Tài liệu

GIÁO ÁN THIẾT KẾ ÁO SƠ MI, QUẦN ÂU, VÁY - BÀI 2

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2210     Tải về: 5     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 12
Tài liệu GIÁO ÁN THIẾT KẾ ÁO SƠ MI, QUẦN ÂU, VÁY - BÀI 2 - tài liệu, sách iDoc.VnGIÁO ÁN THIẾT KẾ ÁO SƠ MI, QUẦN ÂU, VÁY - BÀI 2,PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ÁO SƠ MI NỮ CỔ LÁ SEN MỤC TIÊU CỦA BÀI CỦA BÀI : - Sau khi học xong học sinh có khả năng mô tả chính xác đặc điểm…
background image

TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An 

http://www.ebook.edu.vn Trang 

48 

 

GIÁO ÁN SỐ:  
 

Thời gian thực hiện. 2 tiết 
Số giờ đã giảng:........................................ 
Thực hiện ngày: .......tháng............năm........ 

 

 

BÀI 2 : PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ÁO SƠ MI NỮ CỔ LÁ SEN  

 

 MỤC TIÊU CỦA BÀI CỦA BÀI  : 
-  Sau khi học xong học sinh có khả năng mô tả chính xác đặc điểm kiểu mẫu 

của áo sơ mi nữ cổ lá sen  bằng phương pháp thiết kế. 

-   Lấy đầy đủ và chính xác các số đo để thiết kế 
-  Tính toán và thiết kế chính xác các bản vẽ chi tiết của áo sơmi cổ lá sen. 
-  Cắt chính xác đầy đủ các chi tiết áo sơ mi cổ lá sen dựa trên số đo và công 

thức thiết kế áo cơ bản. 

ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TIỆN DẠY HỌC :  

-  Đề cương bài thiết kế áo sơ mi nữ cổ lá sen . 

-  Giáo án lý thuyết . 

HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC  
- Hướng dẩn ban đầu : tập trung  cả lớp . 
- Hướng dẩn thường xuyên : học sinh luyện tập , giáo viên quan sát hướng dẩn . 
- Hướng dẩn kết thúc : tập trung cả lớp . 
 
 I. ỔN ĐỊNH LỚP :                                       Thời gian: 2 phút 
................................................................................................................................
................................................................................................................................ 
II THỰC HIỆN BÀI HỌC  

TT  

NỘI DUNG 

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI 

GIAN 

HOẠT ĐỘNG 

CỦA GIÁO 

VIÊN 

HOẠT 

ĐỘNG CỦA 

HỌC SINH  

Dẩn nhập  

Luyên tập phương pháp thiết 

 

Trao đôi 

 

Lắng nghe  

3 phút 

background image

TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An 

http://www.ebook.edu.vn Trang 

49 

 

kế Dựng hình –cắt các chi tiết 

của áo sơ mi nữ  trên giấy  

phương pháp 

học  

 

2.1  

 

 

 

 

2.2 

 

2.3 

 

 

 

2.4 

 

 

 

 

I. Đặc điểm hình dáng 

- Áo dáng thẳng không chiết 

- Tay dài măng set 

- Cổ lá sen tim 

 

II. Ký hiệu và số  đo  (đơn vị: 

cm) 

Dài áo sau (Das): 62  

     

Vòng cổ (Vc): 32 

 Hạ eo sau (Hes): 37  

     

Vòng ngực (Vn): 84 

Rộng vai ( Rv): 38  

     

Vòng mông (Vm): 88 

Dài tay (Dt): 54    

     

Cử  động ngực (cđn): 10. tt: 6, 

ts: 4 

 

III. Phương pháp thiết kế 

1. Thân trước 

a. Xác định các đường ngang 

Dài áo AX = cđ Das = 62 

Hạ nách sau AC = ¼ Vn = 21 

Hạ eo AD = sđ Hes = 37 

b. Cổ áo, vai con 

Rộng cổ AA1 = 1/5 Vc + 0,5 = 
6,9 

 

