Tài liệu

Giáo án Tiếng Việt 3 - TẬP LÀM VĂN NGHE- KỂ: KHÔNG NỠ NHÌN

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1897     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu Giáo án Tiếng Việt 3 - TẬP LÀM VĂN NGHE- KỂ: KHÔNG NỠ NHÌN - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án Tiếng Việt 3 - TẬP LÀM VĂN NGHE- KỂ: KHÔNG NỠ NHÌN,Rèn kỹ năng nghe và nói: Nghe – kể câu chuyện: “ Không nỡ nhìn” nhớ nội dung truyện, hiểu điều câu chuyện muốn nói, kể lại đúng.…
background image

  

T

ẬP LÀM VĂN 

NGHE-  KỂ: KHÔNG NỠ NHÌN. TẬP TỔ CHỨC CUỘC HỌP( Tiết PPCT: 

7) 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

    - Rèn kỹ năng nghe và nói: Nghe – kể câu chuyện: “ Không nỡ nhìn” nhớ nội 

dung truyện, hiểu điều câu chuyện muốn nói, kể lại đúng. 

    - Tiếp tục rèn kỹ năng tổ chức cuộc họp. 

   - HS hứng thú học tập. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 

  GV: tranh minh hoạ truyện. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 

NỘI DUNG 

CÁCH THỨC TIẾN HÀNH 

A. Kiểm tra bài cũ: ( 5phút ) 

   - Đọc bài: kể về buổi đầu đi học. 

B. Bài mới 

1. Giới thiệu bài: ( 1phút ) 

2. Hớng dẫn làm bài tập. 

a. Bài1: Nghe và kể lại câu chuyện “ 

Không nỡ nhìn”( 15 phút ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS: đọc bài viết tuần trớc. 

- HS + GV: nhận xét, đánh giá. 

 

- GV: nêu mục đích, yêu cầu bài học. 

 

- HS: đọc yêu cầu của bài. 

- GV: yêu cầu HS quan sát tranh 

- HS: quan sát tranh đọc thầm gợi ý. 

- GV: kể lần1,đặt câu hỏi. 

- HS: trả lời 

- GV: kể lần2 

- HS: giỏi kể lại câu chuyện. 

   + Thi kể lại truyện. 

- GV: em có nhận xét gì về anh thanh 

niên ? 

- HS: trả lời 

- GV: chốt lại tính khôi hài của câu 

background image

  

 

b. Bài2: hãy cùng các bạn trong tổ mình 

tổ chức một cuộc họp.( 17 phút) 

 

 

 

 

 

 

3. Củng cố, dặn dò: ( 2 phút ) 

chuyện. 

- HS: đọc yêu cầu và gợi ý, đọc trình tự 

5 bớc tổ chức cuộc họp. 

- GV: nhắc nhở hS. 

- HS: từng tổ làm việc nhanh theo trình 

tự. 

- GV: theo dõi, hớng dẫn các tổ. 

- HS: các tổ trởng thi điều khiển cuộc 

họp của tổ mình trớc lớp. 

- HS + GV: nhận xét đánh giá. 

- GV: nhận xét tiết học. 

- HS: vân dụng cách tổ chức cuộc họp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

background image

  

Tiết3: LUYỆN TẬP LÀM VĂN – LUYỆN TỪ VÀ CÂU 

NGHE KỂ KHÔNG NỠ NHÌN. TẬP TỔ CHỨC MỘT CUỘC HỌP. ÔN VỀ 

TỪ CHỈ HOẠT ĐỘNG, TRẠNG THÁI, SO SÁNH. 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

   - Tiếp tục rèn kỹ năng nói: Kể lai câu chuyện “ không nỡ nhìn”. Tổ chức một 

cuộc họp có hiệu quả cao. 

 - Củng cố kiểu so sánh: so sánh sự vật với con ngời. Ôn tập về từ chỉ hoạt động, 

trạng thái. 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

 

NỘI DUNG 

CÁCH THỨC TIẾN HÀNH 

1. Giới thiệu bài:(1 phút ) 

2. Hớng dẫn làm bài tập: 

a.Bài 1: Kể lại câu chuyện “ Không nỡ 

nhìn”( 7 phút ) 

 

b.Bái 2: Hãy cùng các bạn trong tổ 

mình tổ chức một cuộc họp.( 15 phút ) 

 

 

c. Bài3: Tìm và ghi lại cá hình ảnh so 

sánh trong những câu thơ.( 7 phút ) 

 

d. Bài4: Tìm những từ chỉ hoạt động, 

trạng thái trong bài tập làm văn cuối 

tuần 6. ( 8 phút ) 

3. Củng cố, dặn dò: ( 2 phút ) 

- GV: nêu mục đích, yêu cầu. 

 

- HS: thi kể lại câu chuyện. 

- HS + GV: nhận xét, đánh giá. 

- GV: nhắc nhở HS. 

- HS: từng tổ làm việc nhanh theo trình 

tự. 

-  GV: theo dõi, hớng dẫn các tổ. 

- HS: các tổ trởng thi điều 

khiểncuộchọp 

- HS + GV: nhận xét, đánh giá. 

- HS: lên bảng gạch chân dới những 

dòng thơ chứa hình ảnh so sánh. 

- HS + GV: nhận xét, bổ sung. 

- HS: đọc từng câu nêu từ ngữ chỉ hoạt 

động, trạng thái. 

- HS + GV: nhận xét, bổ sung. 

- HS: nhắc lại nội dung bài. 

Liên hệ quảng cáo

Giáo án Tiếng Việt 3 - TẬP LÀM VĂN NGHE- KỂ: KHÔNG NỠ NHÌN

Rèn kỹ năng nghe và nói: Nghe – kể câu chuyện: “ Không nỡ nhìn” nhớ nội dung truyện, hiểu điều câu chuyện muốn nói, kể lại đúng. - Tiếp tục rèn kỹ năng tổ chức cuộc họp. - HS hứng thú học tập.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 189 Lượt xem: 61380
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 565 Lượt xem: 54186
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 30 Lượt xem: 54181
Có thể bạn quan tâm