Tài liệu

Giáo án Tiếng Việt lớp 1 - TẬP ĐỌC: VÌ BÂY GIỜ MẸ MỚI VỀ

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2861     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu Giáo án Tiếng Việt lớp 1 - TẬP ĐỌC: VÌ BÂY GIỜ MẸ MỚI VỀ - tài liệu, sách iDoc.VnĐọc trơn toàn bài, dọc đúng một số tiếng, từ khó: cắt bánh, đút tay, hoảng hốt. Ôn lại các tiếng có vần ut. Tìm
TẬP ĐỌC: VÌ BÂY GI M MI V
A. Mục đích yêu cầu.
- Đọc trơn toàn bài, dọc đúng một s tiếng, t khó: cắt bánh, đút tay, hong ht.
Ôn li các tiếng có vn ut. Tìm đưc tiếng trong bài có vần ưt, Tìm tiếng ngoài bài
vần ưt, uc. Nói đưc câu cha tiếng có vần: ưt hoặc uc.
- Hiu nghĩa các từ : hong ht, khóc.
- Hiu ni dung bài: Cu làm nũng mẹ
B. Đồ dùng dy – hc:
- GV:Tranh minh ho sách giáo khoa.
- HS: SGK, đọc trước bài nhà
C. Các hoạt động dy hc:
Ni dung Cách thc tiến hành
I. Kim tra i cũ (3
,
)
- Quà ca b
II. Dy bài mi.
1. Gii thiu bài. (2
,
)
- HS đọc bài trưc lp + TLCH
- HS+GV nhận xét, đánh giá.
- GV gii thiu i bng tranh (SGK) ri ghi
tên lên bng.
- GV đọc mu toàn bài.
2.Luyện đọc: ( 30
,
)
a. Đọc mu
b. Hướng dn luyn đọc
+ Đọc tng câu.
T khó: ct bánh, đt tay, hong ht
+Đọc từng đoạn, bài
Ngh gii lao
c) Ôn vn uôn, uông
- Tìm trong bài tiếng có vần ưt
- Tìm tiếng ngi bài coa vần ưt, uc
- Nói câu cha tiếng có vần ưt, uc
- HS theo dõi.
- HS đọc đồng thanh, đọc nhẩm( 2 lượt )
- HS tiếp nối đọc tng câu( BP)
- GV sửa tư thế ngi cho HS
- GV c ý theo i, phát hin các tiếng, t
HS phát âm chưa chun gch chân
- GV hưng dẫn HS đọc đúng một s t khó
đó kết hp phân tích cu to gii nghĩa từ
( hong ht, khóc oà)
GV: Nêu rõ yêu cu
HS: Mỗi HS đọc 1 kh thơ ( nối tiếp)
GV: Quan sát, un nn
HS: C lớp đọc toàni( đồng thanh, cá
nhân )
- GV nêu yêu cu 1 SGK.
- HS tr li
- GV gch chân tiếnGV:đứt
- HS đọc, phân tích cu to
- GV nêu yêu cu
M: Mt tết rt ngon.
mc nướng rất thơm.
Tiết 2
3.m hiu ni dung bài ( 32
,
)
a)Tìm hiu ni dung bài
- Bị đứt tay cu bé không khóc
- M v bé khóc lên mun làm nũng
m
* Cu bé làm nũng mẹ
Ngh gii lao
* Luyn nói: Hi nhau
M: Bn có hay làm nũng bố m không?
4. Cng c dn dò (3
)
- HS tìm tiếng ngi bài coa vần ưt, uc
- H+GV: Nhnt, bổ sung, đánh giá
- GV nêu yêu cu
- HS nhìn câu mu SGK tp nói
- GV gi ý giúp HS luyn i ( nhân,
nhóm)
- HS đọc li toàn bài
- GV nêu câu hi SGK câu hi gi m
hướng dn hc sinh lần lượt tr li tng u
hi tìm hiu ND bài.
- HS phát biu
- H+GV: Nhnt, b sung, cht li.
- GV nêu yêu phn luyn nói
- GV: HD hc sinh mu SGK
- HS tp nói trong nhóm
- Thi nói trước lp
- GV+HS :nhn xét, b sung, đánh giá,
- GV nhn xét tiết hc.
Giáo án Tiếng Việt lớp 1 - TẬP ĐỌC: VÌ BÂY GIỜ MẸ MỚI VỀ
Đọc trơn toàn bài, dọc đúng một số tiếng, từ khó: cắt bánh, đút tay, hoảng hốt. Ôn lại các tiếng có vần ut. Tìm được tiếng trong bài có vần ưt, Tìm tiếng ngoài bài có vần ưt, uc. Nói được câu chứa tiếng có vần: ưt hoặc uc. - Hiểu nghĩa các từ : hoảng hốt, khóc oà. - Hiểu nội dung bài: Cậu bé làm nũng mẹ B. Đồ dùng dạy – học: - GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. - HS: SGK, đọc trước bài ở nhà
Nội dung trích xuất từ tài liệu
Microsoft Word - Tieng Viet 1 - 5