  

cho sđ mẫu  

Kiểm tra  

Hướng dẩn 

chuẩn bị  

đặt câu hỏi 

 

 

 

 

Làm mẫu 

đặt câu hỏi  

 

 

 

 

 

Hướng dẩn  

 

 

Làm mẫu 

đặt câu hỏi  

 

 

 

 

 

Ghi chép  

Thực hiện 

 

 

Quan sát  

Trả lời câu 

hỏi  

  

  

 

Lắng nghe  

Thực hiện 

 

 

 

 

Ghi chép  

Thực hiện 

 

 

Quan sát  

Trả lời câu 

hỏi  

  

30 phút 

background image

TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An 

http://www.ebook.edu.vn Trang 

50 

 

Hạ sâu cổ AA2 = 1/5 Vc + 6 = 
12,4 

Trên đường ngang A lấy AB = 

½ Rv – 0,3 = 18,7 

Qua B kẻ vuông góc xuống, lấy 

BB1 = 1/10 Rv + 1 = 4,8 
c. Vòng nách 

Rộng thân ngang nách CC1 = ¼ 
Vn + cđt = 24 

d. Sườn áo, gấu áo 

Rộng thân ngang eo DD1 = 
CC1 – (1÷2) = 24 – 2 = 22 
Rộng thân ngang mông XX1 = 
¼ Vm + 3 = 25 

(hoặc XX1 = CC1 + 1 = 25) 
Giảm sườn áo X1X2 =2  
Sa vạt XX3 =  2 
2. Thân sau 

a. Sang dấu các đường ngang 

sang dấu các đường ngang cổ, 

ngang nách, ngang eo, ngang 

gấu 

b. Vòng cổ, vai con 

Rộng cổ A3A4 = 1/5 Vc + 0,5 = 
6,9 

Cao đầu cổ A4A5 =2  
Hạ xuôi vai A3B3 = 1/5 Rv – 2 
= 2 

Hướng dẩn 

 

 

 

 

 

Làm mẫu 

đặt câu hỏi  

 

 

Hướng dẩn 

 

 

 

 

Kiểm tra  

Hướng dẩn 

chuẩn bị  

đặt câu hỏi 

 

 

 

 

 

Làm mẫu 

đặt câu hỏi  

 

 

 

Quan sát  

Trả lời câu 

hỏi  

  

 

Lắng nghe  

Thực hiện 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời câu 

hỏi  

  

  

 

Lắng nghe  

Thực hiện 

 

 

 

 

 

Trả lời câu 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

GIÁO ÁN THIẾT KẾ ÁO SƠ MI, QUẦN ÂU, VÁY - BÀI 2

PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ÁO SƠ MI NỮ CỔ LÁ SEN MỤC TIÊU CỦA BÀI CỦA BÀI : - Sau khi học xong học sinh có khả năng mô tả chính xác đặc điểm kiểu mẫu của áo sơ mi nữ cổ lá sen bằng phương pháp thiết kế. - Lấy đầy đủ và chính xác các số đo để thiết kế - Tính toán và thiết kế chính xác các bản vẽ chi tiết của áo sơmi cổ lá sen. - Cắt chính xác đầy đủ các chi tiết áo sơ mi cổ lá sen dựa trên số đo và công thức thiết kế áo cơ bản. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TIỆN DẠY HỌC : - Đề cương bài thiết kế áo sơ mi nữ cổ lá sen .

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 1472 Lượt xem: 116198
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 573 Lượt xem: 111156
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 4 Lượt xem: 89896
Có thể bạn quan tâm
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 4 Lượt xem: 89896
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 247 Lượt xem: 74378
tâm lý học đại cương Lượt tải: 337 Lượt xem: 67622
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 256 Lượt xem: 53078
Bài tập ma trận và định thức Lượt tải: 185 Lượt xem: 51747