Tài liệu

Giáo án Tập đọc lớp 3: Đề bài: HŨ BẠC CỦA NGƯỜI CHA

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3990     Tải về: 14     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu Giáo án Tập đọc lớp 3: Đề bài: HŨ BẠC CỦA NGƯỜI CHA - tài liệu, sách iDoc.VnI.Mục tiêu: A.Tập đọc: 1.Rèn kĩ năng đọc thành tiếng: - Chú ý các từ ngữ: kiếm nổi, thản nhiên, xay thóc thuê, sưở
Đề bài: HŨ BẠC CỦA NGƯỜI CHA.
I.Mc tiêu:
A.Tập đọc:
1.Rèn kĩ năng đọc thành tiếng:
- Chú ýc t ng: kiếm nổi, thản nhiên, xay thóc thuê, sưởi lửa.
- Đọc phân biệt các câu k và li nhân vật ng lão).
2.Rèn kĩ năng đọc hiu:
- Hiểu nghĩac t ng mới được chú gii trong bài: hũ, dúi, thản
nhiên,dành dụm.
- Hiểu ý nghĩau chuyn: hai bàn tay lao động của con ngưi chính là
ngun tạo nên mọi ca ci.
B,K chuyện:
1.Rèn kĩ năng i: Sau khi sắp xếp đúngc tranh theo th t trong truyện,
hs dựa vào tranh, k lại được toàn b câu chuyn, k t nhiên, phan biệt lời
người k vi ging nhân vật ông lão
2.Rèn kĩ năng nghe: biết theo dõi bn k chuyện và nhận xét được lời k của
bạn.
II. Đ dùng dạy học:
- Tranh minh ho truyện trong SGk.
- Đồng bạc ngày xưa (nếu).
III.Các hoạt động dạy học:
Tiến trình
dạy học
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS
A.Bài cũ
(5 phút)
B.Bài mới
1.Giới
thiệu bài
(2-3 pt)
2.Luyn
đọc
(15-20
phút)
-1 hs đọc đon trongi : Một trường
Tiểu học vùng cao (T vừa đi…đến
hết).
-Mt hs giới thiu một vài nét v
trường mình.
-Nhn xét bài cũ.
-Hũ bạc của người cha.
-Gv ghi đề bài.
2.1.Gv đọc din cm toàn bài.
2,2,Gv hưng dn hs luyn đọc, kết
hợp gii nghĩa t:
a. Đọc câu ni tiếp.
-Hs đọc câu nối tiếp lần 1.
-1 hs đọc.
-1 hs gii thiệu v
trường mình.
-Hs lng nghe.
-Đọc theo yêu cu.
3.Tìm hiểu
bài
(15 phút)
-Rèn đọc t khó: kiếm ni, thản nhiên,
xay thóc thuê, sưởi lửa.
-Hs đọc câu nối tiếp lần 2.
b. Đọc đon nối tiếp.
-Hs nối tiếp nhau đọc 5 đon văn, gv
nhc nh các em ngh hơi đúng sau các
dấuu: đọc phân biệt được li k của
ông lão (li nhân vật).
-1 hs đọc phn chú thích.
c. Đọc từng đon trong nhóm.
d. Đọc đồng thanh: 5 nhóm tiếp nối
nhau đọc 5 đon trong bài.
-1 hs đọc ci.
-C lớp đọc thm đon 1, tr lời:
+Ông lão người Chăm bun vì chuyn
gì?
+Ông mun cu con trai tr thành
người như thế nào?
-Hỏi thêm:
+T kiếm nổi bát cơm có nghĩa là gì?
-1 hs đọc thành tiếng đon 2, trao đổi
nhóm, tr li:
+Ông lão vt tin xuống ao để làm gì?
-C lớp đọc thm đon 3
+Người con đã làm lụng vất v và tiết
kim như thế nào?
-1 hs đọc.
-Đồng thanh -1 hs
đọc toàni.
-Đọc.
-Ông bun vì con trai
lười biếng.
-Ông muốn con trai
tr thành người siêng
năng, chăm ch, t
kiếm ni bát cơm.
-Tm. t nuôi
sống mình, không
phải nh vào b m.
-Đọc đon 2, trao đổi
theo nhóm.
-Ông muốn th xem
những đồng tiền y
có phi do con nh
t kiếm ra không.
Nếu thy tiền ca
mình vứt đi mà
không xót nghĩa
tin ấy không phải t
tay con mình m ra.
-Đọc thầm đon 3.
-Anh đi xay thóc
thuê, mi ngày được
hai bát gạo, chm
ăn một bát, ba tháng
Liên hệ quảng cáo

