Thành viên idoc2012

Giáo án tiếng việt lớp 2 - TẬP ĐỌC; Ông mạnh thắng thần gió

- 05/02/2013
Chia sẻ
/7 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (7 trang)
Thành viên idoc2012

Giáo án tiếng việt lớp 2 - TẬP ĐỌC; Ông mạnh thắng thần gió

- 05/02/2013
2,806
Báo lỗi

MỤC TIÊUĐọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ khó, các từ dễ lẫn do ảnh hưởng của phương ngữ. Ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu và giữa các cụm từ.

Nội dung

Giáo án tiếng việt lớp 2 - TẬP ĐỌC;

Ông mạnh thắng thần gió

I/ MỤC TIÊU

 Đọc trơn cả bài.

 Đọc đúng các từ ngữ khó, các từ dễ lẫn do ảnh

hưởng của phương ngữ.

 Ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu và giữa các

cụm từ.

 Hiểu nghĩa các từ : đồng bằng, hoành hành, ngạo

ngễ, vững chãi, đẵn, ăn năn.

 Hiểu nội dung bài: Ông Mạnh tượng trưng cho

con người, Thần gió tượng trưng cho thiên

nhiên. Qua câu chuyện chúng ta thấy người có

thể chiến thắng thiên nhiên nhờ sự dũng cảm và

lòng quyết tâm, nhưng người muốn làm bạn với

thiên nhiên.

II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

 Tranh minh họa bài tập đọc.

 Bảng ghi sẵn các từ, các câu cần luyện ngắt

giọng.

III/CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU

Tiết 1

Hoạt động dạy Hoạt động học

1.KIỂM TRA BÀI CŨ

- Gọi 2 HS lên bảng kiểm

tra bài Thư Trung Thu.

- Nhận xét và cho điểm

HS.

2. BÀI MỚI

2.1. Giới thiệu bài

- Ghi tên bài lên bảng.

- GV đọc mẫu toàn bài một

- 2 HS lên bảng, đọc thuộc

lòng bài Thư Trung Thu và

trả lời câu hỏi cuối bài.

- 3 HS đọc lại bài.

- Cả lớp theo dõi và đọc

thầm.

lượt, sau đó gọi 1 HS khá

đọc lại bài.

- Yêu cầu HS tìm các từ

khó, dễ lẫn khi đọc bài . Ví

dụ:

+ Tìm các từ có âm đầu

l/n,... trong bài.

- Yêu cầu HS đọc lại từng

câu. Nghe và chỉnh sửa lỗi

cho HS, nếu có.

- Hỏi: Để đọc bài này,

chúng ta phải sử dụng mấy

giọng đọc khác nhau? là

giọng của những ai?

- Tìm các từ và trả lời theo

yêu cầu của GV:

+ Các từ đó là: Loài người,

hang núi, lăn quay, lồm

cồm, nổi giận, lớn nhất,

làm xong, lên, lồng lộn, ăn

năn, các loài hoa,...

- Mỗi HS đọc 1 câu, đọc

nối tiếp đầu cho đến hết

bài.

- Chúng ta phải đọc với 3

giọng khác

nhau, là giọng của người

kể chuyện, giọng của Thần

Gió và giọng của Ông

Mạnh.

- Hỏi: bài tập đọc có mấy

đoạn ? các đoạn được phân

chia như thế nào?

- Gọi 1 HS đọc đoạn 1.

- Hỏi: Đồng bằng , hoành

hành có nghĩa là gì ?

- Yêu cầu HS đọc đoạn 2.

- Trong đoạn văn có lời nói

của ai?

- Bài tập đọc được chia làm

5 đoạn:

+ Đoạn 1: Ngày xưa ...

hoành hành.

+ Đoạn 2: Một hôm ...

ngạo nghễ.

+ Đoạn 3:Từ đó ... làm

trường.

+ Đoạn 4: Ngôi nhà ... xô

đổ ngôi nhà.

+ Đoạn 5: Phần còn lại

- 1 HS đọc bài.

- Đồng bằng là vùng đất

rộng, bằng phẳng. Hoành

hành có nghĩa là làm nhiều

điều ngang ngược trên một

vùng rộng , không kiêng nể

- Ông Mạnh tỏ thái độ gì

khi nói với Thần Gió?

- Vậy khi đọc chúng ta

cũng phải thể hiện được

thái độ giận giữ ấy.(GV

đọc mẫu và yêu cầu HS

luyện đọc câu nói của ông

Mạnh)

- Yêu cầu HS đọc lại đoạn

2.

- Gọi 1 HS đọc đoạn 3.

- Để đọc tốt đoạn này các

con cần phải chú ý ngắt

giọng câu văn 2 , 4 cho

đúng. Giọng đọc trong

đoạn nàycần thể hiện sự

ai.

- 1 HS đọc bài.

- Trong đoạn văn có lời

của ông Mạnh nói với

Thần Gió.

- Ông mạnh tỏ thái độ rất

tức giận.

- Luyện đọc câu: - Thật

độc ác !(một số HS đọc cá

nhân , cả lớp đọc đồng

thanh).

- HS đọc đoạn 2.

- 1 HS khá đọc bài.

- HS tìm cách ngắt sau đó

luyện ngắt giọng câu:

- Câu chuyện muốn nói

với chúng ta điều gì?

- Yêu cầu HS nối tiếp

nhau đọc lại bài.

- Gọi Hs dưới lớp nhận

xét và cho điểm sau mỗi

lần đọc. Chấm điểm và

tuyên dương các nhóm

học tốt.

3. CỦNG CỐ , DẶN DÒ

- Hỏi: Con thích nhân vật

nào nhất , vì sao?

- Nhận xét tiết học, dặn

dò HS về nhà luyện đọc

- Câu chuyện cho ta thấy

người có thắng thiên

nhiênnhờ lòng quyết tâm

và lao động, nhưng người

cần biết cách sống chung

với thiên nhiên.

- 5 HS lần lượt đọc nối

tiếp nhau, mỗi HS đọc 1

đoạn truyện.

- Con thích ông Mạnh vì

ông Mạnh đã chiến thắng

được Thần Gió.

lại bài bvà chuẩn bị bài

sau.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang