Thành viên idoc2012

Giáo án Tiếng Việt lớp 1 - KỂ CHUYỆN - SÓI VÀ SÓC

- 04/19/2013
Chia sẻ
/5 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (5 trang)
Thành viên idoc2012

Giáo án Tiếng Việt lớp 1 - KỂ CHUYỆN - SÓI VÀ SÓC

- 04/19/2013
2,775
Báo lỗi

HS biết dựa vào tranh minh hoạ, các câu hỏi gợi ý dưới tranh và câu hỏi gợi ý của giáo viên kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu chuyện. - Biết kể theo vai từng nhân vật, thể hiện giọng kể của từng nhân vật phù hợp. - Nhận ra sóc là con vật thông minh nên đã thoát khỏi tình thế nguy hiểm.

Nội dung
Microsoft Word - Tieng Viet 1 - 17

KỂ CHUYỆN

SÓI VÀ SÓC

A. Mục đích yêu cầu.

- HS biết dựa vào tranh minh hoạ, các câu hỏi gợi ý dưới tranh và câu hỏi gợi ý

của giáo viên kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu chuyện.

- Biết kể theo vai từng nhân vật, thể hiện giọng kể của từng nhân vật phù hợp.

- Nhận ra sóc là con vật thông minh nên đã thoát khỏi tình thế nguy hiểm.

B. Đồ dùng dạy - học:

- GV: 4 tranh minh hoạ SGK.

- HS: SGK, xem trước và tập kể câu chuyện ở nhà.

C. Các hoạt động dạy - học:

Nội dung Cách thức tiến hành

I. Kiểm tra bài cũ (5’)

- Niềm vui bất ngờ

II. Dạy bài mới.

- HS kể chuyện trước lớp

- H+GV: Nhận xét, đánh giá.

- GV giới thiệu bài - Ghi tên bài

1. Giới thiệu bài: (1’)

2.Hướng dẫn kể chuyện. (30’)

a) Giáo viên kể chuyện

- Lời sóc: nhẹ nhàng, khôn ngoan

- Lời của sói: ranh mãnh, gian ác

................

b) Kể từng đoạn câu chuyện theo tranh.

Tranh 1: Sóc đang chuyền trên cành thì bị

trượt chân rơi xuống.....

Tranh 2: Sói vồ ngay lấy định ăn thịt sóc

Tranh 3: Sóc thông minh tìm cách lừa sói để

thoát thân

Tranh 4: Sóc thoát chết, sói buồn thiu.....

c) Kể toàn bộ câu chuyện

* Sóc là con vật thông minh nên đã thoát khỏi

tình thế nguy hiểm.

- GV kể toàn bộ câu chuyện lần 1

- GVkể lần 2 kết hợp sử dụng tranh minh

hoạ. GV lưu ý giọng kể từng nhân vật

- HS lắng nghe

- HS: Quan sát tranh

- GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh

- HS tập kể theo nhóm

- GV quan sát, uốn nắn cách kể

- Đại diện nhóm kể trước lớp.

- Nhóm khác nhận xét .

- GV đánh giá.

GV: Nêu yêu cầu

HS: Nối tiếp kể lại toàn bộ câu chuyện

GV: HD học sinh phân vai kể lại câu chuyện

HS: Tập kể trong nhóm

- Thi kể trước lớp

H+GV: Nhận xét, bổ sung, đánh giá

GV: Hướng dẫn HS nêu được ý nghĩa của

3. Củng cố dặn dò: (4’)

câu chuyện.

- GV nhận xét tiết kể chuyện. Khen một số

em kể chuyện tốt. Động viên một số em học

còn yếu.

- Về nhà tập kể lại câu chuyện.

RÈN ĐỌC: NGƯỜI BẠN TỐT

A. Mục đích yêu cầu.

- Tiếp tục đọc đúng, nhanh cả bài Người bạn tốt, đọc đảm bảo tốc độ qui định.

- Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phảy và các cụm từ.

- Hiểu nội dung bài: Kể về những người bạn tốt, là bạn bè phải biết giúp đỡ lẫn

nhau

B. Đồ dùng dạy – học:

- GV: SGK, bảng phụ

- HS: SGK, đọc trước bài ở nhà

C. Các hoạt động dạy – học:

Nội dung Cách thức tiến hành

I. Kiểm tra bài cũ (3,)

- Mèo con đi học

II. Dạy bài mới.

1. Giới thiệu bài. (2,)

2.Luyện đọc: ( 30,)

a. Đọc mẫu

b. Hướng dẫn luyện đọc

+ Đọc từng câu.

+Đọc từng đoạn, bài

Nghỉ giải lao

- HS đọc bài trước lớp + TLCH

- HS + GV nhận xét, đánh giá.

- GV giới thiệu trực tiếp

- GV đọc mẫu toàn bài.

- HS theo dõi.

- HS đọc đồng thanh, đọc nhẩm( 2 lượt )

- HS tiếp nối đọc từng câu SGK

- GV chú ý theo dõi, phát hiện các tiếng, từ

HS phát âm chưa chuẩn gạch chân

- GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó

đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ

GV: Nêu rõ yêu cầu

HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp)

GV: Quan sát, uốn nắn

HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh, cá

nhân )

c) Luyện nói: Kể về một người bạn tốt của

em

M: Thứ sáu vừa rồi, vừa tan học mưa ập

xuống. Mưa mỗi lúc một to nên em không

sao về được vì quên mang áo mưa. May sao

bạn Sơn đã nhìn thấy và cho em về cùng.

4. Củng cố dặn dò (3’)

- GV nêu yêu phần luyện nói

- GV: HD học sinh mẫu SGK

- HS tập nói trong nhóm

- Thi nói trước lớp

- GV+HS :nhận xét, bổ sung, đánh giá,

- GV nhận xét tiết học.

- Khen một số HS học tốt.

- Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang