Tài liệu

Giáo án thể dục lớp 2 – Bài 59: Tâng cầu - Trò chơi “Tung bóng vào đích”

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 707     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu Giáo án thể dục lớp 2 – Bài 59: Tâng cầu - Trò chơi “Tung bóng vào đích” - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án thể dục lớp 2 – Bài 59: Tâng cầu - Trò chơi “Tung bóng vào đích” Mục tiêu: - Ôn tâng cầu. Yêu cầu tâng, đ
Giáo án thdục lớp 2
i 59: Tâng cầu - Trò chơi “Tung bóng vào đích”
I. Mục tiêu:
- Ôn ng cầu. Yêu cầu ng, đón cầu đạt thành
tích cao hơn giờ trước.
- Tiếp tục học trò chơi Tung vòng vào đích
bằng hình thức Tung bóng vào đích”. Yêu cầu biết
cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động.
II. Địa điểm và phương tiện:
- Địa điểm: Sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập.
- Pơng tiện: còi, dng c để chơi trò chơi..
III. Nội dung phương pháp lên lớp:
Định
lượng
Ph
ần
Nội dung
S
l
n
th
i
gia
n
Phương pháp t
chức
M
đầ
u
- Nhn lp, ph biến ni
dung, yêu cầu gi hc và
k lut luyn tp.
* Gim chân ti ch, đếm
theo nhp.
- Xoay các kh
ớp cổ tay,
xoay vai, đ
ầu gối, hông,
cổ chân.
2ph
út
2ph
út
1ph
út
● ● ●
● ● ●
● ●
- Ôn 4 đ
ộng tác tay,
chân, lườn và b
bài thdc, m
ỗi động tác
2 ì 8 nhịp
2ph
út
b
n
* ng c
ầu bằng vợt gỗ
hoặc bảng con
* Ôn tchơi Tung ng
o đích”:
- GV nêu tên trò ch
ơi,
giải thích cách ch
ơi
tương tự Tung vòng vào
đíchcho 2 học sinh ch
ơi
thử.
-
Chia thành 2 nhóm chơi
sau đó cho thi đ
ấu xem
tnào nh
t (đại diện các
8ph
út
10
phú
t
Đ
GH
CB
Giáo án thể dục lớp 2 – Bài 59: Tâng cầu - Trò chơi “Tung bóng vào đích”
Giáo án thể dục lớp 2 – Bài 59: Tâng cầu - Trò chơi “Tung bóng vào đích” Mục tiêu: - Ôn tâng cầu. Yêu cầu tâng, đón cầu đạt thành tích cao hơn giờ trước. - Tiếp tục học trò chơi “Tung vòng vào đích” bằng hình thức “Tung bóng vào đích”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 707     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 220 Lượt xem: 68604
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 735 Lượt xem: 67331
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 38 Lượt xem: 65440
Có thể bạn quan tâm