4.Luyn
đọc lại
(15phút)
Kể chuyện
-
-1 hs đọc thành tiếng đon 4 và 5, c
lớp đọc thầm theo, tr li;
+Khi ông lão vứt tiền vào bếp lửa,
người con làm gì?
-Gii tch thêm: Tin ngày trước đúc
bằng kim loại (bạc, đồng) nên khi ném
vào lửa không cháy, nếu để lâu có th
chảy ra (minh ho đồng tin ngày
trước ).
+Vì sao người con phn ng như vy?
+Thái độ của ông lão như thế nào khi
thấy con thay đổi như vy?
+Tìm những câu nói lên ý nghĩa của
truyện?
-Gv đọc li đon 4 và 5.
-Lưu ý cách đọc đoạn văn, mời 3,4 hs
luyện đọc 2 đon văn.
-3,4 hs thi đọc 2 đoạn văn trên.
-1,2 hs thi đọc lại c truyện.
-Gv nhận xét.
1,Gv nêu nhiệm v:
sau dành dụm được
90 bát gạo, anh bán
ly tiền mang v nhà.
-Đọc đon 4 và 5.
-Người con vội thọc
tay vào la để ly
tin ra, không h s
bỏng.
-Nghe, quan sát.
-Vì anh phi vất v
c 3 tháng trời mi
kiếm được từng y
tin nên anh quý
tiếc nhng đồng tin
mình làm ra.
-Ông cười đến chy
nước mt vui
mừng và cảm đng
trước s thay đổi của
con mình.
-Câu 1: (đoạn 4):
làm lụng vt v
người ta mi biết
quý đồng tiền.
-Câu 2(đoạn 5): hũ
bạc con tiêu không
hết đó chính là hai
bàn tay con.
-Hs lng nghe.
-Luyện đọc đon văn
4,5.
-Thi đọc đon.
-Thi đọc toàn b.
-Nghe, nhận xét bn
đọc.
Liên hệ quảng cáo

Giáo án Tập đọc lớp 3: Đề bài: HŨ BẠC CỦA NGƯỜI CHA
I.Mục tiêu: A.Tập đọc: 1.Rèn kĩ năng đọc thành tiếng: - Chú ý các từ ngữ: kiếm nổi, thản nhiên, xay thóc thuê, sưởi lửa. - Đọc phân biệt các câu kể và lời nhân vật (ông lão). 2.Rèn kĩ năng đọc hiểu: - Hiểu nghĩa các từ ngữ mới được chú giải trong bài: hũ, dúi, thản nhiên,dành dụm. - Hiểu ý nghĩa câu chuyện: hai bàn tay lao động của con người chính là nguồn tạo nên mọi của cải. B,Kể chuyện: 1.Rèn kĩ năng nói: Sau khi sắp xếp đúng các tranh theo thứ tự trong truyện, hs dựa vào tranh, kể lại được toàn bộ câu chuyện, kể tự nhiên, phan biệt lời người kể với giọng nhân vật ông lão 2.Rèn kĩ năng nghe: biết theo dõi bạn kể chuyện và nhận xét được lời kể của bạn. II. Đồ dùng dạy học: - Tranh minh hoạ truyện trong SGk. - Đồng bạc
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 215 Lượt xem: 67937
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 721 Lượt xem: 65637
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 35 Lượt xem: 64950
Có thể bạn quan tâm