TẬP ĐỌC: VÌ BÂY GIỜ MẸ MỚI VỀ

A. Mục đích yêu cầu.

- Đọc trơn toàn bài, dọc đúng một số tiếng, từ khó: cắt bánh, đút tay, hoảng hốt.

Ôn lại các tiếng có vần ut. Tìm được tiếng trong bài có vần ưt, Tìm tiếng ngoài bài

có vần ưt, uc. Nói được câu chứa tiếng có vần: ưt hoặc uc.

- Hiểu nghĩa các từ : hoảng hốt, khóc oà.

- Hiểu nội dung bài: Cậu bé làm nũng mẹ

B. Đồ dùng dạy – học:

- GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa.

- HS: SGK, đọc trước bài ở nhà

C. Các hoạt động dạy – học:

Nội dung Cách thức tiến hành

I. Kiểm tra bài cũ (3,)

- Quà của bố

II. Dạy bài mới.

1. Giới thiệu bài. (2,)

- HS đọc bài trước lớp + TLCH

- HS+GV nhận xét, đánh giá.

- GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi

tên lên bảng.

- GV đọc mẫu toàn bài.

2.Luyện đọc: ( 30,)

a. Đọc mẫu

b. Hướng dẫn luyện đọc

+ Đọc từng câu.

Từ khó: cắt bánh, đứt tay, hoảng hốt

+Đọc từng đoạn, bài

Nghỉ giải lao

c) Ôn vần uôn, uông

- Tìm trong bài tiếng có vần ưt

- Tìm tiếng ngoài bài coa vần ưt, uc

- Nói câu chứa tiếng có vần ưt, uc

- HS theo dõi.

- HS đọc đồng thanh, đọc nhẩm( 2 lượt )

- HS tiếp nối đọc từng câu( BP)

- GV sửa tư thế ngồi cho HS

- GV chú ý theo dõi, phát hiện các tiếng, từ

HS phát âm chưa chuẩn gạch chân

- GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó

đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ

( hoảng hốt, khóc oà)

GV: Nêu rõ yêu cầu

HS: Mỗi HS đọc 1 khổ thơ ( nối tiếp)

GV: Quan sát, uốn nắn

HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh, cá

nhân )

- GV nêu yêu cầu 1 SGK.

- HS trả lời

- GV gạch chân tiếnGV:đứt

- HS đọc, phân tích cấu tạo

- GV nêu yêu cầu

M: Mứt tết rất ngon.

Cá mực nướng rất thơm.

Tiết 2

3.Tìm hiểu nội dung bài ( 32 , )

a)Tìm hiểu nội dung bài

- Bị đứt tay cậu bé không khóc

- Mẹ về bé khóc oà lên vì muốn làm nũng

mẹ

* Cậu bé làm nũng mẹ

Nghỉ giải lao

* Luyện nói: Hỏi nhau

M: Bạn có hay làm nũng bố mẹ không?

4. Củng cố dặn dò (3’)

- HS tìm tiếng ngoài bài coa vần ưt, uc

- H+GV: Nhận xét, bổ sung, đánh giá

- GV nêu yêu cầu

- HS nhìn câu mẫu SGK tập nói

- GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân,

nhóm)

- HS đọc lại toàn bài

- GV nêu câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở

hướng dẫn học sinh lần lượt trả lời từng câu

hỏi tìm hiểu ND bài.

- HS phát biểu

- H+GV: Nhận xét, bổ sung, chốt lại.

- GV nêu yêu phần luyện nói

- GV: HD học sinh mẫu SGK

- HS tập nói trong nhóm

- Thi nói trước lớp

- GV+HS :nhận xét, bổ sung, đánh giá,

- GV nhận xét tiết học.

- Khen một số HS học tốt.

- Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 218 Lượt xem: 68428
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 731 Lượt xem: 67051
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 37 Lượt xem: 65378
Có thể bạn quan tâm