Tài liệu

Giáo án tập làm văn lớp 3 - Đề bài: NÓI VỀ ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG ĐIỀN VÀO GIẤY TỜ IN SẴN

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1071     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu Giáo án tập làm văn lớp 3 - Đề bài: NÓI VỀ ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG ĐIỀN VÀO GIẤY TỜ IN SẴN - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án tập làm văn lớp 3 - Đề bài: NÓI VỀ ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG ĐIỀN VÀO GIẤY TỜ IN SẴN,Mục tiêu: 1.Rèn kĩ năng nói: Trình bày được những hiểu biết về tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. 2.Rèn kĩ năng viết:…
background image

Giáo án tập làm văn lớp 3 - (Tiết 1): 

 

Đề b

ài:   NÓI VỀ ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG 

ĐIỀN V

ÀO GIẤY TỜ IN SẴN. 

I.Mục tiêu: 

1.Rèn kĩ năng nói: Trình bày được những hiểu biết về tổ 

chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. 

2.Rèn kĩ năng viết: Biết điền đúng nội dung vào những mẫu 

đơn xin cấp thẻ đọc sách. 

II. Đồ d

ùng dạy học: 

- Mẫu đơn xin cấp thẻ đọc sách (phô tô cho từng hs - nếu 

không có vở bài tập.) 

III.Các hoạt động dạy học: 

Tiến 

trình dạy 

học 

          Hoạt động của giáo viên 

Hoạt động 

của HS 

A.Mở 

đầu

 

-Gv nêu yêu cầu và cách học tiết 

tập làm văn để củng cố nề nếp 

-Hs chú ý 

lắng nghe. 

background image

(2 phút) 

B.Bài 

mới 

1.Gt bài 

(1 phút) 

2.HD hs 

làm bài 

a.Bài 

tập 1 

(10-12 

phút) 

 

 

 

 

 

 

 

học tập cho hs. 

 

-Nêu mục đích yêu cầu của tiết 

học. 

-Ghi đề bài. 

 

 

-Gọi 1,2 hs đọc yêu cầu của bài 

tập. 

 

 

-Gv:Tổ chức Đội TNTP Hồ Chí 

Minh tập hợp trẻ em thuộc cả độ 

tuổi nhi đồng (5-9 tuổi, sinh hoạt 

trong các sao nhi đồng), lẫn thiếu 

niên (9-14 tuổi), sinh hoạt trong 

các chi đội TNTP Hồ CHí Minh. 

-Cho hs thảo luận nhóm đôi các 

câu hỏi: 

 

 

-2 hs đọc lại 

đề. 

 

 

-2 hs đọc yêu 

cầu. 

-Lớp đọc 

thầm theo. 

-Hs lắng 

nghe. 

 

 

 

 

-Thảo luận 

theo cặp. 

background image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+Đội thành lập ngày nào? 

 

 

+Những đội viên đầu tiên của 

đội là ai? 

+Đội mang tên Bác khi nào? 

-Mời đại diện các nhóm báo cáo. 

 

 

 

 

 

-Gv tóm ý: 

+Đội TNTP Hồ Chí Minh được 

thành lập ngày 15-5-1941 tại Pác 

Bó, tỉnh Cao Bằng, lúc đầu, đội 

chỉ có 5 người: Đội trưởng là 

-15-5-1941 

tại Pác Bó, 

Cao Bằng. 

-Hs trả lời. 

-30-1-1970. 

-Đại diện các 

nhóm trình 

bày 

-nhận xét, bổ 

sung. 

-Hs nói thêm 

về Huy hiệu 

Đội, bài hát 

của Đội… 

-Hs lắng nghe 

và nhắc lại.. 

 

 

 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo án tập làm văn lớp 3 - Đề bài: NÓI VỀ ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG ĐIỀN VÀO GIẤY TỜ IN SẴN

Mục tiêu: 1.Rèn kĩ năng nói: Trình bày được những hiểu biết về tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. 2.Rèn kĩ năng viết: Biết điền đúng nội dung vào những mẫu đơn xin cấp thẻ đọc sách. II. Đồ dùng dạy học: - Mẫu đơn xin cấp thẻ đọc sách (phô tô cho từng hs - nếu không có vở bài tập.)

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 189 Lượt xem: 61543
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 30 Lượt xem: 54434
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 565 Lượt xem: 54282
Có thể bạn quan tâm