv nhn xét bài cũ
3. Giới thiệu và nêu vn đề.
Giới thiệu bài + ghi tựa.
4. Phát trin các hoạt động:
* Ho
ạt động 2
: Hướng dẫn Hs nghe - viết.
- Mục tiêu: Giúp Hs nghe - viết đúng bài
chính tả vào v.
Gv hướng dẫn Hs chuẩn bị.
- Gv đọc toàn bài viết chính tả.
- Gv yêu cầu 1 2 HS đọc lại bài viết.
- Gv hướng dẫn Hs nhận xét. Gv hỏi:
+ Điệu hò chèo thuyền của chị Gái gợi cho
tác giả nghĩ đến những ai?
+ Bài chính t có mấy câu?
PP
: Phân tích, thực
hành.
Hs lắng nghe.
1 – 2 Hs đọc lại bài viết.
Tác gi nghĩ đến quê
hương với hình ảnh cơn
gió chiều thổi nhẹ qua
đồng và con sông Thu
Bồn.
+ Nêu các tên riêng trong bài?
- Gv hướng dẫn Hs viết ra nháp những chdễ
viết sai: tiếng hò, .
Gv đọc cho Hs viết bài vào vở.
- Gv đọc cho Hs viết bài.
- Gv đọc thong thả từng câu, cụm từ.
- Gv theo dõi, uốn nắn.
Gv chấm chữa bài.
- Gv yêu cầu Hs tự chữ lỗi bằng bút chì.
- Gv chấm vài bài (từ 5 – 7 bài).
- Gv nhn xét bài viết của Hs.
* Hoạt động 2: Hướng dẫn Hs làm bài tập.
- Mục tiêu: Giúp Hs tìm được các tiếng có vần
ong/oong.
+ Bài tập 2:
- Gv cho Hs nêu yêu cầu của đề bài.
Có 4 câu.
Gái, Thu Bồn.
Hs viết ra nháp.
Học sinh nêu thế
ngồi.
Học sinh viết vào v.
Học sinh soát lại bài.
Hs tự chữ lỗi.
PP: Kim tra, đánh giá,
trò chơi.
Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Chính tả Nghe – viết : Tiếng hò trên sông.
Mục tiêu: a) Kiến thức: - Nghe và viết chính xác , trình bày đúng bài “ Tiếng hò trên sông” . - Biết viết hoa chữ đầu câu và tên riêng trong bài, ghi đúng các dấu câu. b)Kỹ năng: Làm đúng bài tập chính tả, tìm các từ chứa tiếng vần ong/oong. Tìm đúng những từ có chứa tiếng s/x, ươn/ương. c) Thái độ:
Nội dung trích xuất từ tài liệu

Chính tả Nghe – viết : Tiếng hò trên sông.

I/ Mục tiêu:

a) Kiến thức:

- Nghe và viết chính xác , trình bày đúng bài “ Tiếng hò trên sông” .

- Biết viết hoa chữ đầu câu và tên riêng trong bài, ghi đúng các dấu

câu.

b) Kỹ năng: Làm đúng bài tập chính tả, tìm các từ chứa tiếng vần

ong/oong. Tìm đúng những từ có chứa tiếng s/x, ươn/ương.

c) Thái độ: Giáo dục Hs có ý thức rèn chữ, giữ vỡ .

II/ Chuẩn bị:

* GV: Bảng phụ viết BT3.

* HS: VBT, bút.

II/ Các hoạt động:

1. Khởi động: Hát.

2. Bài cũ: Quê hương.

- GV mời 2 Hs giả các câu đó trong bài tập trước.

- Gv nhận xét bài cũ

3. Giới thiệu và nêu vấn đề.

Giới thiệu bài + ghi tựa.

4. Phát triển các hoạt động:

* Hoạt động 2: Hướng dẫn Hs nghe - viết.

- Mục tiêu: Giúp Hs nghe - viết đúng bài

chính tả vào vở.

 Gv hướng dẫn Hs chuẩn bị.

- Gv đọc toàn bài viết chính tả.

- Gv yêu cầu 1 –2 HS đọc lại bài viết.

- Gv hướng dẫn Hs nhận xét. Gv hỏi:

+ Điệu hò chèo thuyền của chị Gái gợi cho

tác giả nghĩ đến những ai?

+ Bài chính tả có mấy câu?

PP: Phân tích, thực

hành.

Hs lắng nghe.

1 – 2 Hs đọc lại bài viết.

Tác giả nghĩ đến quê

hương với hình ảnh cơn

gió chiều thổi nhẹ qua

đồng và con sông Thu

Bồn.

+ Nêu các tên riêng trong bài?

- Gv hướng dẫn Hs viết ra nháp những chữ dễ

viết sai: tiếng hò, .

 Gv đọc cho Hs viết bài vào vở.

- Gv đọc cho Hs viết bài.

- Gv đọc thong thả từng câu, cụm từ.

- Gv theo dõi, uốn nắn.

 Gv chấm chữa bài.

- Gv yêu cầu Hs tự chữ lỗi bằng bút chì.

- Gv chấm vài bài (từ 5 – 7 bài).

- Gv nhận xét bài viết của Hs.

* Hoạt động 2: Hướng dẫn Hs làm bài tập.

- Mục tiêu: Giúp Hs tìm được các tiếng có vần

ong/oong.

+ Bài tập 2:

- Gv cho Hs nêu yêu cầu của đề bài.

Có 4 câu.

Gái, Thu Bồn.

Hs viết ra nháp.

Học sinh nêu tư thế

ngồi.

Học sinh viết vào vở.

Học sinh soát lại bài.

Hs tự chữ lỗi.

PP: Kiểm tra, đánh giá,

trò chơi.

- GV cho các tổ thi làm bài , phải đúng và

nhanh.

- Gv mời đại diện từng tổ lên đọc kết quả .

- Gv nhận xét, chốt lại:

a) Chuông xe đạp kêu kính coong, vẽ đường

cong.

b) Làm xong việc, cái xoong.

+ Bài tập 3:

- Yêu mời Hs đọc yêu cầu đề bài.

- Gv cho Hs thi tìm các từ theo từng nhóm.

- Gv nhận xét, tuyên dương.

- Gv chốt lại.

a) Từ chỉ sự vật có tiếng bắt đầu bằng S: sông,

suối, sắn, sen, sim, sung quả sấu, su su,

sóc, sếu, sư tử, chim sẻ………

Một Hs đọc yêu cầu của

đề bài.

Các nhóm thi đua tìm

các từ có vần ong/oong.

Đại diện từng tổ trình

bày bài làm của mình.

Hs nhận xét.

Hs đọc yêu cầu đề bài.

Hs thi tìm từ theo từng

nhóm.

Hs cả lớp nhận xét.

Bắt đầu bằng X: mang xách, xô đẩy, xiên,

xọc, cuốn xéo, xa xa, xôn xao, xáo trộn.

b) Những tiếng mang vần ươn : mượn, thuê

mướn, bướng bỉnh, gương soi, giường,

lương thực, đo lường, số lượng…..

Những tiếng mang vần ương : ống bương,

bướng bỉnh, gương soi, giường, đo lường,

số lượng lưỡng lự…….

Cả lớp sửa bài vào VBT.

5. Tổng kết – dặn dò.

- Về xem và tập viết lại từ khó.

- Chuẩn bị bài: Vẽ quê hương.

- Nhận xét tiết học.

Bổ sung :

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 218 Lượt xem: 68428
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 731 Lượt xem: 67051
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 37 Lượt xem: 65378
Có thể bạn quan tâm